Цей розділ відноситься до навчання, застосування отриманих знань, мислення, вирішення проблем та прийняття рішень.ЦІЛЕНОПРАВЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІВ ПОЧУТТЯ (d110-d129)

 • d 110 Використання зору

Використання зору з метою сприйняття значення візуальних стимулів, наприклад, спостереження за спортивними змаганнями або грою дітей.

 •  d 115 Використання слуху

Використання слуху для сприйняття значення звукових стимулів, наприклад, прослуховування радіо, музики або лекції.

 •  d 120 Цілеспрямоване використання інших відчуттів

Використання інших основних відчуттів з метою сприйняття значення інших стимулів, наприклад, відчуття структури предметів через дотик, відчуття смаку цукерок або запаху квітів.

 •  d 129 Цілеспрямоване використання органів чуття, інше уточнене та не уточнене

БАЗИСНІ НАВИКИ ПРИ НАВЧАННІ (d130 – d159)

 • d 130 Копіювання

Імітування або наслідування як основний компонент навчання, наприклад, копіювання жесту, звуку або літери алфавіту.

 •  d 135 Повторення

Повторення у певній послідовності як основний компонент навчання, наприклад, рахунок десятками або декламація віршованих творів.

 •  d 140 Засвоєння навичок читання

Розвиток навичок швидкого та правильного читання мовою письма (включаючи читання за Брайлем), наприклад, розпізнавання букв та алфавіту, читання вголос з правильною вимовою, розуміння слів та фраз.

 •  d 145 Засвоєння навичок письма

Розвиток навичок відтворення символів, які використовуються для відображення звуків мови, слів або фраз, з метою передачі їх значень (включаючи лист на мові Брайля), наприклад, чітке написання літер та правильне використання граматики.

 •  d 150 Засвоєння навичок рахунку

Розвиток навичок маніпуляції числами, виконання простих і комплексних математичних дій, наприклад, використання математичних знаків додавання і віднімання і застосування правильних математичних дій при вирішенні проблем.

 •  d 155  Набуття практичних навичок

Розвиток базових і комплексних навичок, необхідних для виконання серії дій або завдань, з тим щоб самостійно робити вибір і розвивати певні навички, наприклад, використання знарядь праці або в іграх, таких як шахи.

Увімкнено: набуття базових та комплексних навичок

 • d 159 Базові навички під час навчання, інші уточнені та не уточнені

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ (d160-d179)

 • d 160 Концентрація уваги

Цілеспрямоване фокусування уваги на специфічних стимулах, наприклад, зосередження в шумній обстановці.

 •  d 163 Мислення

Формулювання та використання, самостійно або разом з іншими, ідей, концепцій та образів, цілеспрямовано або нецілеспрямовано, наприклад, створення художнього образу, доказ теореми, оперування ідеями, мозковий штурм, медитація, роздуми, спекулятивне чи рефлекторне мислення.

Виключено: вирішення проблем (d175); прийняття рішень (d177)

 •  d 166 Читання

Сприйняття та інтерпретація письмового матеріалу (наприклад, книг, інструкцій або газет, у тому числі вийшли мовою Брайля) з метою отримання загальних знань або спеціальної інформації.

Виключено: засвоєння навичок читання (d140)

 •  d 170 Лист

Використання або відтворення мовних символів для передачі інформації, наприклад, опис подій або написання листа.

Виключено: засвоєння навичок письма (d145)

 •  d 172 Обчислення

Виробництво обчислень із застосуванням математичних принципів для вирішення проблем, які сформульовані в словах, та запис або відображення результатів, наприклад, обчислення суми з трьох доданків або отримання результату поділу одного числа на інше.

Виключено: засвоєння навичок рахунку (d150)

 •  d 175 Вирішення проблем

Пошук відповідей на питання чи ситуації ідентифікуючи та аналізуючи їх, розробка варіантів та рішень, оцінка потенційних наслідків рішень та виконання прийнятого рішення, наприклад, вирішення протиріч між двома людьми.

Увімкнено: вирішення простих проблем, вирішення складних проблем

Виключено: мислення (d163); прийняття рішень (d177)

 •  d 177 Прийняття рішень

Здійснення вибору серед варіантів, реалізація вибору та оцінка наслідків зробленого вибору, наприклад, вибір і переслідування певних цілей, або вибір та реалізація одного з кількох завдань, які мають бути виконані.

Виключено: мислення (d175), вирішення проблем (d175)

 •  d 179 Застосування знань, інше уточнене та не уточнене
 •  d 198 Навчання та застосування знань, інше уточнене
 •  d 199 Навчання та застосування знань, не уточнене