Злоякісні новоутворення губи, порожнини рота та глотки

 • С00 Злоякісне новоутворення губи
  С00.0 Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні губи
  C00.0X Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні губи. Червоної облямівки верхньої губи
 • С00.1 Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні нижньої губи
  С00.1Х Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні нижньої губи. Червоної облямівки нижньої губи
 • С00.2 Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні губи неуточненої
  С00.2Х Злоякісне новоутворення зовнішньої поверхні губи неуточненої. Червоної облямівки БДУ
 • С00.3 Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні верхньої губи
  С00.3Х Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні верхньої губи. Слизова оболонка
 • С00.4 Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні нижньої губи
 • С00.4Х Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні нижньої губи. Слизова оболонка
 • С00.5 Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні губи неуточненої
  С00.5Х Злоякісне новоутворення внутрішньої поверхні губи неуточненої. Слизової оболонки без уточнень В/Н губи
 • С00.6 Спайки губи
 • С00.8 Поразка, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій губи
 • С00.9 Злоякісне новоутворення губи неуточненої частини
 • С01 Злоякісне новоутворення основи мови
 • С02 Злоякісне новоутворення інших і не уточнених частин мови
  С02.0 Злоякісне новоутворення спинки мови
  С02.0Х Злоякісне новоутворення спинки язика. Передніх 2/3 спинки язика
  С02.1 Злоякісне новоутворення бічної поверхні язика
  С02.10 Злоякісне новоутворення бічної поверхні язика. Кінчика мови
  С02.11 Злоякісне новоутворення бічної поверхні язика. Власної поверхні мови
  С02.2 Злоякісне новоутворення нижньої поверхні мови
  С02.2Х Злоякісне новоутворення нижньої поверхні язика. Передніх 2/3 нижньої поверхні язика
  С02.3 Злоякісне новоутворення передніх 2/3 мови неуточненої частини
  С02.4 Злоякісне новоутворення язичної мигдалини
  С02.8 Поразка мови, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С02.9 Злоякісне новоутворення мови неуточненої частини
 • СО3 Злоякісне новоутворення ясен
  СО3.О Злоякісне новоутворення ясна верхньої щелепи
  СО3.ОХ Злоякісне новоутворення ясна верхньої щелепи. Слизової оболонки ВЧ, ясен та альвеолярного гребеня
  СО3. 1 Злоякісне новоутворення ясна нижньої щелепи
  СО3. IX Злоякісне новоутворення ясна нижньої щелепи. Слизової оболонки НЧ, ясен та альвеолярного гребеня
  С03.9 Злоякісне новоутворення ясна неуточненої
  С03.9Х Злоякісне новоутворення ясна неуточнена. Десни та альвеолярного гребеня щелепи неуточненої
 • С04 Злоякісне новоутворення дна порожнини рота
  С04.0 Злоякісне новоутворення передньої частини дна ротової порожнини
  С04.1 Злоякісне новоутворення бічної частини дна порожнини рота
  С04.8 Ураження дна порожнини рота, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С04.9 Злоякісне новоутворення дна порожнини рота не уточнене
 • С05 Злоякісне новоутворення неба
  С05.0 Злоякісне новоутворення твердого неба
  С05.1 Злоякісне новоутворення м’якого піднебіння
  С05.2 Злоякісне новоутворення язичка
  С05.8 Поразка неба, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С05.9 Злоякісне новоутворення неба не уточнене
 • С06 Злоякісне новоутворення інших і не уточнених відділів рота
  С06.0 Злоякісне новоутворення слизової оболонки щоки
  С06.1 Злоякісне новоутворення напередодні рота
  С06.10 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Губної борозни верхньої
  C06.11 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Щічної борозни верхньої
  С06.12 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Губної борозни нижньої
  С06.13 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Щічної борозни нижньої
  С06.14 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Верхньої борозни неуточненої
  С06.15 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Нижньої борозни неуточненої
  С06.19 Злоякісне новоутворення напередодні рота. Напередодні рота неуточненого
  С06.2 Злоякісне новоутворення ретромолярної області
  С06.20 Злоякісне новоутворення ретромолярної області. Верхньощелепного бугра
  С06.21 Злоякісне новоутворення ретромолярної області. Нижньощелепна ретромолярна область
  С06.29 Злоякісне новоутворення ретромолярної області. Ретромолярної області неуточненої
  С06.8 Поразка рота, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С06.9 Злоякісне новоутворення рота не уточнене
 • С07 Злоякісне новоутворення привушної слинної залози
 • С08 Злоякісне новоутворення інших і не уточнених великих слинних залоз
  С08.0 Злоякісне новоутворення піднижньощелепної залози
  С08.1 Злоякісне новоутворення під’язикової залози
  С08.8 Поразка великих слинних залоз, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С08.9 Злоякісне новоутворення великої слинної залози неуточненої
 • С09 Злоякісне новоутворення мигдаликів
  С09.0 Злоякісне новоутворення мигдаликової ямочки
  С09.1 Злоякісне новоутворення дужки піднебінної мигдалини (передньої) (задньої)
  С09.8 Поразка мигдаликів, що виходить за межі однієї або більше вищезгаданих локалізацій
  С09.9 Злоякісне новоутворення мигдаликів неуточнених
  СЮ Злоякісне новоутворення ротоглотки
 • З 10.0 Злоякісне новоутворення ямки надгортанника
  З 10.2 Злоякісне новоутворення бічної стінки ротоглотки
  З 10.3 Злоякісне новоутворення задньої стінки ротоглотки
  З 10.4 Злоякісне новоутворення зябрових щілин
  З 10.8 Поразка ротоглотки, що виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
  З 10.9 Злоякісне новоутворення ротоглотки не уточнене
 • С11 Злоякісне новоутворення носоглотки
  C11.1 Злоякісне новоутворення задньої стінки носоглотки
  C11.3 Злоякісне новоутворення передньої стінки носоглотки
  С11.3Х Злоякісне новоутворення передньої стінки носоглотки. Носоглоточной поверхні м’якого піднебіння
 • С14 Злоякісне новоутворення інших та неточно позначених локалізацій губи, порожнини рота та глотки
  С14.8 Поразка губи, порожнини рота і глотки, що виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій

Злоякісні новоутворення органів дихання та грудної клітки

 • С30 Злоякісне новоутворення порожнини носа та середнього вуха
  С30.0 Злоякісне новоутворення порожнини носа
 • С31 Злоякісне новоутворення придаткових пазух
  С31.0 Злоякісне новоутворення верхньощелепної пазухи
  С31.1 Злоякісне новоутворення ґратчастої пазухи
  С31.2 Злоякісне новоутворення лобової пазухи
  С31.3 Злоякісне новоутворення клиноподібної пазухи
  С31.8 Поразка придаткових пазух, що виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій

Злоякісні новоутворення кісток та суглобних хрящів

 • С41 Злоякісне новоутворення кісток та суглобних хрящів інших і не уточнених локалізацій
 • С41.0 Злоякісне новоутворення кісток черепа та обличчя
  С41.00 Злоякісне новоутворення кісток черепа та обличчя. Саркома ВЧ
  С41.01 Злоякісне новоутворення кісток черепа та обличчя. Злоякісна одонтогенна пухлина ВЧ
  С41.02 Злоякісне новоутворення кісток черепа та обличчя. Злоякісна внутрішньокісткова пухлина ВЧ із слинної залози
  С41.19 Злоякісне новоутворення нижньої щелепи. НЧ не уточнене
  С41.8 Ураження кісток та суглобних хрящів, вихід за межі вищевказаних локалізацій

Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри

 • С43 Злоякісна меланома шкіри
  С43.0 Злоякісна меланома губи
  С43.3 Злоякісна меланома інших та не уточнених частин особи
  С43.8 Злоякісна меланома шкіри, що виходить за межі вищезгаданих локалізацій
 • С44 Інші злоякісні новоутворення шкіри
  С44.0 Злоякісне новоутворення шкіри губи
  С44.3 Злоякісне новоутворення шкіри інших і не уточнених частин обличчя
  С44.8 Ураження шкіри, що виходять за межі вищезгаданих локалізацій

Злоякісні новоутворення мезотеліальних та м’яких тканин

 • С46 Саркома Капоші
  С46.0 Саркома Капоші шкіри
  С46.0Х Саркома Капоші шкіри. Шкіри обличчя
  С46.1 Саркома Капоші м’яких тканин
  С46. IX Саркома Капоші м’яких тканин. М’яких тканин рота
  С46.2 Саркома Капоші неба
  С46.3 Саркома Капоші лімфатичних вузлів
  С46.3Х Саркома Капоші лімфатичних вузлів. Шийно-лицьових вузлів
 • С47 Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи
  С47.0 Злоякісне новоутворення периферичних нервів голови, обличчя та шиї
 • С49 Злоякісне новоутворення інших типів сполучної та м’яких тканин
  С49.0 Злоякісне новоутворення сполучної та м’яких тканин голови, обличчя та шиї

Злоякісні новоутворення ока, головного мозку та інших відділів центральної нервової системи

 • С72 Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепних нервів та інших відділів центральної нервової системи
  С72.5 Злоякісне новоутворення інших і не уточнених черепних нервів
  С72.5Х Злоякісне новоутворення інших та не уточнених черепних нервів. Прояви в ротовій порожнині

Злоякісні новоутворення неточно позначених, вторинних та не уточнених локалізацій

 • С76 Злоякісне новоутворення інших та неточно позначених локалізацій
  С76.0 Злоякісне новоутворення голови, обличчя, шиї
 • С77 Вторинне та неточне злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів
  С77.0 Злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів голови, обличчя та шиї
 • С78 Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання та травлення
 • С79 Вторинне злоякісне новоутворення інших локалізацій
  С79.2 Вторинне Злоякісне новоутворення шкіри
  С79.2Х Вторинне Злоякісне новоутворення шкіри. Особи
  С79.5 Вторинне Злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку
  С79.50 Вторинне Злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку. ВЧ
  С79.51 Вторинне Злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку. НЧ
  С79.58 Вторинне Злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку. Інших уточнених кісток особи
  С79.59 Вторинне Злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку. Кісток особи не уточнених
 • С79.8 Вторинне Злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій
  С79.8Х Вторинне Злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій. Тканини області рота

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених ним тканин

 • С81 Хвороба Ходжкіна [лімфогранулематоз]
  C81.VX Хвороба Ходжкіна [лімфогранулематоз]. Прояви в ротовій порожнині
 • С82 Фолікулярна [нодулярна] неходзькінська лімфома
  C82.VX Фолікулярна [нодулярна] неходзькінська лімфома. Прояви в ротовій порожнині
 • С83 Дифузна неходжкінська лімфома
  С83.3 Лімфома великоклітинна (дифузна) – ретикулосаркома
  С83.3Х Лімфома великоклітинна (дифузна) – ретикулосаркома. Прояви в ротовій порожнині
  С83.7 Пухлина Беркітта
  С83.7Х Пухлина Беркітта. Прояви в ротовій порожнині
 • С84 Периферичні та шкірні Т-клітинні лімфоми
  С84.0 Грибоподібний мікоз
 • С85 Інші не уточнені типи неходжкінської лімфоми
 • С85.0 Лімфосаркому
  С85.0Х Лімфосаркому. Прояви в ротовій порожнині
 • С88 Злоякісні імунопроліферативні хвороби
  С88.0 Макроглобулінемія Вальденстрема
  С88.0Х Макроглобулінемія Вальденстрема. Прояви в ротовій порожнині
 • С90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення
  С90.0 Множинна мієлома
  С90.0Х Множинна мієлома. Прояви в ротовій порожнині
  С90.2 Плазмоцитома екстрамедулярна
  С90.2Х Плазмоцитома екстрамедулярна. Прояви в ротовій порожнині
 • С91 Лімфоїдний лейкоз [лімфолейкоз]\
  C91.VX Лімфоїдний лейкоз [лімфолейкоз]. Прояви в ротовій порожнині
 • С92 Мієлоїдний лейкоз [мієлолейкоз]
  C92.VX Мієлоїдний лейкоз [мієлолейкоз]. Прояви в ротовій порожнині
 • С93 Моноцитарний лейкоз
  C93.VX Моноцитарний лейкоз. Прояви в ротовій порожнині
 • С94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу
  С94.0 Гостра еритремія та еритролейкоз
  С94.0Х Гостра еритремія та еритролейкоз. Прояви в ротовій порожнині
 • С95 Лейкоз неуточненого клітинного типу
  C95.VX Лейкоз неуточненого клітинного типу. Прояви в ротовій порожнині
 • С96 Інші та не уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених ним тканин
  С96.0 Хвороба Леттерера-Сіве (неліпідний ретикулоендотеліоз, ретикульоз)
  С96.0Х Хвороба Леттерера-Сіве (неліпідний ретикулоендотеліоз, ретикульоз). Прояви в ротовій порожнині

Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій

 • С97 Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій
 • C97.VX Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій. Прояви в ротовій порожнині

Новоутворення in situ

 • D00 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка
  D00.00 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Слизової оболонки та червоної облямівки губи
  D00.01 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Слизової оболонки щоки
  D00.02 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Десни та альвеолярного гребеня при адентії
  D00.03 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Небо
  D00.04 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Дна порожнини рота
  D00.05 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Нижній поверхні язика
  D00.06 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Інших ділянок мови, крім нижньої його поверхні
  D00.07 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Ротоглотки
  D00.08 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Інша уточнена
  D00.09 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу та шлунка. Чи не уточнена
 • D02 Карцинома in situ середнього вуха та органів дихання
  D02.3 Інші частини органів дихання
  D02.3X Інші частини органів дихання. Порожнини носа та придаткових синусів
 • D03 Меланома in situ
  D03.0 Меланома in situгуби
  D03.0X Меланома in situ губи. Слизової оболонки та червоної облямівки губи
  D03.3 Меланома in situ інших і не уточнених частин тіла
  D03.30 Меланома in situ інших і не уточнених частин тіла. Шкіри губи
  D03.31 Меланома in situ інших і не уточнених частин тіла. Шкіри інших ділянок особи
  D03.8 Меланома in situ інших локалізацій
  D03.8X Меланома in situ інших локалізацій. Слизова оболонка рота
 • D04 Карцинома in situ шкіри
  D04.0 Шкіри губи
  D04.3 Шкіри інших і не уточнених частин особи

Доброякісні новоутворення

 • D10 Доброякісне новоутворення рота та глотки
 • D10.0 Губи
  D10.00 ДНО червоної облямівки верхньої губи
  D 10.01 ДНО слизової оболонки верхньої губи
  D10.02 ДНО червоної облямівки зі слизовою оболонкою верхньої губи
  D 10.03 ДНО червоної облямівки нижньої губи
  D 10.04 ДНО слизової оболонки нижньої губи
  D 10.05 ДНО червоної облямівки зі слизовою оболонкою нижньої губи
  D 10.06 ДНО червоної облямівки обох губ
  D 10.07 ДНО слизової оболонки обох губ
  D 10.08 ДНО червоної облямівки та слизової оболонки обох губ
  D 10.09 ДНО губи неуточненої
 • D10.1 Мова
  D10.10 ДНО кореня мови (ззаду термінальної борозни)
  D10.11 ДНО верхньої поверхні мови
  D10.12 ДНО бічних поверхонь та кінчика мови
  D10.13 ДНО нижньої поверхні язика
  D10.14 ДНО мови неуточненої частини
 • D10.2 Дна ротової порожнини
 • D10.3 Інших і не уточнених частин рота
  D10.30 ДНО інших та не уточнених частин рота. Слизової оболонки щоки
  D 10.31 ДНО інших та не уточнених частин рота. Слизової оболонки щоки по лінії змикання
  D10.32 ДНО інших та не уточнених частин рота. Щічної борозни
  D 10.33 ДНО інших та не уточнених частин рота. Десни та альвеолярного гребеня при адентії, вроджений епуліс
  D 10.34 ДНО інших та не уточнених частин рота. Твердого неба
  D 10.35 ДНО інших та не уточнених частин рота. М’якого неба
  D10.36 ДНО інших та не уточнених частин рота. Язичка
  D 10.37 ДНО інших та не уточнених частин рота. Ретромолярної області
  D10.38 ДНО інших та не уточнених частин рота. Верхньощелепного бугра
  D 10.39 ДНО інших та не уточнених частин рота. рота неуточненої частини
 • D10.4 Мигдалини
 • D10.5 Інших частин ротоглотки
 • D10.6 Носоглотки
 • D10.7 Гортаноглотки
 • D10.9 Глотки неуточненої локалізації
 • D11 Доброякісне новоутворення великих слинних залоз
 • D11.0 Навколовушної слинної залози
  D11.7 Інших великих слинних залоз
  D11.70 ДНО інших великих слинних залоз. Піднижньощелепної залози / Підверхньощелепної залози
  D11.71 ДНО інших великих слинних залоз. Під’язикової залози
  D11.9 Великої слинної залози не уточнене
 • D14 Доброякісне новоутворення середнього вуха та органів дихання
  D14.0 Середнього вуха, порожнини носа та придаткових пазух\
  D14.0X ДНО середнього вуха, порожнини носа та придаткових пазух. Порожнини носа та придаткових пазух
 • D16 Доброякісне новоутворення кісток та суглобних хрящів
  D16.4 Костей черепа та обличчя
  D 16.40 ДНО кісток черепа та обличчя. Костей та хряща ВЧ
  D 16.41 ДНО кісток черепа та обличчя. Одонтогенних тканин ВЧ
 • D16.5 Нижня щелепа кісткової частини
  D 16.50 ДНО нижньої щелепи кісткової частини. Костей та хряща НЧ
  D16.51 ДНО нижньої щелепи кісткової частини. Одонтогенних тканин НЧ
 • D16.9 Кісток та суглобних хрящів не уточнених
  D 16.90 ДНО кісток та суглобних хрящів не уточнених. Костей та хряща
  D 16.91 ДНО кісток та суглобних хрящів не уточнених. Одонтогенних тканин
 • D17 Доброякісне новоутворення жирової тканини
  D17.0 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини голови, обличчя та шиї
 • D18 Гемангіома та лімфангіома будь-якої локалізації
  D18.0 Гемангіома будь-якої локалізації
  D18.0X Гемангіома будь-якої локалізації. Прояви в ротовій порожнині
  D18.1 Лімфангіома будь-якої локалізації
  D18.IX Лімфангіома будь-якої локалізації. Прояви в ротовій порожнині
 • D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м’яких тканин
  D21.0 Сполучної та інших м’яких тканин голови, обличчя та шиї
 • D22 Меланоформний невус
  D22.0 Меланоформний невус губи
  D22.3 Меланоформний невус інших і не уточнених частин особи
 • D23 Інші доброякісні новоутворення шкіри
  D23.0 Шкіри губи
  D23.3 Шкіри інших і не уточнених частин особи
 • D33 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших відділів центральної нервової системи
  D33.3 Черепні нерви
 • D36 Доброякісне новоутворення інших і не уточнених локалізацій
  D36.0 Лімфатичних вузлів
  D36.0X ДНО лімфатичних вузлів. Голови та шиї
  D36.1 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
  D36.IX ДНО периферичних нервів та вегетативної нервової системи. Голови та шиї

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру

 • D37 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру порожнини рота та органів травлення
  D37.0 Губи, порожнини рота та глотки
  D37.00 Новоутворення губи, порожнини рота та глотки. Великих слинних залоз
  D37.01 Новоутворення губи, порожнини рота та глотки. Малих слинних залоз
  D37.08 Новоутворення губи, порожнини рота та глотки. Інших уточнених частин ротової порожнини
  D37.09 Новоутворення губи, порожнини рота та глотки. Не уточнених частин ротової порожнини
 • D38 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру середнього вуха, органів дихання та грудної клітки
  D38.5 Інші органи дихання
  D38.50 Новоутворення інших органів дихання. Верхньощелепної пазухи
  D38.51 Новоутворення інших органів дихання. Інші пазухи
 • D43 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру головного мозку та центральної нервової системи
  D43.3 Черепні нерви
 • D45 Поліцитемія істинна
  D45.XX Поліцитемія істинна. Прояви в ротовій порожнині
 • D47 Інші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених ним тканин
  D47.0 Гістіоцитарні та хмарноклітинні пухлини невизначеного або невідомого характеру
  D47.0X Гістіоцитарні та хмарноклітинні пухлини невизначеного або невідомого характеру. Прояви в ротовій порожнині
 • D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру інших та не уточнених локалізацій
  D48.0 Кістей та суглобних хрящів
  D48.0X Новоутворення кісток і суглобових хрящів. Прояви в ротовій порожнині
  D48.1 Сполучна та інші м’які тканини
  D48.1X Новоутворення сполучної та інших м’яких тканин. Прояви в ротовій порожнині
  D48.2 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
  D48.2X Новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи. Прояви в ротовій порожнині
 • D48.5 Шкіри
  D48.5X Новоутворення шкіри. Прояви в ротовій порожнині
  D48.9 Утворення невизначеного чи невідомого характеру не уточнене
  D48.9X Утворення невизначеного або невідомого характеру не уточнене. Прояви в ротовій порожнині