• М8140 / 0 Аденома БДУ
 • М8140 / 1 Аденома бронхіальних залоз БДУ (D1)
 • М8140 / 2 Аденокарцинома in situ БДУ
 • М8140 / 3 Аденокарцинома БДУ
 • М8140 / 6 Аденокарцинома метастатична БДУ
 • М8141 / 3 Скірозна аденокарцинома
 • М8142 / 3 Пластичний лініт (Linitis plastica) (С16.)
 • М8143 / 3 Поверхнево розповсюджена аденокарцинома
 • М8144 / 3 Аденокарцинома, кишковий тип (С16.)
 • М8145 / 3 Рак, дифузний тип (С16.)
 • М8146 / 0 Мономорфна аденома
 • М8147 / 0 Базально-клітинна аденома (D)
 • М8147 / 3 Базально-клітинна аденокарцинома (С07., С08.)
 • М8150 / 0 Острівцевокліточна аденома (D7)
 • М8150 / 3 Острівцевокліточний рак (С25.4)
 • М8151 / 0 Инсулінома БДУ (D7)
 • М8151 / 3 Инсулінома злоякісна (С25.4)
 • М8152 / 0 Глюкагонома БДУ (D7)
 • М8152 / 3 Глюкагонома злоякісна (С25.4)
 • М8153 / 1 Гастринома БДУ
 • М8153 / 3 Гастринома злоякісна
 • М8154 / 3 Змішана острівцевокліточна і екзокринна аденокарцинома (С25.)
 • М8155 / 3 Віпома
 • М8160 / 0 Аденома жовчної протоки (D4)
 • М8160 / 3 Холангіокарцинома (С22.1)
 • М8161 / 0 Цистаденома жовчних проток
 • М8161 / 3 Цістаденокарцінома жовчних проток
 • М8162 / 3 Пухлина Клацкіна (С22.1)
 • М8170 / 0 Печінково-клітинна аденома (D4)
 • М8170 / 3 Гепатоцелюлярний рак БДУ (С22.0)
 • М8171 / 3 Гепатоцелюлярний рак фіброламеллярний (С22.0)
 • М8180 / 3 Змішаний холангіо- і Гепатоцелюлярний рак (С22.0)
 • М8190 / 0 Трабекулярна аденома
 • М8190 / 3 Трабекулярна аденокарцинома
 • М8191 / 0 Ембріональна аденома
 • М8200 / 0 Еккрінние спіраденома. Ціліндрома(D)
 • М8200 / 3 Аденокістозний рак
 • М8201 / 3 Крібріформний рак
 • М8202 / 0 Мікрокістозна аденома (D7)
 • М8210 / 0 Аденоматозний поліп БДУ
 • М8210 / 2 Аденокарцинома in situ в аденоматозному поліпі
 • М8210 / 3 Аденокарцинома в аденоматозному поліпі
 • М8211 / 0 Тубулярная аденома БДУ
 • М8211 / 3 Тубулярная аденокарцинома
 • М8220 / 0 Аденоматозний поліпоз товстої кишки (D)
 • М8220 / 3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах товстої кишки (С18.)
 • М8221 / 0 Аденоматозний поліпоз
 • М8221 / 3 Аденокарцинома в аденоматозних поліпах
 • М8230 / 3 Солідний рак БДУ
 • М8231 / 3 Carcinoma simplex
 • М8240 / 1 Карціноід червоподібного відростку БДУ (D3)
 • М8240 / 3 Карціноід БДУ (виключаючи червоподібний відросток М8240 / 1)
 • М8241 / 1 Карціноід аргентафінний БДУ
 • М8241 / 3 Карціноід аргентафінний злоякісний
 • М8243 / 3 Карціноід з келихоподібнихклітин (С18.1)
 • М8244 / 3 Складний карциноїд
 • М8245 / 3 Аденокарціноідна пухлина
 • М8246 / 3 Нейроендокринний рак
 • М8247 / 3 Рак з клітин Меркеля (С44.)
 • М8248 / 1 Апудоми
 • М8250 / 1 Аденоматоз легких (D1)
 • М8250 / 3 Бронхіоло-альвеолярна аденокарцинома (С34.)
 • М8251 / 0 Альвеолярна аденома (D3)
 • М8251 / 3 Альвеолярна аденокарцинома (С34.)
 • М8260 / 0 Папілярна аденома БДУ
 • М8260 / 3 Папілярна аденокарцинома БДУ
 • М8261 / 1 Ворсинчасті аденома БДУ
 • М8261 / 2 Аденокарцинома in situ в ворсинчатой ??аденомі
 • М8261 / 3 Аденокарцинома в ворсинчатій ??аденомі
 • М8262 / 3 Ворсинчасті аденокарциноми
 • М8263 / 0 Тубулярна-ворсинчата аденома БДУ
 • М8263 / 2 Аденокарцинома in situ в тубулярної-ворсинчатій ??аденомі
 • М8263 / 3 Аденокарцинома в тубулярної-ворсинчатій ??аденомі
 • М8270 / 0 Хромофобная аденома (D2)
 • М8270 / 3 Рак з хромофобних клітин (С75.1)
 • М8271 / 0 Пролактинома (D2)
 • М8280 / 0 Ацидофільна аденома (D2)
 • М8280 / 3 Рак з ацидофільних клітин (С75.1)
 • М8281 / 0 Змішана ацидофильно-базофильна аденома (D2)
 • М8281 / 3 Змішаний ацидофильно-базофільний рак (С75.1)
 • М8290 / 0 Оксифільна аденома
 • М8290 / 3 Аденокарцинома з оксифільних клітин
 • М8300 / 0 Базофільна аденома (D2)
 • М8300 / 3 Рак з базофільних клітин (С75.1)
 • М8310 / 0 Світлоклітинна аденома
 • М8310 / 3 Світлоклітинна аденокарцинома БДУ
 • М8311 / 1 Гіпернефроїдна пухлина
 • М8312 / 3 Нирково-клітинний рак (С64)
 • М8313 / 0 Світлоклітинний аденофіброма
 • М8314 / 3 Ліпідсекретуючий рак (С50.)
 • М8315 / 3 Глікогенсекретірующій рак (С50.)
 • М8320 / 3 Зернистоклітинна рак
 • М8321 / 0 Аденома з головних клітин (D1)
 • М8322 / 0 Водяносвітлоклітиннааденома (D1)
 • М8322 / 3 Водяносвітлоклітиннааденокарцинома (С75.0)
 • М8323 / 0 змішаноклітиннааденома
 • М8323 / 3 змішаноклітиннааденокарцинома
 • М8324 / 0 Ліпоаденома
 • М8330 / 0 Фолікулярна аденома (D34)
 • М8330 / 3 Фолікулярна аденокарцинома БДУ (С73)
 • М8331 / 3 Фолікулярна аденокарцинома високодиференційована (С73)
 • М8332 / 3 Фолікулярна аденокарцинома трабекулярная (С73)
 • М8333 / 0 Мікрофоллікулярная аденома (D34)
 • М8334 / 0 Макрофоллікулярная аденома (D34)
 • М8340 / 3 Папілярний рак, фолікулярний варіант (С73)
 • М8350 / 3 неінкапсулірованние склерозуючий рак (С73)
 • М8360 / 1 Аденоматоз поліендокринний
 • М8361 / 1 Юкстагломерулярні пухлина (D0)
 • М8370 / 0 Аденома кори надниркової залози БДУ (D0)
 • М8370 / 3 Рак кори надниркової залози (С74.0)
 • М8371 / 0 Аденома кори надниркової залози компактно-клітинна (D0)
 • М8372 / 0 Аденома кори надниркової залози, сильно пігментований варіант (D0)
 • М8373 / 0 Аденома кори надниркової залози cветлоклеточная (D0)
 • М8374 / 0 Аденома кори надниркової залози гломерулезно-клітинна (D0)
 • М8375 / 0 Аденома кори надниркової залози cмешанноклеточная (D0)
 • М8380 / 0 Ендометріоїдна аденома БДУ (D27)
 • М8380 / 1 Ендометріоїдна аденома, прикордонна злоякісність (D1)
 • М8380 / 3 Ендометріоїдниє рак (С56)
 • М8381 / 0 Ендометріоїдна аденофіброма БДУ (D27)
 • М8381 / 1 Ендометріоїдна аденофіброма, прикордонна злоякісність (D1)
 • М8381 / 3 Ендометріоїдна аденофіброма злоякісна (С56)