C00-C14 – Злоякісні новоутворення губи, порожнини рота і глотки

C00. Злоякісне новоутворення губи
 • C00.00 Зовнішньої поверхні верхньої губи
 • C00.10 Зовнішньої поверхні нижньої губи
 • C00.20 Зовнішньої поверхні губи, неуточнене
 • C00.30 Верхньої губи, внутрішньої поверхні
 • C00.40 Нижньої губи, внутрішньої поверхні
 • C00.50 Внутрішньої поверхні губи, неуточнене
 • C00.60 Спайки губи
 • C00.80 Ураження губи, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C00.90 Губи, неуточнене
C01. Злоякісне новоутворення кореня язика
 • C01.00 Злоякісне новоутворення кореня язика
C02. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика
 • C02.00 Дорсальної поверхні язика
 • C02.10 Бокової поверхні язика
 • C02.20 Нижньої поверхні язика
 • C02.30 Передніх двох третин язика, неуточненої частини
 • C02.40 Язикової мигдалини
 • C02.80 Ураження язика, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C02.90 Язика, неуточненої частини
C03. Злоякісне новоутворення ясен
 • C03.00 Ясен верхньої щелепи
 • C03.10 Ясен нижньої щелепи
 • C03.90 Ясен, неуточнене
C04. Злоякісне новоутворення дна порожнини рота
 • C04.00 Передньої частини дна порожнини рота
 • C04.10 Латеральної частини дна порожнини рота
 • C04.80 Ураження дна порожнини рота, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C04.90 Дна порожнини рота, неуточнене
C05. Злоякісне новоутворення піднебіння
 • C05.00 Твердого піднебіння
 • C05.10 М’якого піднебіння
 • C05.20 Язичка
 • C05.80 Ураження піднебіння, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C05.90 Піднебіння, неуточнене
C06. Злоякісне новоутворення інших і неуточнених частин порожнини рота
 • C06.00 Слизової оболонки щоки
 • C06.10 Переддвер’я порожнини рота
 • C06.20 Ретромолярної області
 • C06.80 Ураження інших та неуточнених частин порожнини рота, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C06.90 Порожнини рота, неуточнене
  • C07.00 Злоякісне новоутворення привушної слинної залози
  C08. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз
  • C08.00 Піднижньощелепної залози
  • C08.10 Під’язикової залози
  • C08.80 Ураження великих слинних залоз, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
  • C08.90 Великої слинної залози, неуточнене
  C09. Злоякісне новоутворення мигдалини
  • C09.00 Мигдаликової ямки
  • C09.10 Дужки піднебінного мигдалика (передньої) (задньої)
  • C09.80 Ураження мигдалика, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
  • C09.90 Мигдалика, неуточнене
  C10. Злоякісне новоутворення ротоглотки
  • C10.00 Ямки надгортанника
  • C10.10 Передньої поверхні надгортанника
  • C10.20 Латеральної стінки ротоглотки
  • C10.30 Задньої стінки ротоглотки
  • C10.40 Зябрових щілин
  • C10.80 Ураження ротоглотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
  • C10.90 Ротоглотки, неуточнене
  C11. Злоякісне новоутворення носоглотки
  • C11.00 Верхньої стінки носоглотки
  • C11.10 Задньої стінки носоглотки
  • C11.20 Бокової стінки носоглотки
  • C11.30 Передньої стінки носоглотки
  • C11.80 Ураження носоглотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
  • C11.90 Носоглотки, неуточнене
  C12. Злоякісне новоутворення грушоподібного синусу
  • C12.00 Злоякісне новоутворення грушоподібного синусу
  C13. Злоякісні новоутворення нижньої частини глотки
  • C13.00 Заперснеподібної області
  • C13.10 Черпаконадгортанної складки нижньої частини глотки
  • C13.20 Задньої стінки нижньої частини глотки
  • C13.80 Ураження нижньої частини глотки, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
  • C13.90 Нижньої частини глотки, неуточнене
  C14. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки
  • C14.00 Глотки, неуточнене
  • C14.10 Гортаноглотки
  • C14.20 Глоткового кільця Вальдейєра
  • C14.80 Ураження губи, ротової порожнини та глотки, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій

C15-C26 – Злоякісні новоутворення органів травлення

C15. Злоякісне новоутворення стравоходу
 • C15.00 Шийного відділу стравоходу
 • C15.10 Грудного відділу стравоходу
 • C15.20 Черевного відділу стравоходу
 • C15.30 Верхньої третини стравоходу
 • C15.40 Середньої третини стравоходу
 • C15.50 Нижньої третини стравоходу
 • C15.80 Ураження стравоходу, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C15.90 Стравоходу, неуточнене
C16. Злоякісне новоутворення шлунку
 • C16.00 Кардії
 • C16.10 Дна шлунку
 • C16.20 Тіла шлунку
 • C16.30 Переддвер’я пілоруса
 • C16.40 Пілоруса
 • C16.50 Малої кривизни шлунку, неуточнене
 • C16.60 Великої кривизни шлунку, неуточнене
 • C16.80 Ураження шлунку, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C16.90 Шлунку, неуточнене
C17. Злокісне новоутворення тонкої кишки
 • C17.00 Дванадцятипалої кишки
 • C17.10 Порожньої кишки
 • C17.20 Клубової кишки
 • C17.30 Дивертикула Меккеля
 • C17.80 Ураження тонкої кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C17.90 Тонкої кишки, неуточнене
C18. Злоякісне новоутворення ободової кишки
 • C18.00 Сліпої кишки
 • C18.10 Червоподібного відростку
 • C18.20 Висхідної ободової кишки
 • C18.30 Печінкового вигину
 • C18.40 Поперечноободової кишки
 • C18.50 Селезінкового вигину
 • C18.60 Низхідної ободової кишки
 • C18.70 Сигмовидної кишки
 • C18.80 Ураження ободової кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C18.90 Ободової кишки, неуточнене
 • C19.00 Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з’єднання
 • C20.00 Злоякісне новоутворення прямої кишки
C21. Злоякісне новоутворення заднього проходу (ануса) та анального каналу
 • C21.00 Заднього проходу, неуточнене
 • C21.10 Анального каналу
 • C21.20 Клоакогенної зони
 • C21.80 Ураження прямої кишки, заднього проходу ануса та анального каналу, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
C22. Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток
 • C22.00 Печінковоклітинний рак
 • C22.10 Рак внутрішньопечінкових жовчних проток
 • C22.20 Гепатобластома
 • C22.30 Ангіосаркома печінки
 • C22.40 Iнші саркоми печінки
 • C22.70 Iнші уточнені раки печінки
 • C22.90 Злоякісне новоутворення печінки, неуточнене
C23. Злоякісне новоутворення жовчного міхура
 • C23.00 Злоякісне новоутворення жовчного міхура
C24. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчновивідних шляхів
 • C24.00 Позапечінкової жовчної протоки
 • C24.10 Ампули фатерового сосочка
 • C24.80 Ураження жовчних проток, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C24.90 Жовчних шляхів, неуточнене
C25. Злоякісне новоутворення підшлункової залози
 • C25.00 Головки підшлункової залози
 • C25.10 Тіла підшлункової залози
 • C25.20 Хвоста підшлункової залози
 • C25.30 Протоки підшлункової залози
 • C25.40 Островкових клітин підшлункової залози
 • C25.70 Iнших частин підшлункової залози
 • C25.80 Ураження підшлункової залози, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C25.90 Підшлункової залози, неуточнене
C26. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів травлення
 • C26.00 Кишкового тракту, неуточненої частини
 • C26.10 Селезінки
 • C26.80 Ураження органів травлення, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C26.90 Неуточнених ділянок травної системи

C30-C39 – Злоякісні новоутворення органів дихання та грудної клітки

C30. Злоякісне новоутворення носової порожнини та середнього вуха
 • C30.00 Носової порожнини
 • C30.10 Середнього вуха
C31. Злоякісне новоутворення придаткових пазух
 • C31.00 Верхньощелепної пазухи
 • C31.10 Решітчастої пазухи
 • C31.20 Лобової пазухи
 • C31.30 Клиноподібної пазухи
 • C31.80 Ураження придаткових пазух, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C31.90 Придаткової пазухи, неуточнене
C32. Злоякісне новоутворення гортані
 • C32.00 Власне голосового апарату
 • C32.10 Над власне голосовим апаратом
 • C32.20 Під власне голосовим апаратом
 • C32.30 Хрящів гортані
 • C32.80 Ураження гортані, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C32.90 Гортані, неуточнене
C33. Злоякісне новоутворення трахеї
 • C33.00 Злоякісне новоутворення трахеї
C34. Злоякісне новоутворення бронхів та легенів
 • C34.00 Головного бронху
 • C34.10 Верхньої долі бронху або легені
 • C34.20 Середньої долі бронху або легені
 • C34.30 Нижньої долі бронху або легені
 • C34.80 Ураження бронхів та легенів, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C34.90 Бронхів або легенів, неуточнене
C37. Злоякісне новоутворення вилочкової залози
 • C37.00 Злоякісне новоутворення вилочкової залози
C38. Злоякісні новоутворення серця, середостіння та плеври
 • C38.00 Серця
 • C38.10 Переднього середостіння
 • C38.20 Заднього середостіння
 • C38.30 Середостіння, неуточненої частини
 • C38.40 Плеври
 • C38.80 Ураження серця,середостіння та плеври,
C39. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів дихання та внутрішньогрудних органів
 • C39.00 Верхніх дихальних шляхів, неуточненої частини
 • C39.80 Ураження органів дихання та внутрішньогрудних органів, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C39.90 Неуточнених локалізацій органів дихання

C40-C41 – Злоякісні новоутворення кісток і суглобових хрящів

C40. Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок
 • C40.00 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки
 • C40.10 Коротких кісток верхньої кінцівки
 • C40.20 Довгих кісток нижньої кінцівки
 • C40.30 Коротких кісток нижньої кінцівки
 • C40.80 Ураження кісток та суглобових хрящів кінцівок, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C40.90 Кісток та суглобових хрящів кінцівки, неуточнене
C41. Злоякісне новоутворення кісток і суглобових хрящів інших та неуточнених локалізацій
 • C41.00 Кісток черепа та обличчя
 • C41.10 Нижньої щелепи
 • C41.20 Хребетного стовпа
 • C41.30 Ребер, грудини та ключиці
 • C41.40 Кісток тазу, крижів та куприка
 • C41.80 Ураження кісток та суглобових хрящів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C41.90 Кістки та суглобового хряща, неуточнене

C43-C44 – Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри

C43. Злоякісна меланома шкіри
 • C43.00 Злоякісна меланома губи
 • C43.10 Злоякісна меланома повіки, включаючи спайку повіки
 • C43.20 Злоякісна меланома вуха та зовнішнього слухового каналу
 • C43.30 Злоякісна меланома інших та неуточнених частин обличчя
 • C43.40 Злоякісна меланома шкіри волосистої частини голови та шиї
 • C43.50 Злоякісна меланома тулуба
 • C43.60 Злоякісна меланома верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглобу
 • C43.70 Злоякісна меланома нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
 • C43.80 Злоякісна меланома шкіри, яка виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C43.90 Злоякісна меланома шкіри, неуточнена
C44. Iнші злоякісні новоутворення шкіри
 • C44.00 Шкіри губи
 • C44.10 Шкіри повіки, включаючи спайку повіки (С49.0)
 • C44.20 Шкіри вуха та зовнішнього слухового каналу
 • C44.30 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя
 • C44.40 Шкіри волосистої частини голови та шиї
 • C44.50 Шкіри тулуба
 • C44.60 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • C44.70 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи кульшову поверхню
 • C44.80 Ураження шкіри, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C44.90 Злоякісне новоутворення шкіри, неуточнене

C45-C49 – Злоякісні новоутворення мезотеліальних і м’яких тканин

C45. Мезотеліома
 • C45.00 Мезотеліома плеври
 • C45.10 Мезотеліома очеревини
 • C45.20 Мезотеліома парикарда
 • C45.70 Мезотеліома інших локалізацій
 • C45.90 Мезотеліома, неуточнена
C46. Саркома Капоші
 • C46.00 Саркома Капоші шкіри
 • C46.10 Саркома Капоші м’яких тканин
 • C46.20 Саркома Капоші піднебіння
 • C46.30 Саркома Капоші лімфатичних вузлів
 • C46.70 Саркома Капоші інших локалізацій
 • C46.80 Саркома Капоші множинних органів
 • C46.90 Саркома Капоші, неуточнена
C47. Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи
 • C47.00 Периферичних нервів голови, обличчя та шиї
 • C47.10 Периферичних нервів верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • C47.20 Периферичних нервів нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку
 • C47.30 Периферичних нервів грудної клітини
 • C47.40 Периферичних нервів живота
 • C47.50 Периферичних нервів тазу
 • C47.60 Периферичних нервів тулуба, неуточнене
 • C47.80 Ураження периферичних нервів та вегетативної нервової системи, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C47.90 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи, неуточнене
C48. Злоякісне новоутворення м’яких тканин заочеревинного простору та очеревини
 • C48.00 Заочеревинного простору
 • C48.10 Уточнених ділянок очеревини
 • C48.20 Очеревини, неуточнене
 • C48.80 Ураження заочеревини та очеревини, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
C49. Злоякісне новоутворення інших типів сполучної та м’якої тканини
 • C49.00 Сполучної та м’якої тканини голови, обличчя та шиї
 • C49.10 Сполучної та м’якої тканини верхньої кінцівки, включаючи верхню ділянку грудної клітки (плече)
 • C49.20 Сполучної та м’якої тканини нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку
 • C49.30 Сполучної та м’якої тканини грудної клітки
 • C49.40 Сполучної та м’яких тканин живота
 • C49.50 Сполучної та м’яких тканин тазу
 • C49.60 Сполучної та м’яких тканин тулуба, неуточнене
 • C49.80 Ураження сполучної та м’яких тканин, які виходять за межі однієї і більше вищевказаних локалізацій
 • C49.90 Сполучної та м’яких тканин, неуточнене

C50 – Злоякісне новоутворення молочної залози

C50. Злоякісне новоутворення молочної залози
 • C50.00 Соска та ареоли
 • C50.10 Центральної частини молочної залози
 • C50.20 Верхньовнутрішнього квадранта молочної залози
 • C50.30 Нижньовнутрішнього квадранта молочної залози
 • C50.40 Верхньозовнішнього квадранта молочної залози
 • C50.50 Нижньозовнішнього квадранта молочної залози
 • C50.60 Пахвової задньої частини молочної залози
 • C50.80 Ураження молочної залози, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C50.90 Молочної залози, неуточнене

C51-C58 – Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів

C51. Злоякісне новоутворення вульви
 • C51.00 Великої соромітної губи
 • C51.10 Малої соромітної губи
 • C51.20 Клітора
 • C51.80 Ураження вульви, які виходять за межі однієї і більше вищевказаних локалізацій
 • C51.90 Вульви, неуточнене
C52. Злоякісне новоутворення піхви
 • C52.00 Злоякісне новоутворення піхви
C53. Злоякісне новоутворення шийки матки
 • C53.00 Внутрішньої частини каналу шийки матки
 • C53.10 Зовнішньої частини каналу шийки матки
 • C53.80 Ураження шийки матки, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C53.90 Шийки матки, неуточнене
C54. Злоякісне новоутворення тіла матки
 • C54.00 Перешийка матки
 • C54.10 Ендометрію
 • C54.20 Міометрію
 • C54.30 Дна матки
 • C54.80 Ураження тіла матки, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C54.90 Тіла матки, неуточнене
C55. Злоякісне новоутворення матки, неуточненої локалізації
 • C55.00 Злоякісне новоутворення матки, неуточненої локалізації
C56. Злоякісне новоутворення яєчника
 • C56.00 Злоякісне новоутворення яєчника
C57. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів
 • C57.00 Фалопієвої труби
 • C57.10 Широкої зв’язки
 • C57.20 Круглої зв’язки
 • C57.30 Параметрію
 • C57.40 Придатків матки, неуточнене
 • C57.70 Iнших уточнених жіночих статевих органів
 • C57.80 Ураження жіночих статевих органів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C57.90 Жіночих статевих органів, неуточнене
C58. Злоякісне новоутворення плаценти
 • C58.00 Злоякісне новоутворення плаценти

C60-C63 – Злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів

C60. Злоякісне новоутворення статевого члену
 • C60.00 Крайньої плоті
 • C60.10 Головки статевого члену
 • C60.20 Тіла статевого члену
 • C60.80 Ураження статевого члену, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C60.90 Статевого члену, неуточнене
C61. Злоякісне новоутворення простати (передміхурової залози)
 • C61.00 Злоякісне новоутворення простати (передміхурової залози)
C62. Злоякісне новоутворення яєчка
 • C62.00 Яєчка, що не опустилось
 • C62.10 Яєчка, що опустилось
 • C62.90 Яєчка, неуточнене
C63. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених чоловічих статевих органів
 • C63.00 Придатка яєчка
 • C63.10 Сім’яного канатика
 • C63.20 Калитки (мошонки)
 • C63.70 Iнших уточнених чоловічих статевих органів
 • C63.80 Ураження чоловічих статевих органів, які виходять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
 • C63.90 Чоловічих статевих органів, неуточненої локалізації

C64-C68 – Злоякісні новоутворення сечових шляхів

C64. Злоякісне новоутворення нирки, за винятком ниркової миски
 • C64.00 Злоякісне новоутворення нирки, за винятком ниркової миски
C65. Злоякісне новоутворення ниркової миски
 • C65.00 Злоякісне новоутворення ниркової миски
C66. Злоякісне новоутворення сечоводу
 • C66.00 Злоякісне новоутворення сечоводу
C67. Злоякісне новоутворення сечового міхура
 • C67.00 Трикутника сечового міхура
 • C67.10 Купола сечового міхура
 • C67.20 Бокової стінки сечового міхура
 • C67.30 Передньої стінки сечового міхура
 • C67.40 Задньої стінки сечового міхура
 • C67.50 Шийки сечового міхура
 • C67.60 Вічка сечівника
 • C67.70 Урахуса (первинної сечової протоки)
 • C67.80 Ураження сечового міхура, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C67.90 Сечового міхура, неуточнене
C68. Злоякісне новоутворення інших та неуточнених сечових органів
 • C68.00 сечівника (уретри)
 • C68.10 Парауретральної залози
 • C68.80 Ураження сечових органів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C68.90 Сечових органів, неуточнене

C69-C72 – Злоякісні новоутворення ока, головного мозку та інших відділів ЦНС

C69. Злоякісне новоутворення ока та його придатків
 • C69.00 Кон’юнктиви
 • C69.10 Рогівки
 • C69.20 Сітківки
 • C69.30 Судинної оболонки ока
 • C69.40 Циліарного (війкового) тіла
 • C69.50 Сльозової залози та протоки
 • C69.60 Орбіти
 • C69.80 Ураження ока та придатків, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C69.90 Ока, неуточненої локалізації
C70. Злоякісне новоутворення оболонок мозку
 • C70.00 Оболонок головного мозку
 • C70.10 Оболонок спинного мозку
 • C70.90 Мозкових оболонок, неуточнене
C71. Злоякісне новоутворення головного мозку
 • C71.00 Головного мозку, за винятком доль та шлуночків
 • C71.10 Лобової долі
 • C71.20 Скроневої долі
 • C71.30 Тім’яної долі
 • C71.40 Потиличної долі
 • C71.50 Шлуночка мозку
 • C71.60 Мозочка
 • C71.70 Стовбура мозку
 • C71.80 Ураження мозку, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C71.90 Головного мозку, неуточнене
C72. Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепномозкових нервів та інших частин центральної нервової системи
 • C72.00 Спинного мозку
 • C72.10 Кінського хвоста
 • C72.20 Нюхового нерва
 • C72.30 Зорового нерва
 • C72.40 Слухового нерва
 • C72.50 Iнших та неуточнених черепних нервів
 • C72.80 Ураження головного мозку та інших частин центральної нервової системи, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
 • C72.90 Центральної нервової системи, неуточнене

C73-C75 – Злоякісне новоутворення щитовидної залози та інших ендокринних залоз

C73. Злоякісне новоутворення щитовидної залози
 • C73.00 Злоякісне новоутворення щитовидної залози
C74. Злоякісне новоутворення наднирника
 • C74.00 Кори наднирника
 • C74.10 Мозкового шару наднирника
 • C74.90 Наднирника, неуточнене
C75. Злоякісне новоутворення інших ендокринних залоз та споріднених структур
 • C75.00 Паращитовидної залози
 • C75.10 Гіпофізу
 • C75.20 Черепноглоткової протоки
 • C75.30 Шишкоподібної залози
 • C75.40 Каротидного гломуса
 • C75.50 Аортального гломуса та іншого параганглія
 • C75.80 Полігландулярне ураження, неуточнене
 • C75.90 Ендокринної залози, неуточнене

C76-C80 – Злоякісні новоутворення неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації

C76. Злоякісні новоутворення інших та неточно визначених локалізацій
 • C76.00 Голови, обличчя та шиї
 • C76.10 Грудної клітки
 • C76.20 Живота
 • C76.30 Тазу
 • C76.40 Верхньої кінцівки
 • C76.50 Нижньої кінцівки
 • C76.70 Iнших неточно визначених локалізацій
 • C76.80 Ураження інших та неточно визначених локалізацій, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій
C77. Вторинне та неуточнене злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів
 • C77.00 Лімфатичних вузлів голови, обличчя та шиї
 • C77.10 Внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
 • C77.20 Внутрішньочеревних лімфатичних вузлів
 • C77.30 Лімфатичних вузлів пахових та верхньої кінцівки
 • C77.40 Лімфатичних вузлів пахових та нижньої кінцівки
 • C77.50 Внутрішньотазових лімфатичних вузлів
 • C77.80 Лімфатичних вузлів множинних локалізацій
 • C77.90 Лімфатичного вузла, неуточнене
C78. Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання і травлення
 • C78.00 Вторинне злоякісне новоутворення легені
 • C78.10 Вторинне злоякісне новоутворення середостіння
 • C78.20 Вторинне злоякісне новоутворення плеври
 • C78.30 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів дихання
 • C78.40 Вторинне злоякісне новоутворення тонкого кишечнику
 • C78.50 Вторинне злоякісне новоутворення товстого кишечнику та прямої кишки
 • C78.60 Вторинне злоякісне новоутворення заочеревинного простору та очеревини
 • C78.70 Вторинне злоякісне новоутворення печінки
 • C78.80 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення
C79. Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій
 • C79.00 Вторинне злоякісне новоутворення нирки та ниркової миски
 • C79.10 Вторинне злоякісне новоутворення сечового міхура, інших та неуточнених сечових органів
 • C79.20 Вторинне злоякісне новоутворення шкіри
 • C79.30 Вторинне злоякісне новоутворення головного мозку та мозкових оболонок
 • C79.40 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин нервової системи
 • C79.50 Вторинне злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку
 • C79.60 Вторинне злоякісне новоутворення яєчника
 • C79.70 Вторинне злоякісне новоутворення наднирника
 • C79.80 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій
C80. Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації
 • C80.00 Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

C81-C96 – Злоякісні новоутворення лимфоїдної, кроветворної та споріднених їм тканин

C81. Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз)
 • C81.00 Переважно лімфоцитарний варіант
 • C81.10 Склеронодулярний варіант
 • C81.20 Змішаноклітинний варіант
 • C81.30 Лімфоцитарне виснаження
 • C81.70 Iнші форми хвороби Ходжкіна
 • C81.90 Хвороба Ходжкіна, неуточнена
C82. Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна)
 • C82.00 Дрібноклітинна з розщепленими ядрами, фолікулярна
 • C82.10 Змішана дрібноклітинна з розщепленими ядрами та великоклітинна, фолікулярна
 • C82.20 Великоклітинна, фолікулярна
 • C82.70 Iнші типи неходжкінської фолікулярної лімфоми
 • C82.90 Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена
C83. Неходжкінська лімфома, дифузна
 • C83.00 Дрібноклітинна (дифузна)
 • C83.10 Дрібноклітинна (дифузна) з розщепленими ядрами
 • C83.20 Змішана дрібно та великоклітинна (дифузна)
 • C83.30 Великоклітинна (дифузна)
 • C83.40 Iмунобластна (дифузна)
 • C83.50 Лімфобластна (дифузна)
 • C83.60 Недиференційована (дифузна)
 • C83.70 Лімфома Беркітта
 • C83.80 Iнші типи дифузної неходжкінської лімфоми
 • C83.90 Дифузна неходжкінська лімфома, неуточнена
C84. Периферичні та шкірні Тклітинні лімфоми
 • C84.00 Грибоподібний мікоз
 • C84.10 Хвороба Сезарі
 • C84.20 Тзональна лімфома
 • C84.30 Лімфоепітеліоїдна лімфома
 • C84.40 Периферична Тклітинна лімфома
 • C84.50 Iнші та неуточнені Тклітинні лімфоми
C85. Iнші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми
 • C85.00 Лімфосаркома
 • C85.10 Вклітинна лімфома, неуточнена
 • C85.70 Iнші уточнені типи неходжкінської лімфоми
 • C85.90 Неходжкінська лімфома, неуточненого типу
C88. Злоякісні імунопроліферативні хвороби
 • C88.00 Макроглобулінемія Вальденстрема
 • C88.10 Хвороба важких альфаланцюгів
 • C88.20 Хвороба важких гаммаланцюгів
 • C88.30 Iмунопроліферативна хвороба тонкої кишки
 • C88.70 Iнші злоякісні імунопроліферативні хвороби
 • C88.90 Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена
C90. Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення
 • C90.00 Множинна мієлома
 • C90.10 Плазмоклітинний лейкоз
 • C90.20 Плазмоцитома екстрамедулярна
C91. Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз)
 • C91.00 Гострий лімфобластний лейкоз
 • C91.10 Хронічний лімфоцитарний лейкоз
 • C91.20 Підгострий лімфоцитарний лейкоз
 • C91.30 Пролімфоцитарний лейкоз
 • C91.40 Волосатоклітинний лейкоз
 • C91.50 Лейкоз зрілих Тклітин
 • C91.70 Iнший уточнений лімфоїдний лейкоз
 • C91.90 Лімфоїдний лейкоз, неуточнений
C92. Мієлоїдний лейкоз (мієлолейкоз)
 • C92.00 Гострий мієлоїдний лейкоз
 • C92.10 Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • C92.20 Підгострий мієлоїдний лейкоз
 • C92.30 Мієлоїдна саркома
 • C92.40 Гострий промієлоцитарний лейкоз
 • C92.50 Гострий мієломоноцитарний лейкоз
 • C92.70 Iнший мієлоїдний лейкоз
 • C92.90 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений
C93. Моноцитарний лейкоз
 • C93.00 Гострий моноцитарний лейкоз
 • C93.10 Хронічний моноцитарний лейкоз
 • C93.20 Підгострий моноцитарний лейкоз
 • C93.70 Iнший моноцитарний лейкоз
 • C93.90 Моноцитарний лейкоз, неуточнений
C94. Iнший лейкоз уточненого клітинного типу
 • C94.00 Гостра еритремія та еритролейкоз
 • C94.10 Хронічна еритремія
 • C94.20 Гострий мегакаріобластний лейкоз
 • C94.30 Тучноклітинний лейкоз
 • C94.40 Гострий панмієлоз
 • C94.50 Гострий мієлофіброз
 • C94.70 Iнші уточнені лейкози
C95. Лейкоз неуточненого клітинного типу
 • C95.00 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу
 • C95.10 Хронічний лейкоз неуточненого клітинноготипу
 • C95.20 Підгострий лейкоз неуточненого клітинного типу
 • C95.70 Iнший лейкоз неуточненого клітинного типу
 • C95.90 Лейкоз, неуточнений
C96. Iнші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
 • C96.00 Хвороба ЛеттерераСіве
 • C96.10 Злоякісний гістіоцитоз
 • C96.20 Злоякісна тучноклітинна пухлина
 • C96.30 Справжня гістіоцитарна лімфома
 • C96.70 Iнші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини
 • C96.90 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини, неуточнене

C97 – Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій

 • C97.00 Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій

D00-D09 – Новоутворення in situ

D00. Карцинома іn sіtu ротової порожнини, стравоходу та шлунку
 • D00.00 Губи, ротової порожнини та глотки
 • D00.10 Стравоходу
 • D00.20 Шлунку
D01. Карцинома іn sіtu інших та неуточнених органів травлення
 • D01.00 Ободової кишки
 • D01.10 Ректосигмоїдного з’єднання
 • D01.20 Прямої кишки
 • D01.30 Ануса та анального каналу
 • D01.40 Iнших та неуточнених частин кишечнику
 • D01.50 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток
 • D01.70 Iнших уточнених органів травлення
 • D01.90 Органів травлення, неуточнене
D02. Карцинома іn sіtu середнього вуха та органів дихання
 • D02.00 Гортані
 • D02.10 Трахеї
 • D02.20 Бронху та легені
 • D02.30 Iнших частин органів дихання
 • D02.40 Органів дихання, неуточнене
D03. Меланома іn sіtu
 • D03.00 Меланома іn sіtu губи
 • D03.10 Меланома іn sіtu повіки, включаючи спайку повіки
 • D03.20 Меланома іn sіtu вуха та зовнішнього слухового проходу
 • D03.30 Меланома іn sіtu інших та неуточнених частин обличчя
 • D03.40 Меланома іn sіtu волосистої частини голови і шиї
 • D03.50 Меланома іn sіtu тулуба
 • D03.60 Меланома іn sіtu верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • D03.70 Меланома іn sіtu нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
 • D03.80 Меланома іn sіtu інших локалізацій
 • D03.90 Меланома іn sіtu, неуточнена
D04. Карцинома іn sіtu шкіри
 • D04.00 Шкіри губи
 • D04.10 Шкіри повіки, включаючи спайку повік
 • D04.20 Шкіри вуха та зовнішнього слухового проходу
 • D04.30 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя
 • D04.40 Шкіри волосистої частини голови та шиї
 • D04.50 Шкіри тулуба
 • D04.60 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • D04.70 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
 • D04.80 Шкіри інших локалізацій
 • D04.90 Шкіри, неуточненої локалізації
D05. Карцинома іn sіtu молочної залози
 • D05.00 Лобулярна карцинома іn sіtu
 • D05.10 Внутрішньопротокова карцинома іn sіtu
 • D05.70 Iнша карцинома іn sіtu молочної залози
 • D05.90 Карцинома іn sіtu молочної залози, неуточнена
D06. Карцинома іn sіtu шийки матки
 • D06.00 Ендоцервікального каналу
 • D06.10 Екзоцервікальної зони
 • D06.70 Iнших частин шийки матки
 • D06.90 Шийки матки, неуточненої частини
D07. Карцинома іn sіtu інших та неуточнених статевих органів
 • D07.00 Ендометрію
 • D07.10 Вульви
 • D07.20 Піхви
 • D07.30 Iнших та неуточнених жіночих статевих органів
 • D07.40 Статевого члену
 • D07.50 Передміхурової залози
 • D07.60 Iнших та неуточнених чоловічих статевих органів
D09. Карцинома іn sіtu інших та неуточнених локалізацій
 • D09.00 Сечового міхура
 • D09.10 Iнших та неуточнених сечових органів
 • D09.20 Ока
 • D09.30 Щитовидної та інших ендокринних залоз
 • D09.70 Карцинома іn sіtu інших уточнених локалізацій
 • D09.90 Карцинома іn sіtu, неуточнена

D10-D36 – Доброякісні новоутворення

D10. Доброякісне новоутворення рота і глотки
 • D10.00 Губи
 • D10.10 Язика
 • D10.20 Дна порожнини рота
 • D10.30 Iнших та неуточнених частин порожнини рота
 • D10.40 Мигдалика
 • D10.50 Iнших частин ротоглотки
 • D10.60 Носоглотки
 • D10.70 Гортаноглотки
 • D10.90 Глотки, неуточненої локалізації
D11. Доброякісне новоутворення великих слинних залоз
 • D11.00 Привушної слинної залози
 • D11.70 Iнших великих слинних залоз
 • D11.90 Великої слинної залози, неуточнене
D12. Доброякісне новоутворення ободової кишки, прямої кишки, ануса та анального каналу
 • D12.00 Сліпої кишки
 • D12.10 Червоподібного відростку
 • D12.20 Висхідної ободової кишки
 • D12.30 Поперечної ободової кишки
 • D12.40 Низхідної ободової кишки
 • D12.50 Сигмовидної кишки
 • D12.60 Ободової кишки, неуточнене
 • D12.70 Ректосигмоїдного з’єднання
 • D12.80 Прямої кишки
 • D12.90 Ануса та анального каналу
D13. Доброякісне новоутворення інших та неточно визначених органів травлення
 • D13.00 Стравоходу
 • D13.10 Шлунку
 • D13.20 12палої кишки
 • D13.30 Iнших та неуточнених частин тонкої кишки
 • D13.40 Печінки
 • D13.50 Позапечінкових жовчних проток
 • D13.60 Підшлункової залози
 • D13.70 Острівкових клітин підшлункової залози
 • D13.90 Неуточнених ділянок системи травлення
D14. Доброякісне новоутворення середнього вуха та органів дихання
 • D14.00 Середнього вуха, носової порожнини та придаткових пазух носа
 • D14.10 Гортані
 • D14.20 Трахеї
 • D14.30 Бронхів і легені
 • D14.40 Органів дихання, неуточнене
D15. Доброякісне новоутворення інших та неуточнених органів грудної клітки
 • D15.00 Вилочкової залози (тимуса)
 • D15.10 Серця
 • D15.20 Середостіння
 • D15.70 Iнших уточнених органів грудної клітки
 • D15.90 Органів грудної клітки, неуточнене
D16. Доброякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів
 • D16.00 Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки
 • D16.10 Коротких кісток верхньої кінцівки
 • D16.20 Довгих кісток нижньої кінцівки
 • D16.30 Коротких кісток нижньої кінцівки
 • D16.40 Кісток черепа та обличчя
 • D16.50 Кістки нижньої щелепи
 • D16.60 Хребтового стовпа
 • D16.70 Ребер, грудини та ключиці
 • D16.80 Кісток тазу, крижів та куприка
 • D16.90 Кістки та суглобового хряща, неуточнене
D17. Доброякісне новоутворення жирової тканини
 • D17.00 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини голови, обличчя та шиї
 • D17.10 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини тулуба
 • D17.20 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини кінцівок
 • D17.30 Доброякісне новоутворення жирової тканини шкіри та підшкірної клітковини інших та неуточнених локалізацій
 • D17.40 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньогрудних органів
 • D17.50 Доброякісне новоутворення жирової тканини внутрішньочеревних органів
 • D17.60 Доброякісне новоутворення жирової тканини сім’яного канатика
 • D17.70 Доброякісне новоутворення жирової тканини інших локалізацій
 • D17.90 Доброякісне новоутворення жирової тканини, неуточнене
D18. Гемангіома та лімфангіома будьякої локалізації
 • D18.00 Гемангіома будьякої локалізації
 • D18.10 Лімфангіома будьякої локалізації
D19. Доброякісне новоутворення мезотеліальної тканини
 • D19.00 Мезотеліальної тканини плеври
 • D19.10 Мезотеліальної тканини очеревини
 • D19.70 Мезотеліальної тканини інших локалізацій
 • D19.90 Мезотеліальної тканини, неуточнене
D20. Доброякісне новоутворення м’яких тканин заочеревинного простору та очеревини
 • D20.00 Заочеревинного простору
 • D20.10 Очеревини
D21. Iнші доброякісні новоутворення сполучної та інших м’яких тканин
 • D21.00 Сполучної та інших м’яких тканин голови, обличчя та шиї
 • D21.10 Сполучної та інших м’яких тканин верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • D21.20 Сполучної та інших м’яких тканин нижньої кінцівки, включаючи кульшову ділянку
 • D21.30 Сполучної та інших м’яких тканин грудної клітки
 • D21.40 Сполучної та інших м’яких тканин живота
 • D21.50 Сполучної та інших м’яких тканин тазу
 • D21.60 Сполучної та інших м’яких тканин тулуба, неуточнене
 • D21.90 Сполучної та інших м’яких тканин, неуточненої локалізації
D22. Меланоформний невус (родимка)
 • D22.00 Меланоформний невус губи
 • D22.10 Меланоформний невус повіки, включаючи спайки повік
 • D22.20 Меланоформний невус вуха та зовнішнього слухового проходу
 • D22.30 Меланоформний невус інших та неуточнених частин обличчя
 • D22.40 Меланоформний невус волосистої частини голови та шиї
 • D22.50 Меланоформний невус тулуба
 • D22.60 Меланоформний невус верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового поясу
 • D22.70 Меланоформний невус нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
 • D22.90 Меланоформний невус, неуточнений
D23. Iнші доброякісні новоутворення шкіри
 • D23.00 Шкіри губи
 • D23.10 Шкіри повіки, включаючи спайку повік
 • D23.20 Шкіри вуха та зовнішнього слухового проходу
 • D23.30 Шкіри інших та неуточнених частин обличчя
 • D23.40 Шкіри волосистої частини голови та шиї
 • D23.50 Шкіри тулуба
 • D23.60 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглобу
 • D23.70 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
 • D23.90 Шкіри, неуточнене
 • D24.00 Доброякісне новоутворення молочної залози
D25. Лейоміома матки
 • D25.00 Підслизова лейоміома матки
 • D25.10 Iнтрамуральна лейоміома матки
 • D25.20 Субсерозна лейоміома матки
 • D25.90 Лейоміома матки, неуточнена
D26. Iнші доброякісні новоутворення матки
 • D26.00 Шийки матки
 • D26.10 Тіла матки
 • D26.70 Iнших частин матки
 • D26.90 Матки, неуточнені
D27. Доброякісне новоутворення яєчника
 • D27.00 Доброякісне новоутворення яєчника
D28. Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів
 • D28.00 Вульви
 • D28.10 Піхви
 • D28.20 Маткових труб та зв’язок
 • D28.70 Iнших уточнених жіночих статевих органів
 • D28.90 Жіночого статевого органу, неуточнене
D29. Доброякісне новоутворення чоловічих статевих органів
 • D29.00 Статевого члену
 • D29.10 Передміхурової залози
 • D29.20 Яєчка
 • D29.30 Придатка яєчка
 • D29.40 Мошонки
 • D29.70 Iнших чоловічих статевих органів
 • D29.90 Чоловічих статевих органів, неуточнене
D30. Доброякісне новоутворення сечових органів
 • D30.00 Нирки
 • D30.10 Ниркової миски
 • D30.20 Сечоводу
 • D30.30 Сечового міхура
 • D30.40 Сечівника
 • D30.70 Iнших сечових органів
 • D30.90 Сечового органу, неуточнене
D31. Доброякісне новоутворення ока та його придаткового апарату
 • D31.00 Кон’юнктиви
 • D31.10 Рогівки
 • D31.20 Сітківки
 • D31.30 Судинної оболонки
 • D31.40 Циліарного тіла
 • D31.50 Сльозової залози та протоки
 • D31.60 Орбіти, неуточнене
 • D31.90 Ока, неуточнене
D32. Доброякісне новоутворення оболонок мозку
 • D32.00 Оболонок голового мозку
 • D32.10 Оболонок спинного мозку
 • D32.90 Оболонок мозку, неуточнене
D33. Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи
 • D33.00 Головного мозку над мозковим наметом
 • D33.10 Головного мозку під мозковим наметом
 • D33.20 Головного мозку, неуточнене
 • D33.30 Черепних нервів
 • D33.40 Спинного мозку
 • D33.70 Iнших уточнених частин центральної нервової системи
 • D33.90 Центральної нервової системи, неуточнене
 • D34.00 Доброякісне новоутворення щитовидної залози
D35. Доброякісні новоутворення інших та неуточнених ендокринних залоз
 • D35.00 Наднирника
 • D35.10 Паращитовидної залози
 • D35.20 Гіпофізу
 • D35.30 Черепноглоткової протоки
 • D35.40 Шишкоподібної залози
 • D35.50 Сонного (каротидного) гломуса
 • D35.60 Аортального гломуса і інших параганглієв
 • D35.70 Iншої уточненої ендокринної залози
 • D35.80 Ураження більше, ніж однієї ендокринної залози
 • D35.90 Ендокринної залози, неуточнене
D36. Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій
 • D36.00 Лімфатичних вузлів
 • D36.10 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
 • D36.70 Iнших уточнених локалізацій
 • D36.90 Доброякісне новоутворення неуточненої локалізації

D37-D48 – Новоутворення невизначеного або невідомого характера

D37. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру ротової порожнини та органів травлення
 • D37.00 Губи, ротової порожнини та глотки
 • D37.10 Шлунку
 • D37.20 Тонкої кишки
 • D37.30 Червоподібного відростку
 • D37.40 Ободової кишки
 • D37.50 Прямої кишки
 • D37.60 Печінки, жовчного міхура та жовчних проток
 • D37.70 Iнших органів травлення
 • D37.90 Органу травлення, неуточнене
D38. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру середнього вуха, органів дихання і органів грудної клітки
 • D38.00 Гортані
 • D38.10 Трахеї, бронхів та легені
 • D38.20 Плеври
 • D38.30 Середостіння
 • D38.40 Вилочкової залози (тимуса)
 • D38.50 Iнших органів дихання
 • D38.60 Органів дихання, неуточнене
D39. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру жіночих статевих органів
 • D39.00 Матки
 • D39.10 Яєчника
 • D39.20 Плаценти
 • D39.70 Iнших жіночих статевих органів
 • D39.90 Жіночого статевого органу, неуточнене
D40. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру чоловічих статевих органів
 • D40.00 Передміхурової залози
 • D40.10 Яєчка
 • D40.70 Iнших чоловічих статевих органів
 • D40.90 Чоловічого статевого органу, неуточнене
D41. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру сечових органів
 • D41.00 Нирки
 • D41.10 Ниркової миски
 • D41.20 Сечоводу
 • D41.30 Уретри (сечівника)
 • D41.40 Сечового міхура
 • D41.70 Iнших сечових органів
 • D41.90 Сечового органу, неуточнене
D42. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру оболонок мозку
 • D42.00 Оболонок головного мозку
 • D42.10 Оболонок спинного мозку
 • D42.90 Оболонок мозку, неуточнене
D43. Новоутворення головного мозку та центральної нервової системи невизначеного або невідомого характеру
 • D43.00 Головного мозку над мозковим наметом
 • D43.10 Головного мозку під мозковим наметом
 • D43.20 Головного мозку, неуточнене
 • D43.30 Черепних нервів
 • D43.40 Спинного мозку
 • D43.70 Iнших відділів центральної нервової системи
 • D43.90 Центральної нервової системи, неуточнене
D44. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру ендокринних залоз
 • D44.00 Щитовидної залози
 • D44.10 Наднирника
 • D44.20 Паращитовидної залози
 • D44.30 Гіпофізу
 • D44.40 Черепноглоткової протоки
 • D44.50 Шишковидної залози
 • D44.60 Каротидного гломуса
 • D44.70 Аортального гломуса та інших параганглієв
 • D44.80 Ураження більше, ніж однієї ендокринної залози
 • D44.90 Ендокринної залози, неуточнене
D45. Поліцитемія справжня
 • D45.00 Поліцитемія справжня
D46. Мієлодиспластичні синдроми
 • D46.00 Рефрактерна анемія без сидеробластів
 • D46.10 Рефрактерна сидеробластна анемія
 • D46.20 Рефрактерна анемія з надлишком бластних клітин
 • D46.30 Рефрактерна анемія з надлишком бластів з трансформацією
 • D46.40 Рефрактерна анемія, неуточнена
 • D46.70 Iнші мієлодиспластичні синдроми
 • D46.90 Мієлодиспластичний синдром, неуточнений
D47. Iнші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
 • D47.00 Гістіоцитарні новоутворення та тучноклітинні пухлини невизначеного або невідомого характеру
 • D47.10 Хронічна мієлопроліферативна хвороба
 • D47.20 Моноклональна гаммапатія
 • D47.30 Есенціальна (геморагічна) тромбоцитемія
 • D47.70 Iнші уточнені новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
 • D47.90 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, неуточнене
D48. Новоутворення інших та неуточнених локалізацій невизначеного або невідомого характеру
 • D48.00 Кісток і суглобних хрящів
 • D48.10 Сполучної та інших м’яких тканин
 • D48.20 Периферичних нервів та вегетативної нервової системи
 • D48.30 Заочеревинного простору
 • D48.40 Очеревини
 • D48.50 Шкіри
 • D48.60 Молочної залози
 • D48.70 Iнших уточнених локалізацій
 • D48.90 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру, неуточнене