Вісь анатомічної локалізації:


Нирки
 • 36652-00 – Ретроградна пієлоскопія
Екстракція ниркових конкрементів або маніпуляції на них.
 • 30450-01 – Екстракція конкрементів сечовивідних шляхів з/під візуалізаційним контролем
 • 36639-01 – Черезшкірна фрагментація ниркових конкрементів
 • 36639-02 – Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
 • 36652-01 – Ендоскопічна маніпуляція з нирковими конкрементами
 • 36652-02 – Черезшкірна маніпуляція ниркових конкрементів
 • 36654-02 – Ендоскопічна екстракція ниркових конкрементів
 • 36656-02 – Ендоскопічна фрагментація ниркових конкрементів
 • 36656-03 – Ендоскопічна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
Інші процедури на нирках, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36537-02 – Черезшкірне дренування навколониркової зони
 • 36604-00 – Встановлення (проведення) сечовідного стента шляхом черезшкірної нефростомії з використанням інтервенційних технік
 • 36605-00 – Введення сечовідного стента з екстракцією конкременту через нефростомічну трубку
 • 36607-00 – Введення сечовідного стента з балонною дилатацією через нефростомічну трубку
 • 36624-01 – Черезшкірне дренування нирки
 • 36649-00 – Заміна дренажної трубки (нефростомія)
Черезшкірна нефроскопія
 • 36627-00 – Черезшкірна нефроскопія
 • 36633-00 – Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової миски
 • 36633-01 – Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової чашечки
 • 36633-02 – Черезшкірна нефроскопія з розрізом сечоводу
Нефролітотомія з видаленням конкрементів
 • 36540-00 – Нефролітотомія з видаленням ≤ 2 конкрементів
 • 36543-00 – Нефролітотомія з видаленням ≥ 3 конкрементів
Інші процедури, пов’язані з розрізом нирки
 • 36537-00 – Діагностичний розріз паранефральної області
 • 36537-01 – Діагностичний розріз нирки
Процедури на нирках, пов’язані з деструкцією
 • 90370-00 – Інша деструкція ураженої ділянки нирки
 • 90370-01 – Процедури на нирках, пов’язані з ендоскопічною деструкцією
 • 90370-02 – Інші закриті процедури на нирках, пов’язані з диструкції
Біопсія нирки
 • 36561-00 – Закрита біопсія нирки
 • 36627-01 – Черезшкірна нефроскопія з біопсією
 • 36654-00 – Ретроградна пієлоскопія з біопсією нирки
 • 36821-00 – Ендоскопічна браш-біопсія ниркової балії
Часткова нефректомія
 • 36522-00 – Лапароскопічна часткова нефректомія
 • 36522-01 – Часткова нефректомія
 • 36522-02 – Інші закриті резекції нирки
 • 36525-00 – Лапароскопічна часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім втручанням на тій самій нирці
 • 36525-01 – Часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім втручанням на тій самій нирці
 • 36525-02 – Інші закриті резекції нирки, ускладнені після попередньої операції на тій самій нирці
Повна нефректомія
 • 36516-00 – Лапароскопічна повна нефректомія, одностороння
 • 36516-01 – Повна нефректомія, одностороння
 • 36516-02 – Лапароскопічна повна нефректомія, двостороння
 • 36516-03 – Повна нефректомія, двостороння
Повна нефректомія задля трансплантації
 • 36516-04 – Лапароскопічна повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
 • 36516-05 – Повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
 • 36516-06 – Повна нефректомія задля трансплантації, трупний донор
Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки, що трансплантується
 • 36519-00 – Лапароскопічна повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
 • 36519-01 – Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
 • 36519-02 – Лапароскопічна повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
 • 36519-03 – Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Радикальна нефректомія
 • 36528-00 – Лапароскопічна радикальна нефректомія
 • 36528-01 – Радикальна нефректомія
 • 36529-00 – Радикальна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Нефроуретеректомія
 • 36531-00 – Лапароскопічна нефроуретеректомія
 • 36531-01 – Нефроуретеректомія
 • 36533-00 – Нефроуретеректомія,ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Інші процедури на нирках, пов’язані з висіченням
 • 36558-00 – Лапароскопічне висічення кісти нирки
 • 36558-01 – Висічення кісти нирки
 • 36558-02 – Інші процедури, пов’язані з локальним висіченням ураженої ділянки нирки або її тканин
Нефростомія або пієлостомія
 • 36552-01 – Пієлостомія
 • 36552-00 – Нефростомія
Пієлопластика
 • 36564-00 – Лапароскопічна пієлопластика
 • 36564-01 – Пієлопластика
 • 36570-00 – Лапароскопічна пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на нирковій мисці тієї самої нирки
 • 36570-01 – Пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на нирковій мисці тієї самої нирки
Трансплантація нирки
 • 36503-00 – Трансплантація нирки
 • 36503-01 – Аутотрансплантація нирки
 • 90350-00 – Інші процедури з відновлення (виправлення) нирок
Гемодіаліз
 • 13100-00 – Гемодіаліз
 • 13100-01 – Інтермітуюча гемофільтрація
 • 13100-02 – Постійна гемофільтрація
 • 13100-03 – Інтермітуюча гемодіафільтрація
 • 13100-04 – Постійна гемодіафільтрація
 • 13100-05 – Гемоперфузія
Перитонеальний діаліз
 • 13100-06 – Перитонеальний діаліз, короткостроковий
 • 13100-07 – Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий
 • 13100-08 – Постійний перитонеальний діаліз, довгостроковий
Процедури, пов’язані зі створенням доступу/підключенням або забезпеченням функціонування системи перитонеального діалізу
 • 13109-00 – Введення та фіксація постійного перитонеального катетера для довгострокового перитонеального діалізу
 • 13109-01 – Заміна постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
 • 13110-00 – Видалення постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
 • 13112-00 – Встановлення перитонеального діалізу через абдомінальну пункцію і введення тимчасового катетера
 • 90351-00 – Видалення тимчасового катетера для перитонеального діалізу
Інші інтервенції з діалізу нирок
 • 13104-00 – Навчання та інструктування з проведення діалізу в домашніх умовах
 • 90353-00 – Тест на адекватність гемодіалізу
 • 90353-01 – Тест на адекватність перитонеального діалізу
 • 90354-00 – Інші процедури на нирках

Сечовід
Процедури з обстеження сечоводу
 • 36803-00 – Уретероскопія
 • 36860-00 – Ендоскопічне обстеження кишкового кондуїту
 • 36860-01 – Ендоскопічне обстеження кишкового резервуару
Ендоскопічна катетеризація сечовода
 • 36818-00 – Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, одностороння
 • 36818-01 – Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, двостороння
 • 36824-00 – Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння
 • 36824-01 – Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння
Ендоскопічне введення, заміна або видалення сечовідного стента
 • 36821-01 – Ендоскопічне введення сечовідного стента
 • 36821-03 – Ендоскопічна заміна сечовідного стента
 • 36833-01 – Ендоскопічне видалення сечовідного стента
Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу
 • 36803-02 – Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію
 • 36806-02 – Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії
 • 36857-00 – Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії
Інші процедури на сечоводі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36608-00 – Черезшкірна заміна сечовідного стента
 • 90355-00 – Імплантація електронного стимулятора сечовода
 • 90355-01 – Видалення електронного стимулятора сечовода
 • 90367-00 – Заміна уретростомічної трубки
Діагностичний розріз сечоводу
 • 36612-00 – Лапароскопічний діагностичний розріз сечоводу
 • 36612-01 – Діагностичний розріз сечоводу
Уретероліз
 • 36615-00 – Лапароскопічний уретероліз
 • 36615-01 – Уретероліз
Уретеролітотомія
 • 36549-00 – Уретеролітотомія
 • 36549-01 – Лапароскопічна уретеролітотомія
 • 37444-00 – Лапароскопічна уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тому ж самому сечоводі
 • 37444-01 – Уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тому ж самому сечоводі
Інші процедури, пов’язані з розрізом сечоводу
 • 36825-00 – Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу
 • 36830-00 – Ендоскопічна уретральна меатотомія
 • 36809-01 – Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу
Біопсія сечоводу
 • 30075-33 – Відкрита біопсія сечоводу
 • 36806-00 – Ендоскопічна біопсія сечоводу
 • 90356-00 – Черезшкірна біопсія сечоводу
Уретеректомія
 • 36579-00 – Лапароскопічна часткова уретеректомія
 • 36579-01 – Часткова уретеректомія
 • 36579-02 – Лапароскопічна повна уретеректомія
 • 36579-03 – Повна уретеректомія
 • 36848-00 – Ендоскопічна резекція уретероцеле
Уретероліз з репозицією сечоводу
 • 36615-02 – Лапароскопічний уретероліз з репозицією сечоводу
 • 36615-03 – Уретероліз з репозицією сечоводу
Відновлення безперервності сечоводу
 • 36573-00 – Лапароскопічне відновлення безперервності сечоводу
 • 36573-01 – Відновлення безперервності сечоводу
Пересадження (трансплантація) сечоводу у шкіру
 • 36585-00 – Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
 • 36585-01 – Пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
 • 36585-02 – Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє
 • 36585-03 – Пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє
Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
 • 36597-00 – Лапароскопічне пересадження сечоводу до іншого сечоводу
 • 36597-01 – Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
Пересадження сечоводу до кишки
 • 36594-00 – Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
 • 36594-01 – Пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
 • 36594-02 – Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
 • 36594-03 – Пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
Реімплантація сечоводу у сечовий міхур
 • 36588-00 – Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
 • 36588-01 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
 • 36588-02 – Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
 • 36588-03 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з відновленням/виправленням
 • 36591-00 – Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, одностороння
 • 36591-01 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, одностороння
 • 36591-02 – Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, двостороння
 • 36591-03 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, двостороння
 • 36591-04 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з жорсткою фіксацією до поперекового м’яза, одностороння
 • 36591-05 – Реімплантація сечоводу у сечовий міхур за методом з жорсткою фіксацією до поперекового м’яза, двостороння
Інші відновлювальні процедури на сечоводі
 • 36618-00 – Лапароскопічна редукційна уретеропластика
 • 36618-01 – Редукційна уретеропластика
 • 36621-00 – Закриття шкірної уретеростомії
 • 36803-01 – Ендоскопічна дилатація сечоводу
 • 90357-00 – Інше виправлення сечоводу
Ревізійні процедури на сечоводі
 • 36609-00 – Ревізія кишкового сечового кондуїту
 • 36609-01 – Ревізія кишкового сечового резервуару
 • 36609-02 – Лапароскопічна ревізія уретеростомії
 • 36609-03 – Ревізія уретеростомії
 • 90358-00 – Інші процедури на сечоводі

Сечовий міхур
Процедури з обстеження сечового міхура
 • 36812-00 – Цистоскопія
 • 36812-01 – Цистоскопія через штучну стому
Сечова катетеризація
 • 36800-00 – Катетеризація сечового міхура
 • 36800-01 – Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера
 • 36800-03 – Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера
Імплантація або видалення електронного стимулятора сечового міхура
 • 90359-00 – Імплантація електронного стимулятора сечового міхура
 • 90359-01 – Видалення електронного стимулятора сечового міхура
Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36800-02 – Заміна цистостомічної трубки
 • 36833-00 – Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 36842-00 – Ендоскопічний лаваж кров’яних згустків із сечового міхура
 • 36851-00 – Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура
 • 37041-00 – Черезшкірна (голкова) аспірація сечового міхура
Цистотомія
 • 37008-00 – Лапароскопічна цистотомія (цистостомія
 • 37008-01 – Цистотомія (цистостомія)
 • 37011-00 – Черезшкірна цистотомія (цистостомія)
Цистолітотомія
 • 37008-02 – Лапароскопічна цистолітотомія
 • 37008-03 – Цистолітотомія
Інші процедури, пов’язані з розрізом сечового міхура
 • 36812-02 – Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
 • 36854-00 – Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура
 • 37008-06 – Розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
Процедури на сечовому міхурі, пов’язані з деструкцією
 • 36840-03 – Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканини сечового міхура
 • 36845-06 – Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі
 • 36845-07 – Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура
 • 36863-00 – Літолапаксія сечового міхура
Біопсія сечового міхура
 • 30075-10 – Біопсія сечового міхура
 • 36836-00 – Ендоскопічна біопсія сечового міхура
Видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 37008-04 – Лапароскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 37008-05 – Видалення стороннього тіла із сечового міхура
Ендоскопічна резекція уражень або тканин сечового міхура
 • 36840-02 – Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканин сечового міхура
 • 36845-04 – Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі
 • 36845-05 – Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура
 • 36854-02 – Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура
Цистектомія
 • 37000-00 – Лапароскопічне часткове висічення сечового міхура
 • 37000-01 – Часткове висічення сечового міхура
 • 37014-00 – Повне висічення сечового міхура
Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з висіченням
 • 37020-00 – Лапароскопічне висічення дивертикулу сечового міхура
 • 37020-01 – Висічення дивертикулу сечового міхура
 • 90360-00 – Інше висічення уражень сечового міхура
Усунення розриву сечового міхура
 • 37004-00 – Лапароскопічне усунення розриву сечового міхура
 • 37004-03 – Усунення розриву сечового міхура
Закриття фістули сечового міхура
 • 37023-00 – Лапароскопічне закриття зовнішньої міхурової нориці
 • 37023-01 – Закриття зовнішньої міхурової нориці
 • 37029-00 – Лапароскопічне закриття сечоміхурово-вагінальних свищів
 • 37029-01 – Закриття сечоміхурово-вагінальних свищів через абдомінальний доступ
 • 37038-00 – Лапароскопічне закриття сечоміхурово-кишкових свищів
 • 37038-01 – Закриття сечоміхурово-кишкових свищів
Корекція екстрофії сечового міхура
 • 37050-00 – Закриття екстрофії сечового міхура
 • 37842-02 – Вторинна корекція екстрофії сечового міхура
 • 37842-03 – Вторинна корекція екстрофії сечового міхура з уретральною реімплантацією
Збільшення розміру сечового міхура
 • 37047-00 – Лапароскопічне збільшення розміру сечового міхура
 • 37047-01 – Збільшення розміру сечового міхура
Інші відновлювальні процедури на сечовому міхурі
 • 36827-00 – Гідродилатація сечового міхура під ендоскопічним контролем
 • 37004-01 – Інше відновлення сечового міхура з використанням лапароскопічних методів
 • 37004-02 – Інше відновлення сечового міхура
 • 37045-00 – Формування утримуючого клапану
 • 37053-00 – Лапароскопічне розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області сечоміхурового трикутника
 • 37053-01 – Розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області сечоміхурового трикутника
Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у чоловіків
 • 37044-00 – Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у чоловіків
 • 37044-03 – Ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання, у чоловіків
 • 37339-01 – Парауретральні ін’єкції об’ємоутворюючих агентів від стресового нетримання, у чоловіків
Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у жінок
 • 35599-00 – Слінгова (петльова) операція з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 35599-01 – Ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37043-00 – Трансвагінальна голкова уретропексія задля усуненнястресового нетримання
 • 37044-01 – Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37044-02 – Ревізія залобкової операціїз усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37339-00 – Парауретральні ін’єкції об’ємоутвоюючих агентів від стресового нетримання, у жінок
 • 37340-00 – Розщеплення уретрального слінга після попередньої операції з усунення стресового нетримання
Інші процедури на сечовому міхурі
 • 90363-00 – Інші діагностичні процедури на сечовому міхурі
 • 90363-01 – Інші процедури на сечовому міхурі

Уретра
 • 37315-00 – Уретроскопія
Введення, заміна або видалення штучного уретрального сфінктера
 • 37381-00 – Введення манжети штучного уретрального сфінктера, промежинний доступ
 • 37384-00 – Введення манжети штучного уретрального сфінктера, абдомінальний доступ
 • 37387-00 – Введення штучного уретрального сфінктера
 • 37390-01 – Заміна штучного уретрального сфінктера
 • 37390-02 – Видалення штучного уретрального сфінктера
Інші процедури на уретрі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36811-00 – Ендоскопічне введення уретрального протезу
 • 36811-01 – Ендоскопічне введення сечівникового стента
 • 37318-00 – Ендоскопічне видалення стороннього тіла з уретри
Процедури, пов’язані з розрізом уретри
 • 36854-01 – Ендоскопічний розріз зовнішнього уретрального сфінктера
 • 37321-00 – Зовнішня уретральна меатотомія
 • 37324-00 – Зовнішня уретротомія
 • 37324-01 – Внутрішня уретротомія
 • 37327-00 – Оптична уретротомія
Інші процедури на уретрі, пов’язані з деструкцією
 • 35527-00 – Каутеризація (припікання) слизової оболонки уретри у разі розростання
 • 36815-01 – Ендоскопічна деструкція уретральних бородавок
 • 37318-01 – Ендоскопічна діатермія уретри
 • 37318-02 – Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів
 • 37318-03 – Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів із застосуванням лазера
 • 37854-00 – Ендоскопічна деструкція клапану уретри
Біопсія уретри
 • 30075-31 – Біопсія уретри
 • 37318-04 – Ендоскопічна біопсія уретри
Інші процедури на уретрі з висіченням
 • 35523-00 – Висічення слизової оболонки уретри у разі її розростання
 • 36854-03 – Ендоскопічна резекція зовнішнього уретрального сфінктера
 • 37330-00 – Часткова уретректомія
 • 37330-01 – Повна уретректомія
 • 37369-00 – Висічення пролапса уретри
 • 37372-00 – Висічення дивертикула уретри
 • 37800-00 – Висічення відкритого сечового протоку
Закриття фістули (нориці) уретри
 • 37333-00 – Закриття уретро-вагінальної нориці
 • 37336-00 – Закриття уретро-ректальної нориці
Відновлення уретри в області розриву
 • 37306-00 – Відновлення дистальної секції уретри в області рани або розриву
 • 37309-00 – Відновлення простатичного або мембранозного сегмента уретри в області рани або розриву
Уретропластика
 • 37342-00 – Уретропластика, одноетапна процедура
 • 37345-00 – Уретропластика, кількаетапна процедура, перший етап
 • 37348-00 – Уретропластика, кількаетапна процедура, другий етап
Інші відновлювальні процедури на уретрі
 • 37300-00 – Проведення уретрального зонду
 • 37303-00 – Дилатація уретральної стриктури
 • 37324-02 – Зовнішня уретротомія
 • 90364-00 – Інше виправлення уретри
 • 90371-00 – Балонна дилатація уретральної стриктури із застосуванням інтервенційних методів візуалізаційного контролю

 • 37375-00 – Реконструкція уретрального сфінктеру
 • 37390-00 – Ревізія штучного сечового сфінктеру
 • 90365-00 – Інші процедури на уретрі

Сечова система — інші локалізації
 • 36546-00 – Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ) сечового тракту
 • 90369-00 – Діагностичний розріз перивезикальних тканин
 • 30075-32 – Біопсія периренальних або перивезикальних тканин
Інші процедури у сечовій системі
 • 36600-02 – Формування неутримуючого кишкового сечового резервуару
 • 36606-00 – Формування утримуючого кишкового сечового резервуару
 • 36606-03 – Формування утримуючого кишкового сечового резервуару із приєднанням резервуару до уретри
 • 90366-00 – Інші процедури на сечовій системі