Вісь анатомічної локалізації:


Ніс
Процедури з обстеження носа
 • 41653-00 – Обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору
 • 41653-01 – Інші діагностичні процедури на носі
 • 41764-00 – Назальна ендоскопія
 • 41764-01 – Синусоскопія
 • 41907-00 – Введення назальної септальної кнопки
Процедури на носі, пов’язані з розрізом
 • 41659-00 – Видалення стороннього тіла з носової порожнини
 • 41683-00 – Розділення спайок у носі
 • 41683-01 – Розділення спайок у носі з введенням стента
Зупинка носової кровотечі
 • 41656-00 – Задня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової кровотечі
 • 41677-00 – Передня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової кровотечі
 • 41680-00 – Зупинка носової кровотечі шляхом кріотерапії
Інші пов’язані з деструкцією процедури на носі
 • 41674-00 – Каутеризація або діатермія носових раковин
 • 41674-01 – Каутеризація або діатермія носової перегородки
 • 41695-00 – Конхектомія шляхом кріотерапії
 • 90130-00 – Локальна деструкція ураженої ділянки носової порожнини
 • 41761-00 – Обстеження носової порожнини і/або носоглоткового простору з біопсією
Процедури, пов’язані з висіченням на носових раковинах
 • 41689-00 – Часткова конхектомія, одностороння
 • 41689-01 – Часткова конхектомія, двостороння
 • 41689-02 – Тотальна конхектомія, одностороння
 • 41689-03 – Тотальна конхектомія, двостороння
 • 41692-00 – Підслизова резекція носової раковини, одностороння
 • 41692-01 – Підслизова резекція носової раковини, двостороння
Ендоназальне видалення ураженої ділянки
 • 41668-00 – Видалення носового поліпа
 • 41728-00 – Латеральна ринотомія з видаленням ураженої ділянки всередині носової порожнини
 • 41729-00 – Висічення дермоїдної кісти носа з поширенням всередині носової порожнини
 • 90131-00 – Локальне висічення інших уражень всередині носової порожнини
 • 41671-00 – Підслизова резекція носової перегородки
Корекція носової перегородки
 • 41671-01 – Закриття перфорації носової перегородки
 • 41671-02 – Септопластика
 • 41671-03 – Септопластика з підслизовою резекцією носової перегородки
Інші відновлювальні процедури на носі
 • 30052-03 – Зашивання рани на носі
 • 90132-00 – Інше відновлення (корекція) носу
Інші процедури на носі
 • 41672-00 – Реконструкція носової перегородки
 • 41686-00 – Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових раковин, одностороння
 • 41686-01 – Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових раковин, двостороння
 • 90133-00 – Інші процедури на носі

Придаткові пазухи носа
Втручання на придаткових пазухах носа, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 41701-00 – Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через прокол
 • 41704-00 – Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через природний отвір
 • 41740-00 – Катетеризація лобової пазухи (фронтального синусу)
Втручання, пов’язані з розрізом придаткових пазух носа
 • 41737-04 – Етмоїдотомія
 • 41716-00 – Інтраназальне видалення чужорідного тіла з гайморової пазухи
 • 41719-00 – Дренування верхньощелепної (гайморової) пазухи через зубну альвеолу
 • 41743-00 – Трепанація лобової пазухи
 • 41752-02 – Сфеноїдотомія
Біопсія придаткових пазух носа
 • 41716-05 – Біопсія гайморової пазухи
 • 41737-07 – Біопсія фронтального синусу (лобової пазухи)
 • 41737-08 – Біопсія решітчастої пазухи
 • 41752-04 – Біопсія клиноподібної пазухи
Інтраназальне видалення поліпу з придаткових пазух носа
 • 41716-03 – Інтраназальне видалення поліпу з гайморової пазухи
 • 41737-05 – Інтраназальне видалення поліпу з лобової пазухи
 • 41737-06 – Інтраназальне видалення поліпу з решітчастої пазухи
 • 41752-03 – Інтраназальне видалення поліпу з клиноподібної пазухи
Інші пов’язані з висіченням втручання на придаткових пазухах носа
 • 41737-03 – Етмоїдектомія, двостороння
 • 41716-06 – Висічення ураженої ділянки верхньощелепної (гайморової) пазухи
 • 41731-00 – Етмоїдектомія, через лобово-носовий канал
 • 41731-01 – Етмоїдектомія зі сфеноїдектомією, через лобово-носовий канал
 • 41737-02 – Етмоїдектомія, одностороння
 • 41737-09 – Фронтальна синусектомія
 • 41746-00 – Радикальна облітерація фронтального синуса
 • 41752-01 – Сфеноїдектомія
Максилярна антростомія
 • 41710-00 – Радикальна максилярна антростомія, одностороння
 • 41710-01 – Радикальна максилярна антростомія, двостороння
 • 41713-00 – Радикальна максилярна антростомія з трансантральною етмоїдектомією
 • 41713-01 – Радикальна максилярна антростомія з трансантральною невректомією відієвого нерва
 • 41716-01 – Інтраназальна максилярна антростомія, одностороння
 • 41716-02 – Інтраназальна максилярна антростомія, двостороння
Інші відновлювальні процедури на придаткових пазухах носа
 • 41722-00 – Закриття ороантральної фістули
 • 41734-00 – Радикальна етмоїдектомія із застосуванням клаптя з остеопластичного матеріалу
 • 45849-00 – Пластика верхньощелепної пазухи кістковим трансплантатом
Інші процедури на придаткових пазухах носа
 • 41716-04 – Інші інтраназальні втручання на верхньощелепній пазусі
 • 41737-00 – Інші інтраназальні втручання на лобовій пазусі
 • 41737-01 – Інші інтраназальні втручання на решітчастій пазусі
 • 41749-00 – Зовнішня процедура у решітчастій пазусі
 • 41752-00 – Інші інтраназальні втручання на клиноподібній пазусі

Язик
Втручання, пов’язані з розрізом язика
 • 30278-01 – Лізис спайок на язиці
 • 30278-02 – Розсічення вуздечки язика (френотомія)
 • 90134-00 – Деструкція ураженої ділянки язика
Пов’язані з висіченням процедури на язиці
 • 30075-19 – Біопсія язика
 • 30272-00 – Часткове висічення язика
 • 30278-00 – Розсічення вуздечки язика
 • 41779-01 – Тотальне висічення язика
 • 90135-00 – Висічення ураженої ділянки язика
 • 90136-00 – Інше відновлення язика
 • 90137-00 – Інші процедури на язиці

Слинні залози і протоки
Втручання, пов’язані з розрізом слинної залози або слинної протоки
 • 30266-00 – Розріз слинної залози або слинної протоки
 • 30266-01 – Марсупіалізація кісти слинної залози або протоки
 • 30266-02 – Видалення конкрементів із слинної залози або протоки
 • 30262-01 – Діатермія слинної залози або протоки
Пов’язані з висіченням процедури на слинній залозі або протоці
 • 30075-22 – Біопсія слинної залози або протоки
 • 30094-09 – Черезшкірна голкова біопсія слинної залози або протоки
 • 30247-00 – Тотальне висічення привушної слинної залози
 • 30250-00 – Тотальне висічення привушної слинної залози зі збереженням лицьового нерва
 • 30253-00 – Часткове висічення привушної слинної залози
 • 30255-00 – Видалення піднижньощелепних проток
 • 30256-00 – Висічення підщелепної залози
 • 30259-00 – Висічення під’язикової залози
 • 90138-00 – Висічення ураженої ділянки слинної залози
Відновлювальні процедури на слинній залозі або протоці
 • 30262-00 – Дилатація слинної залози або протоки
 • 30269-00 – Закриття фістул (нориць) в області слинної залози або протоки
 • 41910-00 – Транспозиція протоки великої слинної залози
 • 52148-00 – Мікрохірургічне відновлення протоки привушної залози
 • 90139-00 – Інше відновлення слинної залози або протоки
Інші процедури на слинній залозі або протоці
 • 18360-02 – Введення агента у слинну залозу
 • 90140-00 – Інші процедури на слинній залозі або протоці

Рот, піднебіння і піднебінний язичок
Процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку, пов’язані з
 • 45845-00 – Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, перший етап
 • 45847-00 – Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, другий етап
Втручання, пов’язані з розрізом рота, піднебіння або піднебінного язичка
 • 30281-00 – Розсічення вуздечки губи (френотомія)
 • 41810-00 – Увулотомія
 • 96215-00 – Розріз і дренування ураженої ділянки у ротовій порожнині
Біопсія ротової порожнини або м’якого піднебіння
 • 30075-23 – Біопсія ротової порожнини
 • 30075-24 – Біопсія м’якого піднебіння
 • 45799-00 – Аспіраційна біопсія кісти щелепи
Висічення ураженої ділянки рота або піднебіння
 • 30275-00 – Радикальне висічення ураженої ділянки всередині ротової порожнини
 • 30283-00 – Висічення кісти ротової порожнини
 • 45831-00 – Висічення папілярної гіперплазії піднебіння
 • 90141-00 – Локальне висічення або деструкція ураженої ділянки кісткового піднебіння
 • 90141-01 – Висічення інших уражених ділянок ротової порожнини
Інші пов’язані з висіченням втручання на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 30281-01 – Розсічення вуздечки губи (френотомія)
 • 41787-00 – Увулектомія з частковою палатектомією
 • 41787-01 – Увулектомія з частковою палатектомією і тонзилектомією
 • 41810-01 – Увулектомія
 • 45825-00 – Висічення екзостозів в області піднебіння
Увулопалатофарингопластика
 • 41786-00 – Увулопалатофарингопластика
 • 41786-01 – Увулопалатофарингопластика з тонзилектомією
Інші відновлювальні процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 30052-02 – Зашивання рани на губі
 • 30052-04 – Закриття фістули в області рота
 • 45676-00 – Інше відновлення рота
 • 45837-00 – Підслизова вестибулопластика
 • 45837-01 – Відкрита вестибулопластика
 • 90142-01 – Інше відновлення піднебіння
 • 90142-02 – Інше відновлення піднебінного язичка
 • 41787-02 – Ревізійна увулектомія
Інші втручання (процедури) на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 90143-00 – Інші процедури на роті
 • 90143-01 – Інші процедури на піднебінні
 • 90143-02 – Інші процедури на піднебінному язичку

Піднебінні мигдалики і аденоїди
 • 41807-00 – Розріз і дренування перитонзиллярного абсцесу
 • 41797-00 – Зупинка кровотечі після проведення тонзилектомії і аденоїдектомії
 • 30075-25 – Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів
Тонзилектомія або аденоїдектомія
 • 41789-00 – Тонзилектомія без аденоїдектомії
 • 41789-01 – Тонзилектомія з аденоїдектомією
 • 41801-00 – Аденоїдектомія без тонзилектомії
 • 41804-00 – Видалення язикового мигдалика
 • 90144-00 – Висічення ураженої ділянки піднебінних мигдаликів або аденоїдів
 • 90145-00 – Інше відновлення піднебінних мигдаликів або аденоїдів
 • 90146-00 – Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

Глотка
 • 41764-02 – Обстеження глотки із застосуванням фіброволоконної оптики
 • 30061-01 – Видалення стороннього тіла з глотки без розрізу
Втручання, пов’язані з розрізом глотки
 • 41758-00 – Розділення спайок фарингеальної локалізації
 • 41770-01 – Крикофарингеальна міотомія з видаленням глоткової кишені
 • 41776-00 – Крикофарингеальна міотомія
 • 41776-01 – Крикофарингеальна міотомія з інверсією глоткової кишені
 • 41779-00 – Фаринготомія
Пов’язані з деструкцією процедури на глотці
 • 41674-02 – Каутеризація (припікання) або діатермія глотки
 • 52035-00 – Ендоскопічна лазерна терапія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів
Фарингектомія
 • 41782-00 – Часткова фарингектомія
 • 41785-00 – Часткова фарингектомія з частковою глоссектомією
 • 41785-01 – Часткова фарингектомія з тотальною глоссектомією
Інші пов’язані з висіченням втручання на глотці
 • 30075-26 – Біопсія тканин фарингеальної локалізації
 • 30286-00 – Висічення бранхіогенної (бічної зябрової) кісти шиї
 • 30289-00 – Висічення бранхіогенної нориці
 • 31400-00 – Висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів
 • 31409-00 – Висічення ураженої ділянки парафарингеального простору шляхом цервікального доступу
 • 31412-00 – Висічення рецидивуючого або персистуючого ураження парафарингеального простору шляхом цервікального доступу
 • 41767-00 – Видалення ураженої ділянки носоглотки
 • 41770-00 – Видалення глоткової кишені
 • 41773-00 – Ендоскопічна резекція глоткової кишені
 • 41804-01 – Видалення бічних валиків глотки
 • 41813-01 – Видалення кісти глотки
 • 90149-00 – Висічення інших уражених ділянок глотки
 • 90147-00 – Інші процедури на глотці