Вісь анатомічної локалізації:


Череп, оболонки мозку та головний мозок
Обстеження черепа, оболонок мозку або головного мозку
 • 40803-00 – Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація
 • 40903-00 – Нейроендоскопія
Пункція черепа
 • 39003-00 – Цистернальна пункція
 • 39006-00 – Вентрикулярна пункція
 • 39009-00 – Пункція у зв’язку з субдуральною гематомою
 • 39703-03 – Аспірація кісти головного мозку
 • 90000-00 – Інша пункція черепа
Введення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини
 • 39015-00 – Встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу
 • 39015-01 – Введення вентрикулярного резервуара
 • 39015-02 – Введення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), з моніторингом
Видалення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини
 • 90001-00 – Видалення зовнішнього вентрикулярного дренажу
 • 90001-01 – Видалення вентрикулярного резервуара
 • 90001-02 – Видалення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ)
Промивання, встановлення або видалення внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини
 • 40003-00 – Встановлення вентрикуло-атріального шунта
 • 40003-01 – Встановлення вентрикуло-плеврального шунта
 • 40003-02 – Встановлення вентрикуло-перитонеального шунта
 • 40003-03 – Встановлення вентрикулярного шунта до іншої екстракраніальної ділянки
 • 40003-04 – Встановлення цистернального шунта
 • 40009-03 – Видалення вентрикулярного шунта
 • 40009-04 – Видалення цистернального шунта
 • 90002-00 – Промивання шунта для спинномозкової рідини
Інші процедури прикладання, введення або видалення, що стосуються черепа, оболонок мозку та головного мозку
 • 40709-00 – Введення внутрішньочерепного електрода через трепанаційні отвори
 • 40709-01 – Видалення внутрішньочерепного електрода через трепанаційний отвір
 • 40709-02 – Коригування внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
 • 40709-03 – Заміна внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
 • 40712-00 – Введення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
 • 40712-01 – Видалення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
 • 40712-02 – Коригування внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
 • 40712-03 – Заміна внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
 • 47705-00 – Введення черепного каліпера
 • 39012-00 – Трепанаційні отвори
Внутрішньочерепний дренаж
 • 39600-00 – Дренування внутрішньочерепної гематоми
 • 39703-01 – Дренування внутрішньочерепного ураження або кісти
 • 39900-00 – Дренування внутрішньочерепної інфекції
Внутрішньочерепна декомпресія
 • 39706-01 – Декомпресія внутрішньочерепної пухлини шляхом остеопластичної краніотомії
 • 40015-00 – Підскронева декомпресія
 • 40106-00 – Декомпресія заднього мозку
 • 40106-01 – Декомпресія задньої черепної ямки
 • 39721-00 – Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії
Ліквідація внутрішньочерепної аневризми або іншого ураження судин
 • 35412-00 – Вертебропластика,  ≥ 2 тіл хребця
 • 39800-00 – Кліпування мозкової аневризми
 • 39806-00 – Кліпування внутрішньочерепної проксимальної артерії
 • 39812-00 – Лігування судини шиї у зв’язку з внутрішньочерепною аневризмою
 • 39815-00 – Облітерація каротидно-кавернозної фістули
Біопсія головного мозку або його оболонок
 • 39703-00 – Біопсія головного мозку через трепанаційні отвори
 • 39703-02 – Біопсія оболонок головного мозку через трепанаційні отвори
 • 39706-00 – Біопсія головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
 • 39706-02 – Біопсія оболонок головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
 • 40903-01 – Біопсія головного мозку за допомогою нейроендоскопії
Висічення ураженої ділянки черепа
 • 39700-00 – Висічення ураженої ділянки черепа
 • 39906-00 – Краніектомія у зв’язку з інфекцією черепа
Видалення внутрішньочерепної гематоми або абсцесу
 • 39603-00 – Видалення внутрішньочерепної гематоми через остеопластичну краніотомію
 • 39603-01 – Видалення внутрішньочерепної гематоми через краніектомію
 • 39903-00 – Видалення внутрішньочерепного абсцесу
Видалення внутрішньочерепної ураженої ділянки
 • 39709-00 – Видалення ураженої ділянки головного мозку
 • 39709-01 – Видалення ураженої ділянки стовбура головного мозку
 • 39709-02 – Видалення ураженої ділянки мозочка
 • 39712-00 – Видалення ураженої ділянки оболонок головного мозку
 • 39712-03 – Видалення внутрішньошлуночкового ураження
 • 39712-04 – Видалення іншого внутрішньочерепного ураження
 • 41575-00 – Видалення ураженої ділянки мосто-мозочкового кута
Інше внутрішньочерепне висічення
 • 40703-00 – Кортикектомія головного мозку
 • 40703-01 – Топектомія
 • 39718-00 – Видалення кісти головного мозку
 • 39803-00 – Висічення внутрішньочерепної артеріовенозної мальформації
 • 40700-00 – Передній розтин мозолистого тіла
 • 40703-02 – Часткова лобектомія головного мозку
 • 40706-00 – Гемісферектомія
Хірургічна операція на основі черепа у зв’язку з ураженням
 • 39640-00 – Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки
 • 39642-00 – Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки з очищенням ділянок розповсюдження процесу на придаткові пазухи носа
 • 39646-00 – Видалення ураженої ділянки з залученням передньої черепної ямки з радикальним видаленням ділянок розповсюдження процесу на придаткові пазухи носа та очної ямки
 • 39650-00 – Видалення ураженої ділянки з середньої черепної та підскроневої ямок
 • 39653-00 – Видалення ураженої ділянки петроклівальної області та схилу
 • 39658-00 – Висічення ураженої ділянки схилу
 • 39660-02 – Висічення ураженої ділянки кавернозної пазухи
 • 39662-02 – Висічення ураженої ділянки великого отвору
 • 41581-00 – Видалення ураженої ділянки з підскроневої ямки
 • 90032-00 – Видалення ураженої ділянки з задньої черепної ямки
Вентрикулостомія
 • 40012-01 – Вентрикулостомія третього шлуночка
 • 40000-00 – Вентрикулоцистерностомія
 • 40012-00 – Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка
Відновлення твердої мозкової оболонки
 • 39615-00 – Відновлення твердої мозкової оболонки за допомогою краніотомії
 • 39615-01 – Відновлення твердої мозкової оболонки за допомогою краніотомії з краніопластикою
Екстра-інтракраніальне шунтування
 • 39818-00 – Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою поверхневої скроневої артерії
 • 39821-00 – Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою підшкірної вени
 • 90006-00 – Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою променевої артерії
Інше відновлення головного мозку або його оболонок
 • 39800-01 – Укріплення церебральної аневризми
 • 40109-00 – Усунення мозкової грижі
 • 40339-00 – Закриття засувки
Краніопластика
 • 40600-00 – Краніопластика з установкою черепної пластини
 • 40600-01 – Краніопластика з використанням кісткового трансплантата
 • 40600-02 – Краніопластика з використанням черепного клаптя
 • 40600-03 – Інша краніопластика
Ревізія внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини
 • 40009-00 – Ревізія вентрикулярного шунта
 • 40009-01 – Ревізія цистернального шунта
Процедури, пов’язані з переломом черепа
 • 39606-00 – Підняття вдавлених фрагментів закритого перелому черепа
 • 39606-01 – Репозиція закритого перелому черепа
 • 39609-00 – Хірургічна обробка складного перелому черепа
 • 39609-01 – Підняття вдавлених фрагментів при складному переломі складного перелому черепа
 • 39609-02 – Репозиція складного перелому черепа
 • 39612-00 – Підняття вдавлених фрагментів складного перелому черепа з відновленням твердої мозкової оболонки та головного мозку
 • 39612-01 – Репозиція складного перелому черепа з відновленням твердої мозкової оболонки та головного мозку
 • 40801-00 – Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура
Інші процедури на черепі, головному мозку та його оболонках
 • 90007-00 – Інші діагностичні процедури на черепі, головному мозку та його оболонках
 • 90007-01 – Інші процедури на черепі
 • 90007-02 – Інші процедури на головному мозку або його оболонках

Структури хребтового каналу та спинного мозку
 • 90011-05 – Стереотаксична локалізація спинного мозку
 • 39000-00 – Люмбальна пункція
Процедури накладання, введення та видалення стосовно хребця або міжхребцевого диска
 • 39013-00 – Введення агента у (зигоапофізеальний) фасетковий суглоб
 • 39013-01 – Введення агента в реброво-поперечний суглоб
 • 40336-00 – Введення хемонуклеолітичного агента в диск
 • 90027-00 – Міждискова терапія
Епідуральна ін’єкція
 • 18216-27 – Епідуральна ін’єкція місцевого знеболювального
 • 18216-28 – Епідуральна ін’єкція опіоїда
 • 18230-00 – Епідуральна ін’єкція нейролітичного засобу
 • 39140-00 – Епідуральна ін’єкція для лізису спайок
 • 90018-00 – Епідуральна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-00 – Епідуральна ін’єкція стероїда
Епідуральна інфузія
 • 18216-00 – Епідуральна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-03 – Епідуральна інфузія опіоїда
 • 18216-06 – Епідуральна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-01 – Епідуральна інфузія стероїда
Каудальна ін’єкція
 • 18216-29 – Каудальна ін’єкція місцевого знеболювального
 • 18216-30 – Каудальна ін’єкція опіоїда
 • 90019-00 – Каудальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-02 – Каудальна ін’єкція стероїда
Каудальна інфузія
 • 18216-09 – Каудальна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-12 – Каудальна інфузія опіоїда
 • 18216-15 – Каудальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-03 – Каудальна інфузія стероїда
Спінальна ін’єкція
 • 18216-31 – Спінальна ін’єкція місцевого знеболювального
 • 18216-32 – Спінальна ін’єкція опіоїда
 • 18230-01 – Спінальна ін’єкція нейролітичного засобу
 • 90020-00 – Спінальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-04 – Спінальна ін’єкція стероїда
Спінальна інфузія
 • 18216-18 – Спінальна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-21 – Спінальна інфузія опіоїда
 • 18216-24 – Спінальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 90028-05 – Спінальна інфузія стероїда
 • 18233-00 – Спінальна кров’яна латка
Введення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса
 • 39125-00 – Введення або заміна спінального катетера
 • 39127-00 – Введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
Видалення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса
 • 39133-01 – Видалення спінального катетера
 • 39133-02 – Видалення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
Встановлення та видалення дренажу спинномозкової рідини
 • 40018-00 – Встановлення люмбального дренажу спинномозкової рідини
 • 90008-00 – Видалення люмбального дренажу спинномозкової рідини
Встановлення та видалення шунта спинномозкової рідини
 • 40006-00 – Встановлення спінального шунта
 • 40009-05 – Видалення спінального шунта
 • 40342-00 – Встановлення шунта спинномозкової рідини з ламінектомією
Введення, заміна або видалення епідуральних електродів
 • 39130-00 – Черезшкірне введення епідуральних електродів
 • 39131-00 – Регулювання положення епідуральних електродів
 • 39136-01 – Видалення епідуральних електродів
 • 39137-00 – Заміна епідуральних електродів
 • 39139-00 – Введення епідуральних електродів шляхом ламінектомії
Кордотомія або мієлотомія
 • 39124-00 – Кордотомія
 • 39124-01 – Мієлотомія
 • 39124-02 – Процедура над зоною входу задніх корінців в спинний мозок (DREZ-зона)
Декомпресія шийного відділу спинного мозку
 • 40331-00 – Декомпресія шийного відділу спинного мозку, 1 рівень
 • 40332-00 – Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, 1 рівень
 • 40334-00 – Декомпресія шийного відділу спинного мозку, ≥  2 рівнів
Декомпресія грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку
 • 40345-00 – Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом костротрансверзектомії
 • 40348-00 – Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом торакотомії
 • 40351-00 – Передня декомпресія попереково-грудного відділу спинного мозку
Декомпресія поперекового відділу спинного мозку
 • 90024-00 – Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, 1 рівень
 • 90024-01 – Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, ≥  2 рівнів
Інші процедури з розрізами на спинномозковому каналі та структурах спинного мозку
 • 40112-00 – Вивільнення вродженого фіксованого спинного мозку
 • 40330-00 – Спінальний ризоліз
 • 90009-00 – Післяопераційне повторне відкриття місця ламінотомії або ламінектомії
 • 90031-00 – Розріз та дренування спинномозкового каналу та структур спинного мозку
 • 90010-00 – Біопсія спинного мозку або його оболонок
Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска
 • 40303-00 – Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, 1 рівень
 • 40303-01 – Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, ≥ 2 рівнів
Інша дискектомія
 • 40300-00 – Дискектомія, 1 рівень
 • 40300-01 – Дискектомія, ≥  2 рівнів
 • 40333-00 – Шийна дискектомія, 1 рівень
 • 40333-01 – Шийна дискектомія, ≥  2 рівнів
 • 48636-00 – Черезшкірна люмбальна дискектомія
Видалення ураження спинного мозку
 • 40309-00 – Видалення екстрадурального ураження спинного мозку
 • 40312-00 – Видалення інтрадурального ураження спинного мозку
 • 40318-00 – Висічення артеріовенозної мальформації спинного мозку
 • 40318-01 – Видалення інтрамедулярного ураження
 • 90011-06 – Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного мозку
Відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку
 • 40100-00 – Ліквідація менінгоцеле спинного мозку
 • 40103-00 – Ліквідація мієломенінгоцеле
 • 90011-02 – Інші процедури на структурах спинномозкового каналу або спинного мозку
Процедури ревізії структур хребтового каналу або спинного мозку
 • 39125-01 – Ревізія спінального катетера
 • 39126-00 – Ревізія імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
 • 40009-02 – Ревізія спінального шунта
 • 39121-00 – Функціональна стереотаксична процедура
Інші процедури на структурах хребтового каналу та спинного мозку
 • 40315-00 – Процедура у зв’язку з ураженням краніоцервікального переходу, трансоральний доступ
 • 48691-00 – Встановлення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
 • 48691-01 – Встановлення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
 • 48691-02 – Ревізія протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
 • 48691-03 – Ревізія протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
 • 48691-04 – Видалення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
 • 48691-05 – Видалення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
 • 90011-00 – Біопсія спинного мозку або його оболонок
 • 90011-01 – Інші діагностичні процедури на структурах спинномозкового каналу або спинного мозку

Периферична нервова система
Введення знеболюючого засобу в районі черепного нерва
 • 18234-00 – Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва
 • 18236-00 – Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва
 • 18238-00 – Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва
 • 18240-00 – Ретробульбарне або перибульбарне введення знеболюючого засобу
 • 18244-00 – Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва
 • 18246-00 – Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва
 • 18250-00 – Введення знеболюючого засобу в районі додаткового спинномозкового нерва
 • 90023-00 – Введення знеболюючого засобу в районі іншого черепного нерва
Введення нейролітичного засобу в черепний нерв
 • 18290-00 – Введення нейролітичного засобу в інший черепний нерв
 • 39100-00 – Введення нейролітичного засобу в головну гілку трійчастого нерва
Введення засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
 • 39013-02 – Введення знеболюючого засобу в районі задніх первинних гілок спинномозкового нерва
 • 39013-03 – Введення нейролітичного засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
 • 18242-00 – Введення знеболюючого засобу в районі потиличного нерва
 • 18248-00 – Введення знеболюючого засобу в районі діафрагмального нерва
 • 18252-00 – Введення знеболюючого засобу в районі шийного сплетення
 • 18254-00 – Введення знеболюючого засобу в районі плечового сплетення
 • 18256-00 – Введення знеболюючого засобу в районі надлопаткового нерва
 • 18258-00 – Введення знеболюючого засобу в районі одного міжреберного нерва
 • 18260-00 – Введення знеболюючого засобу в районі кількох міжреберних нервів
 • 18262-00 – Введення знеболюючого засобу в районі клубово-підчеревного нерва
 • 18262-01 – Введення знеболюючого засобу в районі клубово-пахвинного нерва
 • 18262-02 – Введення знеболюючого засобу в районі статево-стегнового нерва
 • 18264-00 – Введення знеболюючого засобу в районі соромітного нерва
 • 18266-00 – Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва
 • 18266-01 – Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва
 • 18266-02 – Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва
 • 18268-00 – Введення знеболюючого засобу в районі затульного нерва
 • 18270-00 – Введення знеболюючого засобу в районі стегнового нерва
 • 18272-00 – Введення знеболюючого засобу в районі підшкірного нерва
 • 18272-01 – Введення знеболюючого засобу в районі заднього великогомілкового нерва
 • 18272-02 – Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва
 • 18272-03 – Введення знеболюючого засобу в районі литкового нерва
 • 18274-00 – Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва
 • 18274-01 – Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва
 • 18274-02 – Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва
 • 18274-03 – Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва
 • 18274-04 – Введення знеболюючого засобу в районі куприкового паравертебрального нерва
 • 18276-00 – Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях
 • 18278-00 – Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва
 • 90022-00 – Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
 • 18292-00 – Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв
Введення лікувального засобу в районі симпатичної нервової системи
 • 18280-00 – Введення знеболюючого засобу в районі крилопіднебінного ганглія
 • 18282-00 – Введення знеболюючого засобу в районі нерва каротидного синуса
 • 18284-00 – Введення знеболюючого засобу в районі шийного відділу симпатичної нервової системи
 • 18286-00 – Введення знеболюючого засобу в районі грудного відділу симпатичної нервової системи
 • 18286-01 – Введення знеболюючого засобу в районі поперекового відділу симпатичної нервової системи
 • 18286-02 – Введення знеболюючого засобу в районі іншого симпатичного нерва
 • 18288-00 – Введення знеболюючого засобу в районі черевного сплетення
 • 18288-01 – Введення знеболюючого засобу в районі нутрощевого вузла
 • 90029-00 – Введення симпатолітичного засобу
Введення нейролітичного засобу в симпатичну нервову систему
 • 18292-01 – Введення нейролітичного засобу в крилопіднебінний ганглій
 • 18292-02 – Введення нейролітичного засобу в інший симпатичний нерв
 • 18294-00 – Введення нейролітичного засобу в черевне сплетення
 • 18294-01 – Введення нейролітичного засобу у нутрощевий нерв
 • 18296-00 – Введення нейролітичного засобу в поперековий відділ симпатичної нервової системи
 • 18298-00 – Введення нейролітичного засобу в шийний відділ симпатичної нервової системи
 • 18298-01 – Введення нейролітичного засобу в грудний відділ симпатичної нервової системи
Встановлення, заміна або видалення електродів для стимуляції периферичних нервів
 • 36663-00 – Встановлення електродів для стимуляції крижового нерва
 • 36664-00 – Заміна електродів для стимуляції крижового нерва
 • 36665-00 – Регулювання положення електродів для стимуляції крижового нерва
 • 36667-00 – Видалення електродів для стимуляції крижового нерва
 • 39131-01 – Регулювання положення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
 • 39136-02 – Видалення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
 • 39137-01 – Заміна електродів для стимуляції інших периферичних нервів
 • 39138-00 – Встановлення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
 • 39333-00 – Експлоративна операція на плечовому сплетенні
 • 42548-00 – Загоєння розірваного екстраокулярного м’яза
Тригемінальна гангліотомія
 • 39109-00 – Тригемінальна радіочастотна гангліотомія
 • 39109-01 – Тригемінальна гангліотомія за допомогою балонної компресії
 • 39109-02 – Тригемінальна гангліотомія за допомогою ін’єкції
 • 39115-00 – Черезшкірна нейротомія первинних задніх гілок спинномозкового нерва
Черезшкірна нейротомія іншого периферичного нерва
 • 39118-00 – Черезшкірна радіочастотна нейротомія для денервації фасеткового суглоба
 • 39118-01 – Черезшкірна нейротомія для денервації фасеткового суглоба за допомогою кріозонда
 • 39323-00 – Інша черезшкірна радіочастотна нейротомія
 • 39323-01 – Інша черезшкірна нейротомія за допомогою кріозонда
Розділення внутрішньочерепного нерва
 • 39106-00 – Поділ внутрішньочерепного трійчастого нерва
 • 39327-03 – Розділення іншого внутрішньочерепного нерва
 • 39500-00 – Внутрішньочерепне розсічення присінкового нерва
Розділення периферичного нерва
 • 39324-01 – Відкрита нейротомія поверхневого периферичного нерва
 • 39327-01 – Відкрита нейротомія глибокого периферичного нерва
Декомпресія внутрішньочерепного нерва
 • 39112-00 – Внутрішньочерепна декомпресія іншого черепного нерва
 • 41569-00 – Внутрішньочерепна декомпресія лицьового нерва
Вивільнення карпального каналу та тарзального каналу
 • 39330-01 – Вивільнення тарзального каналу
 • 39331-00 – Ендоскопічне вивільнення карпального каналу
 • 39331-01 – Вивільнення карпального каналу
Інший нейроліз периферичного нерва та нервового стовбура
 • 39312-00 – Відкритий нейроліз стовбура міжпучкового периферичного нерва
 • 39330-00 – Відкритий нейроліз периферичного нерва, не класифікований в інших рубриках
 • 52824-00 – Кріотерапія периферичних гілок трійчастого нерва
 • 90013-00 – Біопсія нерва
Видалення ураженої ділянки нерва
 • 39324-02 – Видалення ураженої ділянки поверхневого периферичного нерва
 • 39327-02 – Видалення ураженої ділянки глибокого периферичного нерва
 • 43987-02 – Висічення нейробластоми, не класифіковане в інших рубриках
Хірургічна симпатектомія
 • 35000-00 – Поперекова хірургічна симпатектомія
 • 35003-00 – Шийна хірургічна симпатектомія
 • 35003-01 – Грудна хірургічна симпатектомія
 • 35012-00 – Крижова хірургічна симпатектомія
 • 90014-00 – Інша хірургічна симпатектомія
Інша нейректомія
 • 39324-00 – Нейректомія поверхневого периферичного нерва
 • 39327-00 – Нейректомія глибокого периферичного нерва
 • 39327-04 – Нейректомія внутрішньочерепного нерва
Відновлення нерва або нервового стовбура
 • 39300-00 – Первинне відновлення нерва
 • 39306-00 – Первинне відновлення нервового стовбура
 • 39315-00 – Нервовий трансплантат до нервового стовбура
 • 39318-00 – Трансплантація нерва
 • 39321-00 – Транспозиція нерва
 • 39503-00 – Анастомоз лицевого і під’язикового нерва
 • 39503-01 – Анастомоз лицевого і додаткового нерва
Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура
 • 39303-00 – Вторинне відновлення нерва
 • 39309-00 – Вторинне відновлення нервового стовбура
Повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною симпатектомією
 • 35006-00 – Шийна хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35006-01 – Грудна хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35009-00 – Поперекова хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35009-01 – Крижова хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 90015-00 – Інша хірургічна симпатектомія, повторна операція
Інші процедури на нервах
 • 90016-00 – Інші діагностичні процедури на нервах
 • 90016-01 – Інші процедури на нервах