Діагностичні інтервенції
Фізіологічне обстеження
 • 96012-00 – Оцінка мовлення
 • 92001-00 – Інші фізіологічні обстеження
 • 96013-00 – Оцінка побіжності мовлення
 • 96014-00 – Оцінка мови
 • 96018-00 – Оцінка стану судин
 • 96019-00 – Оцінка біомеханічних функцій
 • 96020-00 – Оцінка цілісності шкіри
 • 96008-00 – Неврологічне обстеження
 • 96009-00 – Оцінка стану слухової функції
 • 96010-00 – Оцінка функції ковтання
 • 96011-00 – Оцінка голосу
Передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-00 – Стандартне передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-01 – Тривале передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-02 – Ургентне передопераційне анестезіологічне обстеження
Оцінка особистої гігієни та іншої щоденної активності/незалежної життєдіяльності
 • 96021-00 – Оцінка догляду за собою/самообслуговування
 • 96022-00 – Оцінка підтримання здоров’я або одужання
 • 96024-00 – Оцінка потреби у допоміжному засобі, адаптивному пристрої чи додатковому обладнанні
 • 96025-00 – Перевірка допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96026-00 – Оцінка режиму харчування/раціону
 • 96027-00 – Спостереження за прийомом призначених/самостійно обраних ліків
 • 96028-00 – Оцінка ведення домашнього господарства
 • 96029-00 – Оцінка управління фінансами
 • 96030-00 – Оцінка конкретної ситуації, професійної діяльності, оточуючого середовища
 • 96031-00 – Оцінка виконання батьківських обов’язків
Оцінка психічного стану, поведінки або психосоціальна оцінка
 • 96032-00 – Психосоціальне спостереження
 • 96034-00 – Спостереження за вживанням алкоголю та інших лікарських засобів
 • 96236-00 – Першочергова оцінка психічного стану
 • 96237-00 – Детальна оцінка психічного стану
 • 96238-00 – Когнітивна та/або поведінкова оцінка
Інше спостереження, консультування, опитування, обстеження або оцінка
 • 96023-00 – Оцінка старіння
 • 96035-00 – Вивчення спадковості
 • 96037-00 – Інше обстеження, консультування або оцінка
 • 96184-00 – Тести на розвиток
 • 96186-00 – Духовна оцінка

Діагностичні тести, заміри або дослідження — нервова система
Електроенцефалографія (ЕЕГ)
 • 11000-00 – Електроенцефалографія
 • 11003-00 – Електроенцефалографія тривалістю ? 3 годин
 • 11006-00 – Електроенцефалографія скронево-клиноподібної ділянки
 • 11009-00 – Електрокортикографія
 • 92011-00 – Електроенцефалографічний (ЕЕГ) відео- та радіотелеметричний моніторинг
Нервово-м’язова електродіагностика
 • 11012-00 – Електроміографія (ЕМГ)
 • 11012-01 – Дослідження проведення по 1 нерву
 • 11012-02 – Дослідження проведення по 1 нерву з електроміографією
 • 11015-00 – Дослідження проведення по 2 або 3 нервам
 • 11015-01 – Дослідження проведення по 2 або 3 нервам з електроміографією
 • 11018-00 – Дослідження проведення по ? 4 нервам
 • 11018-01 – Дослідження проведення по ? 4 нервам з електроміографією
 • 11018-02 – Дослідження проведення з електроміографією по окремих волокнах нервів та м’язів
 • 11021-00 – Електроміографія з кількісним комп’ютеризованим аналізом
 • 11021-01 – Повторні дослідження нервово-м’язової провідності
 • 11021-02 – Повторні дослідження нервово-м’язової провідності з електроміографією з кількісним комп’ютеризованим аналізом
Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи
 • 11024-00 – Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2 дослідження
 • 11027-00 – Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ? 3 досліджень
Обстеження пацієнта під час сну
 • 12203-00 – Полісомнографія
 • 12203-01 – Оксиметрія протягом ночі
 • 92012-00 – Інше функціональне дослідження розладів сну
BLOCK_1830 Інші діагностичні неврологічні тести, заміри або дослідження
 • 39131-02 – Тестування імплантованого нейростимулятора
 • 92013-00 – Інтракаротидний амобарбіталовий тест

Діагностичні тести, заміри або дослідження — око та придатковий апарат
Вимірювання або дослідження функції зору
 • 11211-00 – Перевірка адаптації очей до темноти Темнова адаптометрія
 • 92018-00 – Перевірка кольорового зору
 • 96038-00 – Вимірювання гостроти зору
 • 96039-00 – Тест на контрастну чутливість
Периметрія
 • 11221-00 – Повна кількісна комп’ютерна периметрія, двобічна
 • 11224-00 – Повна кількісна комп’ютерна периметрія, однобічна
 • 96040-00 – Ручна периметрія, однобічна
 • 96041-00 – Ручна периметрія, двобічна
Вимірювання акомодації або рефракції
 • 96042-00 – Вимірювання акомодації
 • 96043-00 – Вимірювання рефракції
Інші діагностичні офтальмологічні тести, заміри або дослідження
 • 11200-00 – Провокаційні проби для виявлення глаукоми
 • 11204-00 – Електроретинографія (ЕРГ)
 • 11205-00 – Електроокулографія (ЕОГ)
 • 11210-00 – Паттерн-електроретинографія
 • 11235-00 – Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки
 • 11240-01 – Інтерферометрія з частковою когерентністю
 • 92015-00 – Зоровий викликаний потенціал (ЗВП)
 • 92016-00 – Тонометрія
 • 96044-00 – Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції

Діагностичні тести, заміри або дослідження – вухо, ніс, ротова порожнина та горло
Перевірка функції слуху
 • 11309-00 – Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод
 • 11309-01 – Аудіометричне дослідження повітряної провідності з використанням візуалізації
 • 11312-00 – Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний метод
 • 11312-02 – Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності з використанням візуалізації
Мовна аудіометрія
 • 11315-01 – Тест розпізнавання мовлення
 • 11315-02 – Тест розпізнавання мовлення в шумі
 • 96045-00 – Мовний rollover-тест (тест розпізнавання мовлення із підвищенням інтенсивності)
Мовленнєва аудіометрія з перевіркою центральної слухової функції
 • 96046-00 – Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів (ПСС)
 • 96047-00 – Тест з використанням фільтрованого мовлення
 • 96048-00 – Тест виділення семантично неоднорідних фраз (SSI)
 • 96049-00 – Тест на злиття (складів чи звуків)
Слухові викликані потенціали
 • 11300-00 – Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку
 • 96050-00 – Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку
 • 96051-00 – Стаціонарні викликані потенціали
 • 96173-00 – Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку
Електрокохлеографія
 • 11303-00 – Екстратимпанальна електрокохлеографія
 • 11304-00 – Транстимпанальна електрокохлеографія
Імпедансна аудіометрія
 • 11324-00 – Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном
 • 11324-01 – Тимпанометрія з високочастотним зондуючим тоном
 • 96052-00 – Поріг акустичного рефлексу
 • 96053-00 – Розпад акустичного рефлексу
 • 96054-00 – Тест на дисфункцію євстахієвої труби
Психоакустичні тести
 • 96055-00 – Індекс чутливості до коротких наростань звука (SISI-тест)
 • 96056-00 – Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ABLB-тест)
 • 96057-00 – Тест на різницю рівнів з маскуванням
 • 96058-00 – Тест на згасання порогового тону
 • 96059-00 – Інші психоакустичні тести
Інша аудіометрія
 • 11306-00 – Інша аудіометрія
 • 11321-00 – Вимірювання змін функції завитка гліцерином
Оцінка отоакустичної емісії
 • 11332-00 – Оцінка отоакустичної емісії, викликаної клацанням
 • 11332-01 – Оцінка отоакустичної емісії продуктів викривлення
 • 11332-02 – Інша оцінка отоакустичної емісії
Тести вестибулярної функції
 • 11333-00 – Калорична проба лабіринту
 • 11336-00 – Одночасна подвійна калорична проба лабіринту
 • 11339-00 – Електроністагмографія
 • 96063-00 – Оцінка вестибулярної функції на кріслі, що обертається (кріслі Барані)
 • 96064-00 – Інші тести вестибулярної функції
Інші діагностичні тести, заміри або дослідження вуха, носа, рота та горла
 • 92026-00 – Тампонування зовнішнього слухового ходу
 • 96065-00 – Співставлення шуму у вухах або маскування звуку

Діагностичні тести, заміри або дослідження — дихальна система
Вимірювання сили скорочення дихального м’яза
 • 11503-00 – Вимірювання сили скорочення дихального м’яза, у тому числі трансдіафрагмального тиску або тиску у стравоході
 • 11503-01 – Вимірювання сили скорочення дихального м’яза з різними легеневими об’ємами
 • 11503-02 – Вимірювання витривалості або втомлюваності дихального м’яза
 • 11503-03 – Вимірювання сили скорочення дихального м’яза до та після внутрішньовенної ін’єкції плацебо та антихолінестеразних засобів
Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи
 • 11503-04 – Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи
 • 11503-05 – Спірометрія з фізичним навантаженням
Інше вимірювання функції зовнішнього дихання
 • 11500-00 – Бронхоспірометрія
 • 11503-06 – Вимірювання функції діафрагмального нерва
 • 11503-07 – Вимірювання розтяжності легень
 • 11503-08 – Оцінка тиску вуглекислоти в артеріальній крові або хвилинного серцевого викиду, метод поворотного дихання
 • 11503-09 – Вимірювання опору передніх відділів носа або глотки
 • 11503-10 – Вимірювання газового обміну
 • 11503-11 – Вимірювання дифузної ємності легень для монооксиду вуглецю
 • 11503-12 – Вимірювання повної ємності легень
 • 11503-13 – Вимірювання опору дихальних шляхів або легень
 • 11503-14 – Вимірювання вентиляторної реакції та/або реакції оклюзивного тиску на прогресуючу гіперкапнію та гіпоксію
 • 11503-15 – Вимірювання вентиляційно-перфузійного індексу з використанням методу елімінації множинних інертних газів
 • 11503-16 – Безперервний моніторинг функції легень протягом ? 6 годин
 • 11503-17 – Провокаційний інгаляційний тест
 • 11503-18 – Тести на розподіл обсягу вентиляції
 • 11503-19 – Тест на штучно створеній висоті
 • 11506-00 – Інші вимірювання респіраторної функції
 • 11512-00 – Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об’ємом під час видихання або вдихання

Діагностичні тести, заміри або дослідження — серцево-судинна система
Моніторинг судинного тиску
 • 11600-00 – Моніторинг тиску крові в порожнинах серця
 • 11600-01 – Моніторинг тиску в легеневій артерії
 • 11600-02 – Моніторинг центрального венозного тиску
 • 11600-03 – Системний моніторинг артеріального тиску
Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях
 • 11614-00 – Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях за допомогою транскраніального доплера
Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних судин
 • 11602-00 – Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках у стані спокою за допомогою CW-доплера або імпульсної доплеровської РЛС
 • 11604-00 – Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках за допомогою плетизмографії
 • 11605-00 – Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у нижніх кінцівках під час та після фізичного навантаження з використанням інфрачервоної фотоплетизмографії
 • 11610-00 – Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок
 • 11611-00 – Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок
 • 11612-00 – Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках
Амбулаторна безперервна електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11708-00 – Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
 • 11709-00 – Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
Амбулаторна електрокардіографія (ЕКГ), що активується пацієнтом
 • 11710-00 – Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 20 секунд до та 15 секунд після кожної активації
 • 11711-00 – Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 30 секунд після кожної активації
 • 11722-00 – Моніторинг кардіальної події за допомогою вживлюваного пристрою, що активується пацієнтом
Інша електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11700-00 – Інша електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11713-00 – Запис сигнал-усередненої ЕКГ
Тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
 • 11718-00 – Тестування іншого кардіостимулятора
 • 11721-03 – Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або антитахікардіального кардіостимулятора
 • 11727-00 – Тестування кардіодефібрилятора
Інші серцево-судинні діагностичні обстеження, вимірювання або дослідження
 • 11615-00 – Вимірювання температури пальців
 • 11712-00 – Велоергометрія
 • 11715-00 – Тест з використанням методу розведення індикаторів
 • 11724-00 – Ортостатична проба
 • 92056-00 – Моніторинг серцевого викиду або потоку крові, не класифікований в інших рубриках
 • 92057-00 – Дистанційне вимірювання

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження – кров та кровотворні органи
Діагностичні тести, вимірювання або дослідження, кров та кровотворні органи
 • 13312-00 – Взяття крові у новонародженого для діагностики
 • 13839-00 – Взяття крові для діагностики
 • 13839-01 – Взяття зразка кам’янистого синуса
 • 13839-02 – Взяття зразків з надниркової вени
 • 13842-00 – Катетеризація артерій для визначення газів крові
 • 30097-00 – Тестування із стимуляцією адренокортикотропним гормоном

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження — система органів травлення
Діагностичні тести, вимірювання або дослідження щодо системи органів травлення
 • 11800-00 – Перевірка моторики стравоходу
 • 11810-00 – Вимірювання шлунково-стравохідного рефлюксу з використанням моніторингу pH протягом 24 годин
 • 11830-00 – Аноректальна манометрія
 • 11830-01 – Вимірювання чутливості аноректальної зони
 • 11830-02 – Вимірювання ректо-сфінктерного рефлексу
 • 11833-00 – Вимірювання моторного латентного періоду соромітного та спинномозкового нерва
 • 11833-01 – Електроміографія тазової діафрагми та анального сфінктера
 • 30493-00 – Манометрія жовчних шляхів
 • 90770-00 – Тестування імплантованого анального електростимулятора
 • 92091-00 – Аналіз шлункового соку

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження – сечостатева система
Цистометрографія
 • 11903-00 – Цистометрографія
 • 11912-00 – Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці
 • 11915-00 – Цистометрографія з електроміографією сфінктера сечівника
 • 11917-00 – Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням
 • 11919-00 – Цистометрографія з мікційною (контрастною) цистоуретерографією
Профілометрія уретри
 • 11906-00 – Профілометрія уретри (ПУ)
 • 11909-00 – Профілометрія уретри (ПУ) з електроміографією сфінктера сечівника
Інші діагностичні тести, вимірювання та дослідження сечостатевої системи
 • 11900-00 – Вивчення сечовипускання
 • 11921-00 – Дослідження сечового міхура шляхом промивання
 • 92128-00 – Вимірювання тиску в сечівнику
 • 92130-00 – Мазок Папаніколау

Інші діагностичні тести, заміри або дослідження
Ядерна медицина (без візуалізації)
 • 12500-00 – Визначення об’єму циркулюючої крові за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12503-00 – Визначення тривалості життя еритроцитів після дози радіоактивного випромінювання
 • 12503-01 – Кінетичний тест на визначення заліза
 • 12506-00 – Визначення крововтрати у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12509-00 – Тест на втрату білків у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12512-00 – Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 1 ізотоп
 • 12515-00 – Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 2 ізотопи
 • 12518-00 – Дослідження щитоподібної залози на накопичення радіоактивної речовини
 • 12521-00 – Проба з перхлоратом калію
 • 12524-00 – Проба функції нирок за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12530-00 – Сцинтіграфія всього тіла
 • 12533-00 – Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю
Шкірно-алергічна проба
 • 12000-00 – Шкірно-алергічна проба з використанням ? 20 алергенів
 • 12003-00 – Шкірно-алергічна проба з використанням ? 21 алергену
Тестування нашкірним пластиром
 • 12012-00 – Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби
 • 12015-00 – Тестування нашкірним пластиром, використовуючи усі алергени у стандартному наборі для алергічної проби
 • 12018-00 – Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ? 50 алергенів
 • 12021-00 – Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ? 51 алергену
Інші діагностичні тести, вимірювання або дослідження
 • 92194-00 – Аутопсія
 • 92204-00 – Неінвазивні діагностичні тести, вимірювання або дослідження, не класифіковані в інших рубриках

Терапевтичні інтервенції
Консультування або навчання щодо особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної життєдіяльності
 • 96066-00 – Профілактичне консультування або навчання
 • 96067-00 – Консультування або навчання щодо харчування/раціону
 • 96068-00 – Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху
 • 96069-00 – Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору
 • 96070-00 – Консультування або навчання щодо відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення або мови
 • 96071-00 – Консультування або навчання щодо допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96072-00 – Консультування або навчання щодо призначених/самостійно обраних ліків
 • 96073-00 – Консультування або навчання щодо наркотичної залежності
 • 96074-00 – Консультування або навчання щодо залежності від азартних ігор або биття об заклад
 • 96075-00 – Консультування або навчання щодо догляду за собою/самообслуговування
 • 96076-00 – Консультування або навчання щодо заходів для підтримки або відновлення здоров’я
 • 96077-00 – Консультування або навчання щодо ведення домашнього господарства
 • 96078-00 – Консультування або навчання щодо управління фінансами
 • 96079-00 – Консультування або навчання щодо ситуації/працевлаштування/оточуючого середовища
 • 96080-00 – Консультування або навчання щодо підготовки до батьківства, навичок виховання дітей або планування сім’ї
Психосоціальне консультування
 • 96081-00 – Консультування з питань взаємовідносин
 • 96082-00 – Консультування у кризовій ситуації/події
 • 96084-00 – Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу
 • 96085-00 – Консультування у випадку горя/важкої втрати
 • 96086-00 – Інші психосоціальні консультації
Інше консультування або навчання
 • 96087-00 – Надання психологічної консультації, вказівок або навчання
 • 96088-00 – Генетичне консультування або навчання
 • 96089-00 – Навчання щодо ресурсів
 • 96090-00 – Інше консультування або навчання
Інтервенції з використанням допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 47540-00 – Накладення колосовидної пов’язки на стегно
 • 47540-01 – Накладення колосовидної пов’язки на плечовий суглоб
 • 47708-00 – Використання гіпсового корсету
 • 47711-00 – Використання гало-апарату
 • 47717-00 – Використання гало-апарату та корсету для грудного відділу
 • 47720-00 – Використання гало-феморальної тракції
 • 90531-00 – Тракція, не класифікована в інших рубриках
 • 92139-00 – Неінвазивне встановлення стимулятора росту кістки
 • 96091-00 – Виготовлення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96092-00 – Використання, припасовування, налагодження або заміна іншого допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96093-00 – Ремонт допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96094-00 – Видалення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
Інтервенції, пов’язані з нутритивною підтримкою
 • 96095-00 – Супровід лікувального харчування
 • 96096-00 – Додаткове пероральне харчування
 • 96097-00 – Ентеральне харчування через зонд
 • 96098-00 – Парентеральне харчування
Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
 • 92002-00 – Реабілітація хворого алкоголізмом
 • 92003-00 – Детоксикація після вживання алкоголю
 • 92004-00 – Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю
 • 92005-00 – Реабілітація хворого наркоманією
 • 92006-00 – Детоксикація після вживання наркотиків
 • 92007-00 – Реабілітація та детоксикація після вживання наркотиків
 • 92008-00 – Комбінована реабілітація хворого алкоголізмом та наркоманією
 • 92009-00 – Комбінована детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
 • 92010-00 – Комбінована реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
Психологічні/психосоціальні терапії
 • 96001-00 – Психологічна підготовка
 • 96100-00 – Тілесно-орієнтована терапія
 • 96101-00 – Когнітивна та/або поведінкова терапія (КПТ)
 • 96102-00 – Сімейна терапія/терапія опікунства
 • 96103-00 – Клінічний гіпноз
 • 96104-00 – Музикотерапія (музична терапія)
 • 96177-00 – Міжособистісна психотерапія (МПТ)
 • 96178-00 – Терапія пар
 • 96179-00 – Сексуальна терапія
 • 96180-00 – Інші психотерапії або психосоціальні терапії
 • 96181-00 – Арт-терапія
 • 96182-00 – Бібліотерапія
 • 96183-00 – Наративна терапія
 • 96185-00 – Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках
 • 96239-00 – Психонавчання
Тренування навичок відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення та комунікації
 • 96134-00 – Тренування навичок відтворення звуків
 • 96135-00 – Тренування навичок мовлення
 • 96136-00 – Тренування навичок побіжності мовлення
 • 96137-00 – Тренування навичок мови
Тренування навичок, пов’язаних з навчанням, знаннями та пізнанням
 • 96110-00 – Тренування навичок, що стосуються навчання
 • 96112-00 – Тренування навичок, що стосуються сенсорної/сенсомоторної/нейросенсорної функції
 • 96113-00 – Тренування навичок, що стосуються пам’яті, орієнтації, сприйняття або уваги
 • 96114-00 – Тренування навичок, що стосуються виконавчих функцій
Тренування навичок руху
 • 96115-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи обличчя/скронево-нижньощелепний суглоб
 • 96116-00 – Лікувальна фізкультура, очні м’язи
 • 96117-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи стравоходу
 • 96118-00 – Лікувальна фізкультура, плечовий суглоб
 • 96119-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи грудної клітки та живота
 • 96120-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи спини або шиї
 • 96121-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи руки
 • 96122-00 – Лікувальна фізкультура, ліктьовий суглоб
 • 96123-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи кисті, променево-зап’ястковий суглоб або суглоби пальців
 • 96124-00 – Лікувальна фізкультура, кульшовий суглоб
 • 96125-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи тазової діафрагми
 • 96126-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи гомілки
 • 96127-00 – Лікувальна фізкультура, колінний суглоб
 • 96128-00 – Лікувальна фізкультура, м’язи стопи, гомілковостопний суглоб або суглоби пальців стопи
 • 96129-00 – Лікувальна фізкультура, усе тіло
 • 96130-00 – Тренування навичок, що стосуються положення/рухомості/рухів тіла
 • 96131-00 – Тренування навичок, що стосуються переміщення
Тренування навичок, що стосуються функцій систем організму
 • 96132-00 – Тренування навичок, що стосуються слухової функції
 • 96133-00 – Тренування навичок, що стосуються бінокулярного зору
 • 96138-00 – Лікувальна фізкультура, система органів дихання (респіраторна система) (дихання)
 • 96139-00 – Лікувальна фізкультура, кардіореспіраторна/серцево-судинна система
Тренування навичок, що стосуються особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної життєдіяльності
 • 96140-00 – Тренування навичок, що стосуються догляду за собою/самообслуговування
 • 96141-00 – Тренування навичок, що стосуються підтримання здоров’я
 • 96142-00 – Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
 • 96143-00 – Тренування навичок, що стосуються ведення домашнього господарства
 • 96144-00 – Тренування навичок, що стосуються управління фінансами
 • 96145-00 – Тренування навичок, що стосуються методів батьківського виховання
 • 96146-00 – Тренування навичок праці/професійних навичок
 • 96147-00 – Тренування навичок, що стосуються ергономіки
 • 96148-00 – Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія
Тренування інших навичок
 • 96150-00 – Тренування навичок, що стосуються методів, які допомагають почуватися впевнено у воді
 • 96151-00 – Тренування інших навичок
Терапії з використанням агентів, не класифіковані в інших рубриках
 • 22065-00 – Холодова терапія
 • 92178-00 – Теплова терапія
 • 92199-00 – Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія (ДУХЛТ) локалізацій не класифікованих в інших рубриках
 • 96152-00 – Зворотний біологічний зв’язок
 • 96153-00 – Гідротерапія
 • 96154-00 – Ультразвукова терапія
 • 96155-00 – Стимулююча терапія, не класифікована в інших рубриках

Імунізація, ін’єкції, перфузія
Профілактична вакцинація або щеплення проти певних бактеріальних хвороб
 • 92143-00 – Вакцинація проти холери
 • 92144-00 – Вакцинація проти черевного тифу та паратифу
 • 92145-00 – Вакцинація проти туберкульозу
 • 92146-00 – Введення дифтеритного анатоксину
 • 92147-00 – Вакцинація від кашлюку
 • 92148-00 – Введення АП-анатоксину
 • 92149-00 – Введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця
Профілактична вакцинація або щеплення проти певних вірусних хвороб
 • 92151-00 – Вакцинація проти сказу
 • 92150-00 – Введення вакцини проти поліомієліту
 • 92152-00 – Вакцинація проти жовтої гарячки
 • 92153-00 – Вакцинація проти кору
 • 92154-00 – Вакцинація проти епідемічного паротиту
 • 92155-00 – Вакцинація проти краснухи
 • 92156-00 – Введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
 • 92157-00 – Вакцинація проти вірусних хвороб, не класифікована в інших рубриках
Інша вакцинація або щеплення
 • 92158-00 – Профілактична вакцинація проти вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів
 • 92159-00 – Профілактична вакцинація проти грипу
 • 92160-00 – Профілактична вакцинація проти вірусного енцефаліту, що переноситься членистоногими
 • 92161-00 – Профілактичне введення вакцини проти інших хвороб
 • 92162-00 – Введення протиправцевої сироватки
 • 92163-00 – Введення протиботулінічної антитоксичної сироватки
 • 92164-00 – Введення інших антитоксинів (сироваток)
 • 92165-00 – Вакцинація проти пневмококу
 • 92166-00 – Вакцинація проти менінгококу
 • 92167-00 – Вакцинація проти Haemophilus influenzae тип В
 • 92168-00 – Вакцинація проти гепатиту В
 • 92169-00 – Вакцинація проти гепатиту А
 • 92170-00 – Вакцинація проти Ку-гарячки
 • 92171-00 – Інша вакцинація або щеплення
Імунізація
 • 92172-00 – Пасивна імунізація нормальним імуноглобуліном
 • 92173-00 – Пасивна імунізація анти-D імуноглобуліном
 • 92174-00 – Пасивна імунізація імуноглобуліном проти вітряної віспи та оперізувального лишаю
 • 92175-00 – Пасивна імунізація антирабічним імуноглобуліном
 • 92176-00 – Пасивна імунізація імуноглобуліном (для серотерапії) (проти) гепатиту В
 • 92177-00 – Пасивна імунізація імуноглобуліном проти цитомегаловірусу
 • 92179-00 – Імунізація проти алергії
 • 92180-00 – Вакцинація проти аутоімунних захворювань
 • 96195-00 – Введення протиотрутної сироватки, інше
 • 96195-01 – Введення протиотрутної сироватки, прискорений протокол
 • 96195-02 – Введення протиотрутної сироватки, терміновий протокол
Перфузія
 • 22055-00 – Перфузія органу, не класифікована в інших рубриках
 • 22060-00 – Перфузія всього тіла
 • 34533-00 – Ізольована перфузія кінцівки
 • 96231-00 – Апаратна перфузія при трансплантації органів

Терапевтичні інтервенції
Терапевтичні інтервенції щодо ока, вуха, носа, ротової порожнини та горла
 • 92025-00 – Промивання ока
 • 92027-00 – Розширення лобно-носового каналу
 • 92028-00 – Промивання носових проходів
 • 92029-00 – Заміна тампонів у носі
 • 92030-00 – Видалення тампонів з носа
 • 92031-00 – Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу
 • 92032-00 – Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу
 • 96156-00 – Терапія, що використовує оклюзію ока
Гіпербарична киснева терапія (оксигенотерапія)
 • 13020-00 – Гіпербарична киснева терапія, > 90 хвилин та ? 3 годин
 • 13025-00 – Гіпербарична киснева терапія, > 3 годин
 • 96191-00 – Гіпербарична киснева терапія, ? 90 хвилин
Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів дихання
 • 92042-00 – Немеханічні реанімаційні заходи
 • 92043-00 – Респіраторні лікарські засоби, які приймаються за допомогою небулайзера
 • 92044-00 – Інше збагачення киснем
 • 92045-00 – Інше контролювання атмосферного тиску та складу атмосфери
 • 92210-00 – Терапія оксидом азоту
 • 96157-00 – Звільнення (дренування) дихальних шляхів без розрізу
Терапевтичні інтервенції щодо серцево-судинної системи
 • 13400-00 – Кардіоверсія
 • 13851-00 – Управління пристроєм для підтримання кровообігу
 • 92052-00 – Серцево-легенева реанімація
 • 92053-00 – Непрямий (закритий) масаж серця
 • 92054-00 – Стимуляція каротидного синуса
 • 92055-00 – Інша зміна серцевого ритму
Забір і переробка крові / кісткового мозку в лікувальних цілях
 • 13709-00 – Заготівля крові для переливання
 • 13760-00 – Обробка кісткового мозку або периферичної крові в лабораторних умовах для трансплантації аутологічних (власних) стовбурових клітин
Аферез
 • 13750-00 – Терапевтичний (лікувальний) плазмаферез
 • 13750-01 – Терапевтичний (лікувальний) лейкоферез
 • 13750-02 – Терапевтичний (лікувальний) еритроферез
 • 13750-03 – Терапевтичний (лікувальний) тромбоцитаферез
 • 13750-04 – Аферез стовбурових клітин
 • 13750-05 – Аферез стовбурових клітин з кріоконсервуванням
 • 13750-06 – Інший терапевтичний (лікувальний) гемаферез
 • 13755-00 – Донорський гемаферез
Введення крові й продуктів крові
 • 13306-00 – Обмінне переливання крові у немовлят
 • 13706-01 – Введення цільної крові
 • 13706-02 – Введення еритроцитарної маси
 • 13706-03 – Введення тромбоцитарної маси
 • 13706-04 – Введення лейкоцитів
 • 13706-05 – Введення гамма-глобуліну
 • 92060-00 – Введення аутокрові
 • 92061-00 – Введення факторів згортання крові
 • 92062-00 – Введення іншої сироватки
 • 92063-00 – Введення плазмозамінників
 • 92064-00 – Введення іншого продукту крові
 • 92206-00 – Обмінне переливання крові
Інтервенції щодо системи органів травлення, пов’язані з введенням та розширенням без розрізу
 • 92065-00 – Тампонування прямої кишки
 • 92066-00 – Введення наконечника для клізми (ректоскопа, газовідвідної трубки)
 • 92067-00 – Розширення стоми після ентеростомії
Промивання (зрошення), очищення та місцева інстиляція без розрізу, система органів травлення
 • 14200-00 – Промивання шлунка
 • 31587-00 – Налаштування шлункового бандажу
 • 92036-00 – Введення назогастрального зонда
 • 92037-00 – Промивання шлунка через назогастральний зонд
 • 92073-00 – Іригація (промивання) через гастростому або ентеростому
 • 92074-00 – Іригація (промивання) через трубку у протоці підшлункової залози
 • 92075-00 – Інстиляція в шлунково-кишковий тракт, крім харчування через шлунковий зонд
 • 92076-00 – Видалення калових каменів
 • 92077-00 – Інше зрошення (промивання) прямої кишки
 • 92096-00 – Іригація (промивання) через холецистостому або іншу трубку у жовчній протоці
 • 96223-00 – Трансплантація фекальної мікробіоти
Заміна або видалення лікувального пристрою без розрізу, система органів травлення
 • 92078-00 – Заміна (назо-)гастрального зонда або езофагостомічної трубки
 • 92079-00 – Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у тонкій кишці
 • 92080-00 – Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у товстій кишці
 • 92081-00 – Видалення дренажного пристрою з заочеревинного простору
 • 92082-00 – Видалення дренажного пристрою з очеревини
 • 92083-00 – Видалення трубки з тонкої кишки
 • 92084-00 – Видалення трубки з товстої кишки або апендикса
 • 92085-00 – Видалення трубки або дренажу з протоки підшлункової залози
 • 92086-00 – Видалення іншого пристрою з шлунково-кишкового тракту
 • 92097-00 – Видалення Т-подібної трубки (дренажу Кера), іншої трубки з жовчної протоки або печінкової трубки
 • 92098-00 – Видалення трубки з холецистостомії
 • 92141-00 – Видалення пристрою з черевної порожнини
Видалення стороннього тіла або конкременту з шлунково-кишкового тракту без розрізу
 • 92087-00 – Видалення стороннього тіла з ротової порожнини без розрізу
 • 92088-00 – Видалення стороннього тіла з товстої кишки без розрізу
 • 92089-00 – Видалення стороннього тіла зі штучного отвору (стоми) без розрізу
 • 92090-00 – Видалення стороннього тіла з прямої кишки або заднього проходу (ануса) без розрізу
Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини та газів
 • 14212-00 – Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини
 • 14212-01 – Розправлення інвагінації за допомогою газів (пневматичне розправлення
Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів травлення
 • 13500-00 – Шлункова гіпотермія
 • 13506-00 – Балонна тампонада шлунка та стравоходу
 • 92070-00 – Ручне вправлення пролапса після ентеростомії
 • 92071-00 – Ручне вправлення грижі/кили
 • 92094-00 – Ректальний масаж
Введення, заміна та видалення лікувального пристрою без розрізу, статеві шляхи
 • 92104-00 – Тампонування піхви
 • 92105-00 – Введення вагінального зліпка
 • 92106-00 – Введення діафрагми (ковпачка) в піхву
 • 92107-00 – Введення іншого пессарію в піхву
 • 92108-00 – Заміна діафрагми (ковпачка) в піхві
 • 92109-00 – Заміна іншого пессарію в піхві
 • 92110-00 – Заміна тампону або дренажу в піхві або вульві
 • 92111-00 – Видалення внутрішньоматкового тампону
 • 92112-00 – Видалення тампону з піхви або вульви
 • 92113-00 – Видалення діафрагми (ковпачка) з піхви
 • 92114-00 – Видалення іншого пессарію з піхви
 • 92115-00 – Видалення стенту або кільця з передміхурової залози
 • 92116-00 – Видалення іншого пристрою зі статевих шляхів
Промивання, очищення та місцева інстиляція без розрізу, сечостатева система
 • 92099-00 – Промивання (іригація) через нефростому або пієлостому
 • 92100-00 – Промивання (іригація) через уретеростому або сечовідний катетер
 • 92101-00 – Промивання (іригація) через інший постійний сечовий катетер
 • 92102-00 – Промивання (іригація) через цистостому
 • 92103-00 – Спринцювання піхви
Видалення лікувального пристрою з сечовивідних шляхів без розрізу
 • 36650-00 – Видалення пієлостомічної або нефростомічної трубки
 • 92118-00 – Видалення уретеростомічної трубки або сечовідного катетера
 • 92119-00 – Видалення іншого пристрою для виведення сечі
 • 92120-00 – Видалення стенту сечовода
 • 92121-00 – Видалення цистостомічної трубки
 • 92122-00 – Видалення іншого пристрою з сечовивідної системи
Видалення стороннього тіла з сечостатевої системи без розрізу
 • 92123-00 – Видалення стороннього тіла з матки без розрізу
 • 92124-00 – Видалення стороннього тіла з піхви без розрізу
 • 92125-00 – Видалення стороннього тіла з жіночих зовнішніх статевих органів без розрізу
 • 92126-00 – Видалення стороннього тіла з калитки або статевого члена без розрізу
Інші терапевтичні інтервенції щодо сечостатевої системи
 • 92131-00 – Масаж передміхурової залози
 • 92132-00 – Розтягування крайньої плоті
 • 96158-00 – Тренування сечового міхура
Терапевтичні інтервенції щодо скелетно-м’язової системи
 • 50115-00 – Маніпуляція/мобілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках
 • 92138-00 – Видалення стороннього тіла з голови або шиї без розрізу
 • 92140-00 – Видалення тампону з тулуба, не класифіковане в інших рубриках
 • 92142-00 – Видалення іншого пристрою з тулуба
 • 96159-00 – Тест на амплітуду руху/м’язовий тест за допомогою спеціального обладнання
 • 96160-00 – Фототерапія, суглоба
 • 96161-00 – Фототерапія, м’яких тканин
Імплантація гормону або живої тканини
 • 14203-00 – Пряма підшкірна імплантація гормону
 • 14203-01 – Пряма імплантація живої тканини
 • 14206-00 – Імплантація гормону за допомогою канюлі
 • 14206-01 – Імплантація живої тканини за допомогою канюлі
Електроконвульсивна терапія
 • 14224-00 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), неуточнена латералізація, не визначена як ультра коротка
 • 14224-01 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), неуточнена латералізація, ультра коротка
 • 14224-02 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), одностороння, не визначена як ультра коротка
 • 14224-03 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), одностороння, ультра коротка
 • 14224-04 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), двостороння, не визначена як ультра коротка
 • 14224-05 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), двостороння, ультракоротка
 • 14224-06 – Електроконвульсивна терапія (EКТ), ?21 курсів лікування
Інші терапевтичні інтервенції
 • 30062-00 – Видалення підшкірного гормонального імплантату
 • 92049-00 – Видалення торакотомної трубки або дренажної трубки з плевральної порожнини
 • 92050-00 – Видалення медіастинального дренажу
 • 92195-00 – Промивання через катетер, не класифіковане в інших рубриках
 • 92200-00 – Зняття швів, не класифіковане в інших рубриках
 • 92201-00 – Видалення стороннього тіла без розрізу, не класифіковане в інших рубриках
 • 92202-00 – Видалення лікувального пристрою, не класифіковане в інших рубриках
 • 92203-00 – Зціджування молока з лактуючої молочної залози
 • 92205-00 – Неінвазивна терапевтична інтервенція, не класифікована в інших рубриках
 • 93173-00 – Акупунктура
 • 96162-00 – Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м’яких тканин, не класифіковані в інших рубриках

Анестезія та аналгезія
Провідникова анестезія
 • 92508-10 – Нейроаксіальна блокада, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-19 – Нейроаксіальна блокада, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-20 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-29 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-30 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-39 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-40 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-49 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-50 – Нейроаксіальна блокада, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-59 – Нейроаксіальна блокада, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-69 – Нейроаксіальна блокада, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-90 – Нейроаксіальна блокада, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-99 – Нейроаксіальна блокада, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-10 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-19 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-20 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-29 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-30 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-39 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-40 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-49 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-50 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-59 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-69 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-90 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-99 – Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-10 – Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-19 – Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-20 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-29 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-30 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-39 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-40 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-49 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-50 – Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-59 – Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-69 – Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-90 – Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-99 – Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-10 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-19 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-20 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-29 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-30 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-39 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-40 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-49 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-50 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-59 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-69 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-90 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-99 – Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-10 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-19 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-20 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-29 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-30 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-39 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-40 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-49 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-50 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-59 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-69 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-90 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-99 – Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-10 – Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-19 – Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-20 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-29 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-30 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-39 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-40 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-49 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-50 – Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-59 – Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-69 – Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-90 – Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-99 – Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-10 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-19 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-20 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-29 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-30 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-39 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-40 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-49 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-50 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-59 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-69 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-90 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-99 – Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
Церебральна анестезія
 • 92514-10 – Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-19 – Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-20 – Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-29 – Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-30 – Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-39 – Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-40 – Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-49 – Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-50 – Загальна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-59 – Загальна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-69 – Загальна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-90 – Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-99 – Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-10 – Седація, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-19 – Седація, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-20 – Седація, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-29 – Седація, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-30 – Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-39 – Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-40 – Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-49 – Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-50 – Седація, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-59 – Седація, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-69 – Седація, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-90 – Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-99 – Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
Післяпроцедурна аналгезія
 • 90030-00 – Підшкірна післяпроцедурна інфузія анестетика
 • 92516-00 – Проведення нейроаксіальної блокади
 • 92517-00 – Проведення регіональної блокади, нерв голови або шиї
 • 92517-01 – Проведення регіональної блокади, нерв тулуба
 • 92517-02 – Проведення регіональної блокади, нерв верхньої кінцівки
 • 92517-03 – Проведення регіональної блокади, нерв нижньої кінцівки
 • 92518-00 – Внутрішньовенна післяпроцедурна інфузія, контрольована пацієнтом аналгезія (КПА)
 • 92518-01 – Внутрішньовенна післяпроцедурна знеболююча інфузія

Інтервенції з підтримки клієнтів
Інтервенції, пов’язані з наданням допомоги
 • 96163-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з доглядом за собою/самообслуговуванням
 • 96164-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з підтриманням здоров’я
 • 96165-00 – Допомога з використанням допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового обладнання
 • 96166-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з положенням/рухомістю/рухливістю тіла
 • 96167-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з переміщенням
 • 96168-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з веденням домашнього господарства
 • 96169-00 – Допомога з діяльністю, пов’язаною з виконанням батьківських обов’язків
Інші інтервенції з підтримки клієнтів
 • 96107-00 – Координація послуг
 • 96108-00 – Захист інтересів
 • 96171-00 – Супроводження або перевезення клієнта
 • 96187-00 – Духовна підтримка
 • 96240-00 – Духовний ритуал

Узагальнені суміжні медичні інтервенції
Узагальнені суміжні медичні інтервенції
 • 95550-00 – Суміжна медична інтервенція, дієтологія
 • 95550-01 – Суміжна медична інтервенція, соціальна робота
 • 95550-02 – Суміжна медична інтервенція, трудова терапія
 • 95550-03 – Суміжна медична інтервенція, фізіотерапія
 • 95550-04 – Суміжна медична інтервенція, подіатрія
 • 95550-05 – Суміжна медична інтервенція, порушення мовлення
 • 95550-06 – Суміжна медична інтервенція,аудіологія
 • 95550-07 – Суміжна медична інтервенція, ортоптика
 • 95550-08 – Суміжна медична інтервенція, протезування та техніка застосування ортопедичних апаратів
 • 95550-09 – Суміжна медична інтервенція, фармацевтика
 • 95550-10 – Суміжна медична інтервенція, психологія
 • 95550-11 – Суміжна медична інтервенція, інше
 • 95550-12 – Суміжна медична інтервенція, пастирська турбота
 • 95550-14 – Суміжна медична інтервенція, навчання хворих на діабет

Фармакологічні інтервенції
Застосування фармакотерапії
 • 96196-00 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96196-01 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96196-02 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96196-03 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96196-04 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96196-06 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96196-07 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96196-08 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96196-10 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96196-19 – Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96197-00 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96197-01 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96197-02 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96197-03 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96197-04 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96197-06 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96197-07 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96197-08 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96197-10 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96197-19 – Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96198-00 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96198-01 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96198-02 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96198-03 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96198-04 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96198-06 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96198-07 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96198-08 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96198-10 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96198-19 – Інтратекальне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96199-00 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96199-01 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96199-02 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96199-03 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96199-04 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96199-06 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96199-07 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96199-08 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96199-10 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96202-03 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96199-19 – Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96200-00 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96200-01 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96200-02 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96200-03 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96200-04 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96200-06 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96200-07 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96200-08 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96200-10 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96200-19 – Підшкірне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96201-00 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96201-01 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96201-02 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96201-03 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96201-04 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96201-06 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96201-07 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96201-08 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96201-10 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96201-19 – Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96202-00 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96202-01 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96202-02 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96202-04 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96202-06 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96202-07 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96202-08 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96202-10 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96202-19 – Ентеральне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96203-00 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96203-01 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96203-02 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96203-03 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96203-04 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96203-06 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96203-07 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96203-08 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96203-10 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96203-19 – Оральний шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96205-00 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96205-01 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96205-02 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96205-03 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96205-04 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96205-06 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96205-07 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96205-08 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96205-10 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96205-19 – Інший шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96206-00 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96206-01 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96206-02 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96206-03 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96206-04 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96206-06 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96206-07 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96206-08 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96206-10 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96206-19 – Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96209-00 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протипухлинний засіб
 • 96209-01 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, тромболітичний засіб
 • 96209-02 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протиінфекційний засіб
 • 96209-03 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, стероїд
 • 96209-04 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, антидот
 • 96209-06 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, інсулін
 • 96209-07 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Поживна речовина
 • 96209-08 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, електроліт
 • 96209-10 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, психотерапевтичний агент
 • 96209-19 – Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Інший та неуточнений фармакологічний засіб
Інші процедури, пов’язані з фармакотерапією
 • 13939-02 – Обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу
 • 13942-02 – Обслуговування (виключно) пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу
 • 90762-00 – План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс
 • 90762-01 – План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс
 • 92058-01 – Обслуговування (виключно) іншого катетера, імплантованого для застосування фармакотерапії
 • 96241-01 – Призначення психотерапевтичного агента, новий препарат
 • 96241-02 – Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат
 • 96241-09 – Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений
Технологічні інтервенції
 • 96233-00 – Роботизована інтервенція
 • 96234-00 – Технологічна інтервенція, не класифікована в інших рубриках