Вісь анатомічної локалізації:


Яєчник
 • 35518-00 – Аспірація кісти яєчника
Процедури, пов’язані з розрізом яєчника
 • 35637-07 – Лапароскопічна операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу яєчника
 • 35637-08 – Лапароскопічний дрилінг яєчників
 • 35713-02 – Операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу
 • 35713-03 – Дрилінг яєчників
 • 35637-06 – Біопсія яєчника
Оофоректомія
 • 35638-00 – Лапароскопічна клиноподібна резекція яєчника
 • 35638-01 – Лапароскопічна часткова оофоректомія
 • 35638-02 – Лапароскопічна оофоректомія, одностороння
 • 35638-03 – Лапароскопічна оофоректомія, двостороння
 • 35713-05 – Клиноподібна резекція яєчника
 • 35713-06 – Часткова оофоректомія
 • 35713-07 – Оофоректомія, одностороння
 • 35717-01 – Оофоректомія, двостороння
Інші процедури на яєчнику, пов’язані з висіченням
 • 35638-04 – Лапароскопічна оваріальна кістектомія, одностороння
 • 35638-05 – Лапароскопічна оваріальна кістектомія, двостороння
 • 35713-04 – Оваріальна кістектомія, одностороння
 • 35717-00 – Оваріальна кістектомія, двостороння
Транспозиція яєчників
 • 35729-00 – Лапароскопічна транспозиція яєчників
 • 35729-01 – Транспозиція яєчників
Інші відновлювальні процедури на яєчнику
 • 90430-00 – Інше лапароскопічне відновлення яєчника
 • 90430-01 – Інше відновлення яєчника
 • 90431-00 – Інші процедури на яєчнику

Фаллопієва труба
Процедури на фаллопієвій трубі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 35703-01 – Лікувальна гідротубація
 • 35710-00 – Фаллопоскопія
Процедури, пов’язані з розрізом фаллопієвої труби
 • 35638-06 – Лапароскопічна сальпінготомія
 • 35694-02 – Лапароскопічний сальпінголізіс
 • 35694-06 – Сальпінголізіс
 • 35713-12 – Сальпінготомія
 • 90432-00 – Біопсія фаллопієвих труб
Сальпінгектомія
 • 35638-07 – Лапароскопічна часткова сальпінгектомія, одностороння
 • 35638-08 – Лапароскопічна часткова сальпінгектомія, двостороння
 • 35638-09 – Лапароскопічна сальпінгектомія, одностороння
 • 35638-10 – Лапароскопічна сальпінгектомія, двостороння
 • 35713-08 – Часткова сальпінгектомія, одностороння
 • 35713-09 – Сальпінгектомія, одностороння
 • 35717-02 – Часткова сальпінгектомія, двостороння
 • 35717-03 – Сальпінгектомія, двостороння
Сальпінгоофоректомія
 • 35638-11 – Лапароскопічна сальпінгоофоректомія, одностороння
 • 35638-12 – Лапароскопічна сальпінгоофоректомія, двостороння
 • 35713-11 – Сальпінгоофоректомія, одностороння
 • 35717-04 – Сальпінгоофоректомія, двостороння
Сальпінгопластика
 • 35694-00 – Лапароскопічна cальпінгопластика
 • 35694-04 – Сальпінгопластика
 • 35697-00 – Мікрохірургічна cальпінгопластика
Анастомоз фаллопієвої труби
 • 35694-01 – Лапароскопічний анастомоз фаллопієвої труби
 • 35694-05 – Анастомоз фаллопієвої труби
Інші відновлювальні процедури на фаллопієвій трубі
 • 35694-03 – Лапароскопічна сальпінгостомія
 • 35694-07 – Сальпінгостомія
 • 90433-00 – Інше лапароскопічне відновлення фаллопієвої труби
 • 90433-01 – Інше відновлення фаллопієвої труби
Процедури, пов’язані з позаматковою вагітністю
 • 35674-00 – Ін’єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності з ультразвуковим наведенням
 • 35674-01 – Ін’єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності шляхом лапароскопії
 • 35677-00 – Видалення перитонеальної позаматкової вагітності
 • 35677-01 – Мануальне відновлення прохідності/гідротубація фаллопієвих труб
 • 35677-02 – Ін’єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності
 • 35677-03 – Процедури, пов’язані із застосуванням фетотоксичних препаратів для видалення позаматкової вагітності
 • 35677-04 – Сальпінготомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
 • 35677-05 – Сальпінгектомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
 • 35678-00 – Лапароскопічна сальпінготомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
 • 35678-01 – Лапароскопічна сальпінготомія звидаленням трубної позаматкової вагітності
Процедури, пов’язані з жіночою стерилізацією
 • 35688-04 – Електродеструкція фаллопієвих труб
 • 35688-00 – Лапароскопічна стерилізація
 • 35688-01 – Стерилізаціяз використанням вагінального доступу
 • 35688-02 – Стерилізаціяз використанням відкритого абдомінального доступу
 • 35688-03 – Лапароскопічна електродеструкція фаллопієвих труб
Інші процедури на фаллопієвій трубі
 • 35703-00 – Перевірка прохідності маткових труб
 • 90434-00 – Інші процедурина фаллопієвій трубі

Матка
 • 35630-00 – Діагностична гістероскопія
Введення або видалення внутрішньоматкового пристрою
 • 35503-00 – Введення внутрішньоматкового пристрою (ВМП)
 • 35506-00 – Заміна внутрішньоматкового пристрою (ВМП)
 • 35506-02 – Видалення внутрішньоматкового пристрою (ВМП)
 • 35633-02 – Гістероскопія з катетеризацією труб
Процедури, пов’язані з розрізом матки
 • 35633-00 – Розділення внутрішньоматкових спайок
 • 35634-00 – Розділення внутрішньоматкової перегородки шляхом гістероскопії
 • 35649-00 – Гістеротомія
 • 35649-02 – Розділення внутрішньоматкової перегородки шляхом гістеротомії
Процедури на матці, пов’язані з деструкцією
 • 35622-00 – Процедури на матці, пов’язані з ендоскопічною деструкцією
 • 90451-00 – Інша деструкція ураженої ділянки матки
 • 35620-00 – Біопсія ендометрія
Кюретаж (вишкрібання) та евакуація матки
 • 35640-00 – Дилатація і кюретаж матки (Д і К)
 • 35640-01 – Кюретаж матки без дилатації
 • 35640-03 – Аспіраційний кюретаж матки
 • 35643-03 – Дилатація і евакуація матки (Д і Е)
Висічення ураженої ділянки матки
 • 35623-00 – Міомектомія матки шляхом гістероскопії
 • 35633-01 – Поліпектомія матки шляхом гістероскопії
 • 35649-01 – Міомектомія матки шляхом лапароскопії
 • 35649-03 – Міомектомія матки
 • 90452-00 – Висічення іншої ураженої ділянки матки
Абдомінальна гістеректомія
 • 35653-00 – Субтотальна абдомінальна гістеректомія
 • 35653-01 – Тотальна абдомінальна гістеректомія
 • 35653-04 – Тотальна абдомінальна гістеректомія з видаленням придатків
 • 35661-00 – Абдомінальна гістеректомія з широкою дисекцією тканин заочеревинного простору
 • 35664-00 – Радикальна абдомінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових лімфовузлів
 • 35667-00 – Радикальна абдомінальна гістеректомія
 • 35670-00 – Абдомінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових лімфовузлів
 • 90448-00 – Субтотальна лапароскопічна aбдомінальна гістеректомія
 • 90448-01 – Тотальна лапароскопічна абдомінальна гістеректомія
 • 90448-02 – Тотальна лапароскопічна абдомінальна гістеректомія з видаленням придатків
Вагінальна гістеректомія
 • 35657-00 – Вагінальна гістеректомія
 • 35664-01 – Радикальна абдомінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових лімфовузлів
 • 35667-01 – Радикальна вагінальна гістеректомія
 • 35673-02 – Вагінальна гістеректомія з видаленням придатків
 • 35750-00 – Лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія
 • 35753-02 – Лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія з видаленням придатків
Інші процедури на матці, пов’язані з висіченням
 • 35658-00 – Циторедукція пухлини матки, що передує гістеректомії
 • 90443-00 – Інші процедури на кліторі
Процедури, пов’язані з підвішуванням матки
 • 35637-04 – Лапароскопічна вентрофіксація
 • 35684-00 – Інші лапароскопічні процедури, пов’язані з підвішуванням матки
 • 35684-01 – Підвішування матки
 • 90435-00 – Інше лапароскопічне відновлення матки
 • 90435-01 – Інше відновлення матки
Процедури з реконструкції матки та підтримуючих структур
 • 35680-00 – Лапароскопічна реконструкція матки та підтримуючих структур
 • 35680-01 – Реконструкція матки та підтримуючих структур
 • 90436-00 – Інші процедури на матці

Шийка матки
Процедури на шийці матки, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 16511-00 – Накладення швів на шийку матки
 • 16512-00 – Зняття швів з шийки матки
 • 96226-00 – Контроль кровотеч з шийки матки
Процедури на шийці матки, пов’язані з деструкцією
 • 35539-02 – Лазерна деструкція ураженої ділянки шийки матки
 • 35608-00 – Каутеризація шийки матки
 • 35608-01 – Інша деструкція ураженої ділянки шийки матки
 • 35646-00 – Радикальна діатермія шийки матки
 • 35647-00 – Широка петльова ексцизія зони трансформації (LLETZ)
Процедури на шийці матки, пов’язані з висіченням
 • 35618-00 – Конічна біопсія шийки матки
 • 35608-02 – Біопсія шийки матки
 • 35611-01 – Часткове висічення шийки матки
 • 35618-01 – Конічна біопсія шийки матки з використанням лазера
 • 96235-00 – Повне висічення шийки матки, лапароскопія
 • 96235-01 – Повне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний доступ
 • 96235-02 – Повне висічення шийки матки, вагінального доступу
 • 96235-03 – Повне висічення шийки матки, абдомінального доступу
 • 96235-04 – Радикальне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний доступ
 • 96235-05 – Радикальне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний доступ
 • 96235-06 – Радикальне висічення шийки матки, вагінальний підхід
 • 96235-07 – Радикальне висічення шийки матки, абдомінальний підхід
Відновлювальні процедури на шийці матки
 • 35618-02 – Відновлення шийки матки
 • 35640-02 – Дилатація шийки матки
 • 35618-03 – Інші процедури на шийці матки

Піхва
Процедури з обстеження піхви
 • 35539-04 – Вагіноскопія
 • 35614-00 – Кольпоскопія
Інші процедури, пов’язані з розрізом піхви
 • 35572-00 – Кольпотомія
 • 35572-01 – Вагінотомія
Процедури на піхві, пов’язані з деструкцією
 • 35507-00 – Деструкція вагінальних бородавок
 • 35539-01 – Лазерна деструкція ураженої ділянки піхви
 • 90437-00 – Інша деструкція ураженої ділянки піхви
Процедури на піхві, пов’язані з висіченням
 • 35509-00 – Гіменектомія
 • 35539-03 – Біопсія піхви
 • 35557-00 – Висічення ураженої ділянки піхви
 • 35560-00 – Часткова вагінектомія
 • 35560-01 – Повна вагінектомія
 • 35561-00 – Радикальна вагінектомія
 • 35566-00 – Висічення перегородки піхви
Корекція пролапсу матки, тазового дна або ентероцеле
 • 35570-00 – Відновлення переднього відділу піхви, вагінальний доступ
 • 35571-00 – Відновлення заднього відділу піхви, вагінальний доступ
 • 35573-00 – Відновлення переднього та заднього відділу піхви, вагінальний доступ
 • 35577-00 – Корекція пролапсу тазового дна
Лікування вагінальної нориці
 • 35596-00 – Закриття ректо-вагінальної нориці
 • 35596-01 – Закриття везиковагінальної нориці, вагінальний доступ
 • 35596-02 – Закриття уретеро-вагінальної нориці
 • 35596-03 – Закриття інших нориць піхви
 • 90444-00 – Закриття вагіноперінеальної нориці
 • 90447-00 – Закриття нориць піхви з використанням біологічних герметиків
Процедури, пов’язані з підвішуванням піхви
 • 35568-00 – Сакроспінальна кольпопексія
 • 35595-00 – Лапароскопічне відновлення тазового дна
 • 35595-01 – Відновлення тазового дна абдомінальним доступом
 • 35597-00 – Лапароскопічна сакральна кольпопексія
 • 35597-01 – Сакральна кольпопексія
Інші відновлювальні процедури на піхві
 • 35554-00 – Дилатація піхви
 • 90449-00 – Інше відновлення піхви
Процедури з реконструкції піхви
 • 35565-00 – Вагінальна реконструкція
 • 35569-00 – Збільшення вагінального отвору
 • 90438-00 – Інші процедури на піхві

Зовнішні жіночі статеві органи (вульва) та промежина
Пов’язані з деструкцією процедури на зовнішніх жіночих статевих органах (вульві) або промежині
 • 35507-01 – Деструкція жіночих зовнішніх статевих органів
 • 35539-00 – Лазернадеструкція ураженої ділянки вульви
 • 90439-00 – Інша деструкція ураженої ділянки вульви
Процедури, пов’язані з розрізом вульви або промежини
 • 35520-00 – Лікування абсцесу бартолінової залози
 • 90446-00 – Іншийрозріз вульви або промежини
Біопсія вульви або промежини
 • 30075-38 – Біопсія промежини
 • 35615-00 – Біопсія вульви
Вульвектомія
 • 35536-00 – Гемівульвектомія
 • 35536-01 – Вульвектомія, одностороння
 • 35536-02 – Вульвектомія, двостороння
 • 35548-00 – Радикальна вульвектомія
Інші процедури на вульві, промежині або кліторі, пов’язані з висіченням
 • 35513-00 – Лікування кісти бартолінової залози
 • 35530-00 – Субтотальна ампутація клітору
 • 35530-01 – Тотальна ампутація клітору
 • 90440-00 – Висічення ураженої ділянки вульви
 • 35533-00 – Вульвопластика
Інші процедури на вульві та промежині
 • 90441-00 – Інші процедурина вульві
 • 90441-01 – Інші процедури на кліторі

Інші гінекологічні процедури
 • 35500-00 – Гінекологічне обстеження
Процедури у рамках заходів репродуктивної медицини
 • 13200-00 – Допоміжні репродуктивні технології задля стимуляції суперовуляції
 • 13203-00 – Послуги, пов’язані з моніторингом овуляції для штучного запліднення
 • 13206-00 – Допоміжні репродуктивні технології задля стимуляції росту та розвитку яйцеклітин
 • 13209-00 – Планування процедур та ведення пацієнтів, пов’язані з допоміжними репродуктивними технологіями
 • 13212-00 – Трансвагінальний забір яйцеклітин (ооцитів)
 • 13212-01 – Трансабдомінальний забір яйцеклітин (ооцитів)
 • 13215-00 – Перенесення гамети до фаллопієвої труби (GIFT)
 • 13215-01 – Перенесення ембріонів в матку
 • 13215-02 – Перенесення ембріонів до фаллопієвої труби
 • 13215-03 – Інші процедури репродуктивної медицини
Процедури, пов’язані з аномаліями розвитку статевих органів
 • 37845-00 – Редукційна кліторопластика у випадку зовнішніх статевих органів проміжного типу з сечостатевим синусом
 • 37848-00 – Редукційна кліторопластика та вагінопластика у випадку зовнішніх статевих органів проміжного типу з сечостатевим синусом
 • 37851-00 – Вагінопластика у випадку вродженої гіперплазії наднирників, змішана дисгенезія гонад або аналогічне порушення
 • 90445-00 – Редукційна кліторопластика з перенесенням отвору сечоводу
Інші процедури на жіночих статевих органах
 • 35637-02 – Лапароскопічна діатермія ураженої ділянки у тазовій порожнині
 • 35637-10 – Лапароскопічне висічення ураженої ділянки тазової порожнини
 • 35638-14 – Лапароскопічна абляція матково-крижового нерва (LUNA)
 • 35713-01 – Діатермія ураженої ділянки у тазовій порожнині
 • 35713-14 – Висічення ураженої ділянки тазової порожнини
 • 35720-00 – Циторедукція ураження порожнини тазу
 • 35759-00 – Контроль кровотечі після гінекологічної операції, НКІР
 • 90442-00 – Інші процедури на вульві