Передпологові процедури

1330 Передпологові процедури, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 90460-00 Амніоскопія
  Кодуйте також, якщо здійснюється: доступ через гістеротомію (35649-00 [1262])
 • 90461-00 Інтраамніальне введення (ін’єкція)
  Ін’єкція для переривання вагітності: простагландину
  сольового розчину
  інтраамніальне введення речовини, що викликає аборт
  90462-00 Введення простагландинів у формі супозиторіїв (свічок) для викликання аборту
  Виключено: те саме з пологовою діяльністю (90465-01 [1334])
 • 16600-00 Діагностичний амніоцентез
 • 16618-00 Терапевтичний амніоцентез
 • 16621-00 Амніоінфузія
  Амніоінфузія у разі олігогідрамніону (маловоддя) тяжкого ступеня
  Виключено: інтраамніальна ін’єкція (90461-00 [1330])
 • 16603-00 Проба ворсинчатого хоріону
 • 16606-00 Аналіз крові плода
 • 16627-00 Введення фето-амніотичного шунта
 • 90463-00 Редукція плоду
  Введення (ін’єкція) у плід: газу
  хлориду калію
  Пупковий канатик (пуповина): абляція
  перев’язка
  оклюзія
  Включено: діатермія
 • 90463-01 Ендоскопічна редукція плоду
  Фетоскопічна (пупковий канатик): абляція
  перев’язка
  оклюзія
  Включено: лазер
 • 16609-00 Внутрішньоматкове внутрішньо судинне переливання крові плоду
 • 16612-00 Внутрішньоматкове інтраперітонеальне (внутрішньочеревинне) переливання
  крові плоду
 • 16615-00 Внутрішньоматкове інтраперітонеальне та внутрішньосудинне переливання крові
  плоду
  Внутрішньоматкове переливання крові плоду БДВ
 • 90488-00 Ендоскопічна абляція судин плаценти
  Фетоскопічна фотокоагуляція плацентарних судин
  Примітка: Внутрішньоматкова процедура, що здійснюється у випадку фето-фетального трансфузійного синдрома
 • 90487-00 Інша внутрішньоматкова діагностична процедура на плоді
  Внутрішньоматкова біопсія шкіри плода БДВ
1331 Передпологові процедури, пов’язані з розрізом
 • 16624-00 Дренування амніотичної порожнини
1332 Відновлювальні передпологові процедури
 • 90464-00 Корекція вродженої вади розвитку плоду
  Виключено: дренування амніотичної порожнини (16624-00 [1331])

Процедури, пов’язані з пологовою діяльністю

1333 Аналгезія та анестезія під час пологів та розродження
 • 92506-XX Нейроаксіальна блокада під час пологів
  Каудальна ін’єкція/інфузія під час пологів
  Епідуральна ін’єкція/інфузія під час пологів
  Спінальна ін’єкція/інфузія під час пологів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при нейроаксіальній блокаді (92516-00 [1912])
  Виключено: Те саме продовжено для анестезії під час розродження (92507 [1333])
 • 92507-XX Нейроаксіальна блокада під час пологів та розродження
  Каудальна ін’єкція/інфузія під час пологів та розродження
  Епідуральна ін’єкція/інфузія під час пологів та розродження
  Спінальна ін’єкція/інфузія під час пологів та розродження
  Включено: те саме задля: здійснення кесаревого розтину
  видалення залишків плаценти
  відновлення акушерського розриву
  Примітка: Цей код присвоюється пацієнтам при застосуванні нейроаксіальної
  блокади з метою знеболювання під час пологів та продовження
  нейроаксіальної блокади для анестезії під час розродження.
  Кодуйте також, якщо здійснюється: постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при нейроаксіальній блокаді (92516-00 [1912])
  Виключено: нейроаксіальна блокада для анестезії під час розродження (92508 [1909])
1334 Медикаментозна або хірургічна індукція пологів
 • 90465-00 Медикаментозна індукція пологів, окситоцин
  Індукування пологів з використанням Синтоцинону
  Виключено: те саме зхірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])
 • 90465-01 Медикаментозна індукція пологів, простагландин
  Індукування пологів з використанням Простину або Цервагему
  Виключено: те саме з хірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])
 • 90465-02 Інша медикаментозна індукція пологів
  Виключено: те саме з хірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])
 • 90465-03 Хірургічна індукція пологів шляхом штучного розтину плодового міхура [ARM]
  Штучний розтин плодового міхура [ARM] перед початком пологів
  Хірургічна індукція БДВ
  Виключено: те саме з медикаментозною індукцією пологів (90465-05 [1334])
 • 90465-04 Інша хірургічна індукція пологів
  Індукування пологів з використанням: бужів
  розширення (дилатації) шийки матки
  Індукування пологів через використання катетера Фолея
  Виключено: те саме з медикаментозною індукцією пологів (90465-05 [1334])
 • 90465-05 Медикаментозна і хірургічна індукція пологів
  Примітка: Після проведення першої індукції, подальші процедури класифікуються як
  індукційні, незалежно від: часового проміжку між процедурами індукції
  чи були перейми
1335 Медикаментозна або хірургічна стимуляція пологів
 • 90466-00 Медикаментозна стимуляція після початку пологів
  Виключено: те саме з хірургічною стимуляцією пологів (90466-02 [1335])
 • 90466-01 Хірургічна стимуляція пологів
  Штучний розтин плодового міхура [ARM] після початку пологів
  Виключено: те саме з медикаментозною стимуляцією пологів (90466-02 [1335])
 • 90466-02 Медикаментозна і хірургічна стимуляція пологів
  Примітка: Виконується лише після початку спонтанних пологів

Процедури, пов’язані з розродженням

Самовільне розродження при тім’яному передлежанні плода

1336 Самовільне розродження при тім’яному передлежанні плода

Кодуйте також, якщо здійснюється: епізіотомія (90472-00 [1343])

 • 90467-00 Самовільне розродження при тім’яному передлежанні плода

Розродження з накладанням акушерських щипців

1337 Поворот голівки плоду за допомогою щипців та розродження

Кодуйте також, якщо здійснюється: епізіотомія (90472-00 [1343])
Виключено: те саме при пологах при тазовому передлежанні плоду (90470-02, 90470-04 [1339])

 • 90468-00 Розродження з накладанням низьких щипців
  Розродження з накладанням вихідних щипців
  Розродження з накладанням щипців Ріглі
 • 90468-01 Накладання порожнинних, середніх щипців
  Розродження з накладанням щипців: Кілланда
  Невілла-Барнса
 • 90468-02 Розродження з накладанням високих щипців
 • 90468-03 Поворот головки плоду з накладанням акушерських щипців
  Виключено: з розродженням за допомогою щипців (90468-04 [1337])
 • 90468-06 Розродженням за допомогою щипців, неуточнено
  Розродженням за допомогою щипців, БДВ
 • 90468-04 Поворот голівки плоду при розродженні за допомогою щипців
 • 90468-05 Невдале розродження з накладанням акушерських щипців

Розродження за допомогою вакуум-екстракції

1338 Вакуум-екстакція плоду

Включено: поворот голівки плоду

 • 90469-00 Вакуум-екстакція плоду
  Вакуум-екстракція
 • 90469-01 Невдала вакуум-екстракція плоду
  Прикладання вакуумної присоски до голівки плоду, що не призвело до успішної вакуум-
  екстракції плоду (через відходження присоски від голівки плоду (раптова смерть))
  Невдала вакуум-екстракція
  Примітка: Цей код присвоюється під час спроби вакуумної екстракції, але коли пологи
  не були успішними при використанні вакуумного приладу та через це необхідно шукати
  альтернативні рішення для завершення процесу народження

Розродження при сідничному передлежанні плоду

1339 Розродження та витягання плоду при сідничному передлежанні
 • 90470-00 Самовільне розродження присідничному передлежанні плоду
 • 90470-01 Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду
  Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду
  визначається як спонтанні пологи при розташуванні плоду на рівні пупка, після чого
  слідує звичайна допомога при народженні дитини. Для звільнення ручок або плечей
  дитини, можуть використовуватися Løvset або інші прийоми. Для того, щоб дістати
  голівку дитинки можуть вводитися ручні маніпуляції, такі як прийом Морісо – Смеллі –
  Вейта.
  Виключено: те саме з використанням щипців, щоб дістати голівку плоду (90470-02[1339])
 • 90470-02 Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду з
  накладанням акушерських щипців до голівки
  Акушерська допомога, як визначено вище, при використанні щипців, щоб дістати голівку
  плоду
 • 90470-03 Витягання плоду при сідничному передлежанні
  Витягання плоду при сідничному передлежанні визначається як ручне втручання при
  асистуванні під час пологів. Ніжки дитини опущені, комірцева зона та ручки вже вийшли
  зовні, а голівка виходить завдяки застосуванню прийому Морісо – Смеллі – Вейта.
  Виключено: те саме з використанням щипців для того, щоб дістати голівку плоду
  (90470-04 [1339])
 • 90470-04 Витягання плоду при сідничному передлежанні з накладанням акушерських
  щипців до голівки
  Витягання плоду при сідничному передлежанні визначається як ручне втручання при
  асистуванні під час пологів.

Розродження за допомогою кесаревого розтину

1340 Кесарів розтин

Включено:
накладання акушерських щипців до голівки
ручне видалення плаценти
накладення швів на розриви матки при виконанні кесаревого розтину
Примітка: Призначення коду для «планового» або «екстреного» кесаревого розтину грунтується на документації цих термінів, які містяться в картці хворого.
Якщо жоден із цих термінів не задокументований, призначте відповідний
код для «планового» кесаревого розтину.
У випадку суперечливості у документації (наприклад, якщо обидва терміни задокументовано),
призначайне відповідний код для «екстреного» кесаревого розтину.

Розродження за допомогою кесаревого розтину

1340 Кесарів розтин
 • 90470-04 Витягання плоду при сідничному передлежанні з накладанням акушерських
  щипців до голівки
  Витягання плоду при сідничному передлежанні визначається як ручне втручання при
  асистуванні під час пологів.

Пологодопоміжні процедури

1341 Моніторинг плоду

Примітка: Електронний моніторинг серцевої діяльності плоду вживається з метою
контролю за частотою його серцевих скорочень та реєстрації маткових
скорочень

 • 16514-00 Внутрішній моніторинг плоду
  Внутрішня кардіотокографія плоду [КТГ] (із застосуванням скальпового електроду)
 • 16514-01 Зовнішній моніторинг плоду
  Зовнішня кардіотокографія плоду [КТГ]
  Контрактильний стресовий тест
  Нестресовий тест
1342 Маніпуляції щодо положення та передлежання плоду
 • 16501-00 Зовнішній поворот плода
  Виключено: те саме з внутрішнім поворотом плода (90471-04 [1342])
 • 16501-01 Невдалий зовнішній поворот плода
 • 90471-02 Внутрішній поворот плода
  Виключено: те саме із зовнішнім поворотом плода (90471-04 [1342])
 • 90471-03 Невдалий внутрішній поворот плода
 • 90471-04 Комбінований внутрішній та зовнішній поворот плода
 • 90471-05 Невдалий внутрішній та зовнішній поворот плода
 • 90471-06 Ручний поворот голiвки плода
1343 Інші процедури, пов’язані з розродженням
 • 90472-00 Епізіотомія
  Відновлення рани після епізіотомії
  Включено: первинне відновлення
  Виключено: вторинне відновлення (90481-00 [1344])
 • 90473-00 Вправлення пуповини після випадання (пролапсу)
 • 90474-00 Розріз шийки матки у рамках акушерської допомоги при розродженні
 • 90475-00 Сімфізіотомія у рамках акушерської допомоги при розродженні
 • 90476-00 Процедури на плоді для полегшення пологової діяльності при розродженні
  Клейдотомія плоду
  Декапітація плоду
  Деструкція плоду
  Голкова пункція черепа при гідроцефалії
 • 90477-00 Інші процедури акушерської допомоги при розродженні

Післяпологові процедури

1344 Післяпологове накладання швів
 • 16571-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив шийки матки
 • 90479-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив піхви
  Виключено: те саме з накладанням швів на промежину (16573-00, 90481-00 [1344])
 • 90480-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив сечового міхура та/або уретри
  без травми/розриву промежини
  Виключено: накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
  (16573-00 [1344])
 • 90480-01 Накладення швів на існуючий акушерський розрив прямої кишки та/або
  сфінктеру анусабез травми/розриву промежини
  Виключено: накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
  (16573-00 [1344])
 • 90485-00 Інше накладення швів на існуючу акушерську рану або розрив без травми/розриву промежини
  Накладення швів на: маткову рану після кесаревого розтину у разі розходження шва
  існуючий акушерський: розрив: БДВ
  матки
  розрив матки
  Виключено: повторне закриття абдомінальної рани після кесаревого розтину у разі
  розходження шва (30403-03 [1000])
 • 90481-00 Накладення швів на розрив промежини першого або другого ступеня
  Вторинне відновлення епізіотомії
  Накладення швів на існуючий акушерський розрив або травми промежини (включно) (з): вуздечкою статевих губ (фуршетом)
  статевими губами
  тазовим дном
  шкірою
  розривом/травмою піхви БДВ
  вульвою
  Виключено: накладення швів тільки на розрив піхви (90479-00 [1344])
 • 16573-00 Накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
  Накладення швів на розрив промежини з розривом/травмою піхви та: прямої кишки
  сфінктеру ануса
  підшкірних м’язів
1345 Післяпологова евакуація порожнини матки
 • 90482-00 Ручне видалення плаценти
  Включено: те саме під час надання акушерської допомоги при розродженні при
  одноплідних пологах
 • 16564-00 Післяпологова евакуація порожнини матки шляхом дилатації і кюретажу
  Д і К для видалення залишків продуктів концепції після пологів
  Виключено: те саме з аспіраційним кюретажем(16564-01 [1345])
 • 16564-01 Післяпологова евакуація порожнини матки шляхом аспіраційного кюретажу
  Аспіраційний кюретаж для видалення залишків продуктів концепції після пологів
1346 Корекція вивороту матки
 • 16570-00 Мануальна корекція вивороту матки
  Гідростатична корекція вивороту матки
 • 16570-01 Хірургічна корекція вивороту матки
  Включено: те саме абдомінальним доступом
1347 Інші післяпологові процедури
 • 90483-00 Ручне обстеження порожнини післяпологової матки
 • 90484-00 Видалення післяопераційної гематоми промежини
  Видалення гематоми після проведення: епізіотомії
  перінеорафії
 • 90484-01 Видалення неопераційної гематоми промежини або піхви
 • 90484-02 Видалення гематоми абдомінальної рани після кесаревого розтину
 • 96228-00 Компресійний шов на матці при післяпологовій кровотечі
  Шов по Б-Лінчу
  Стягування шва на матці
 • 16567-00 Інші заходи щодо зупинки післяпологової кровотечі