I30-I52. Інші хвороби серця

I30. Гострий перикардит
 • I30.00 Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит
 • I30.10 Iнфекційний перикардит
 • I30.80 Iнші форми гострого перикардиту
 • I30.90 Гострий перикардит, неуточнений
I31. Iнші хвороби перикарду
 • I31.00 Хронічний адгезивний перикардит
 • I31.10 Хронічний констриктивний перикардит
 • I31.20 Гемоперикард, не класифікований в інших рубриках
 • I31.30 Перикардіальний випіт (не запального характеру)
 • I31.80 Iнші уточнені хвороби перикарду
 • I31.90 Хвороба перикарду, неуточнена
I32. Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I32.00 Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках
 • I32.10 Перикардит при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I32.80 Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I33. Гострий і підгострий ендокардит
 • I33.00 Гострий і підгострий інфекційний ендокардит
 • I33.90 Гострий ендокардит, неуточнений
I34. Неревматичні ураження мітрального клапану
 • I34.00 Недостатність мітрального клапану
 • I34.10 Пролапс мітрального клапану
 • I34.20 Неревматичний стеноз мітрального клапану
 • I34.80 Iнші неревматичні ураження мітрального клапану
 • I34.90 Неревматичне ураження мітрального клапану, неуточнене
I35. Неревматичні ураження аортального клапану
 • I35.00 Аортальний (клапанний) стеноз
 • I35.10 Аортальна (клапанна) недостатність
 • I35.20 Аортальний (клапанний) стеноз з недостатністю
 • I35.80 Iнші ураження аортального клапану
 • I35.90 Ураження аортального клапану, неуточнене
I36. Неревматичні ураження тристулкового клапану
 • I36.00 Неревматичний стеноз тристулкового клапану
 • I36.10 Неревматична недостатність тристулкового клапану
 • I36.20 Неревматичний стеноз тристулкового клапану з недостатністю
 • I36.80 Iнші неревматичні ураження тристулкового клапану
 • I36.90 Неревматичне ураження тристулкового клапану, неуточнене
I37. Ураження клапану легеневої артерії
 • I37.00 Стеноз клапану легеневої артерії
 • I37.10 Недостатність клапану легеневої артерії
 • I37.20 Стеноз клапану легеневої артерії з недостатністю
 • I37.80 Iнші ураження клапану легеневої артерії
 • I37.90 Ураження клапану легеневої артерії, неуточнене
 • I38.00 Ендокардит, клапан не уточнений
I39. Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.00 Ураження мітрального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.10 Ураження аортального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.20 Ураження тристулкового клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.30 Ураження клапану легеневої артерії при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.40 Множинні ураження серцевих клапанів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.80 Ендокардит, клапан неуточнений, при хворобах, класифікованих в інших рубриках
I40. Гострий міокардит
 • I40.00 Iнфекційний міокардит
 • I40.10 Iзольований міокардит
 • I40.80 Iнші форми гострого міокардиту
 • I40.90 Гострий міокардит, неуточнений
I41. Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.00 Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.10 Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.20 Міокардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.80 Міокардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I42. Кардіоміопатія
 • I42.00 Дилатаційна кардіоміопатія
 • I42.10 Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
 • I42.20 Iнша гіпертрофічна кардіоміопатія
 • I42.30 Ендоміокардіальна (еозинофільна) хвороба
 • I42.40 Ендокардіальний фіброеластоз
 • I42.50 Iнша рестриктивна кардіоміопатія
 • I42.60 Алкогольна кардіоміопатія
 • I42.70 Кардіоміопатія внаслідок дії лікарських засобів та інших зовнішніх факторів
 • I42.80 Iнші кардіоміопатії
 • I42.90 Кардіоміопатія, неуточнена
I43. Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I43.00 Кардіоміопатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I43.10 Кардіоміопатія при метаболічних порушеннях
 • I43.20 Кардіоміопатія при розладах харчування
 • I43.80 Кардіоміопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I44. Передсердношлуночкова (атріовентрикулярна) блокада та блокада лівої ніжки пучка (Гіса)
 • I44.00 Передсердношлуночкова блокада першого ступеня
 • I44.10 Передсердношлуночкова блокада другого ступеня
 • I44.20 Передсердношлуночкова блокада повна
 • I44.30 Iнша та неуточнена передсердношлуночкова блокада
 • I44.40 Блокада передньої гілки лівої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I44.50 Блокада задньої гілки лівої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I44.60 Iнша та неуточнена блокада передсердношлуночкового пучка
 • I44.70 Блокада лівої ніжки передсердношлуночкового пучка, неуточнена
I45. Iнші порушення провідності
 • I45.00 Блокада правої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I45.10 Iнша та неуточнена блокада правої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I45.20 Двопучкова блокада
 • I45.30 Трипучкова блокада
 • I45.40 Специфічна внутрішньошлуночкова блокада
 • I45.50 Iнша уточнена блокада серця
 • I45.60 Синдром передчасного збудження шлуночків
 • I45.80 Iнші уточнені порушення провідності
 • I45.90 Порушення провідності, неуточнене
I46. Зупинка серця
 • I46.00 Зупинка серця з вдалим відновленням серцевої діяльності
 • I46.10 Раптова серцева смерть, так описана
 • I46.90 Зупинка серця, неуточнена
I47. Пароксизмальна тахікардія
 • I47.00 Поворотна шлуночкова аритмія
 • I47.10 Надшлуночкова тахікардія
 • I47.20 Шлуночкова тахікардія
 • I47.90 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена
 • I48.00 Фібриляція та тріпотіння передсердь
I49. Iнші порушення серцевого ритму
 • I49.00 Фібриляція та тріпотіння шлуночків
 • I49.10 Передчасна деполяризація передсердь
 • I49.20 Передчасна деполяризація, що виходить із з’єднання
 • I49.30 Передчасна деполяризація шлуночків
 • I49.40 Iнша та неуточнена передчасна деполяризація
 • I49.50 Синдром слабкості синусового вузла
 • I49.80 Iнші уточнені порушення серцевого ритму
 • I49.90 Порушення серцевого ритму, неуточнене
I50. Серцева недостатність
 • I50.00 Застійна серцева недостатність
 • I50.10 Лівошлуночкова недостатність
 • I50.90 Серцева недостатність, неуточнена
I51. Ускладнення та неточно позначені хвороби серця
 • I51.00 Дефект перегородки серця, набутий
 • I51.10 Розрив сухожилкових хорд, не класифікований в інших рубриках
 • I51.20 Розрив сосочкового м’язу, не класифікований в інших рубриках
 • I51.30 Внутрішньосерцевий тромбоз, не класифікований в інших рубриках
 • I51.40 Міокардит, неуточнений
 • I51.50 Дегенерація міокарда
 • I51.60 Серцевосудинна хвороба, неуточнена
 • I51.70 Кардіомегалія
 • I51.80 Iнші неточно позначені хвороби серця
 • I51.90 Хвороба серця, неуточнена
I52. Iнші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.00 Iнші ураження серця при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.10 Iнші ураження серця при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.80 Iнші ураження серця при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках