Category: Медичні калькулятори

Медичні калькулятори

Калькулятори показників смертності

У медичній статистиці показники смертності – відношення числа померлих від певних хвороби до середньої чисельності населення. Статистика причин смерті дає точне уявлення про ту частину захворюваності, яка обумовлює безповоротні втрати. Вивчення структури причин смерті допомагає намітити першочергові заходи для боротьби за зниження смертності та подовження життя. Онлайн-обчислення показників смертності Загальний коефіцієнт смертності Показники смертності окремих віково-статевих …

Розрахунок основних показників народжуваності

Показники народжуваності є найважливішим медико-соціальним критерієм життєздатності та відтворення населення. Народжуваність обумовлена ​​не тільки біологічними, а й соціально-економічними процесами, умовами життя, побуту, традиціями, релігійними установками та іншими факторами. Дані розрахунки необхідні в медичній статистиці. Онлайн-калькулятори основних показників народжуваності Показник загальної плідності (фертильності) Число народжень до і після вікового інтервалу 15-49 років незначно і їм зазвичай нехтують. …

Розрахунок природного руху населення

Онлайн-калькулятори для обчислення показників необхідних в медичній статистиці (природний рух населення). В результаті міграційних процесів відбувається рух населення по території. Прийнято розрізняти внутрішню і зовнішню міграцію, за тривалістю – тимчасову, постійну, а також сезонну і маятнікову.По характеру розрізняють планові і стихійні міграції. Розрахунок показників міграційних потоків При оцінці процесів міграції користуються такими показниками, як: Оборот міграційних …

Онлайн-розрахунок доз ліків для дітей

Математичні методи розрахунку, представлені в цьому ресурсі призначені виключно для медичних працівників. Самостійне використання їх з метою самолікування неприпустимо. Онлайн-калькулятори дитячих дозувань ліків Правило Кларка Правило Кларка – медичний термін, що відноситься до математичній формулі, що використовується для розрахунку правильного дозування ліків для дітей виходячи з маси тіла. Правило Янга Правило Кларка – медичний термін, що …

Розрахунок харчування дітей на першому році життя

Онлайн-калькулятори для розрахунку харчування для дітей першого року життя за різними формулами, що вимагають лише введення наявних даних. Використання даного ресурсу може стати в нагоді при вивченні відповідної теми з педіатрії. Обчислення кількості молока, необхідного дитині першого року життя Формула Н.Ф. Філатова в модифікації Г.І.Зайцевой Розрахунок харчування від народження до 10 діб. Формула Фінкельштейна в модифікації …