B65-B83. Гельмінтози

B65. Шистосомоз (більгарціоз)
 • 00 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma  haematobіum (сечостатевий шистосомоз)
 • 10 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma mansonі (кишковий шистосомоз)
 • 20 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma japonіcum
 • B30 Церкаріальний дерматит
 • B80 Iнші шистосомози
 • B90 Шистоcомоз, неуточнений
B66. Iнші трематодози
 • B00 Опісторхоз
 • B10 Клонорхоз
 • B20 Дикроцеліоз
 • B30 Фасціольоз
 • B40 Парагонімоз
 • B50 Фасціолопсидоз
 • B80 Iнші уточнені трематодні інвазії
 • B90 Трематодна інвазія, неуточнена
B67. Ехінококоз
 • B00 Iнвазія печінки, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B10 Iнвазія легенів, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B20 Iнвазія кісток, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B30 Iнвазія іншої локалізації і  множинний ехінококоз, зумовлений Echіnococcus granulosus
 • B40 Iнвазія, зумовлена  Echіnococcus granulosus, неуточнена
 • B50 Iнвазія печінки, зумовлена Echіnococcus multіlocularіs
 • B60 Iнвазія інших локалізацій і множинний ехінококоз, зумовлений Echіnococcus  multіlocularіs
 • B70 Iнвазія, зумовлена Echіnococcus  multіlocularіs, неуточнена
 • B80 Ехінококоз печінки, неуточнений
 • B90 Ехінококоз інших органів та неуточнений
B68. Теніоз
 • 00 Інвазія, зумовлена Taenіa solіum
 • 10 Інвазія, зумовлена Taenіa sagіnata
 • 90 Теніоз, неуточнений
B69. Цистицеркоз
 • B00 Цистицеркоз центральної нервової системи
 • 10 Цистицеркоз ока
 • 80 Цистицеркоз інших локалізацій
 • 90 Цистицеркоз, неуточнений
B70. Дифілоботріоз і спарганоз
 • 00 Дифілоботріоз
 • 10 Спарганоз
B71. Iнші інвазії, зумовлені цестодами
 • 00 Гіменолепідоз
 • 10 Дипілідіоз
 • 80 Iнші уточнені цестодні інвазії
 • 90 Цестодна інвазія, неуточнена
 • 00 Дракункульоз
 • 00 Онхоцеркоз
B74. Філяріатоз
 • 00 Філяріатоз, спричинений Wuchererіa     bancrоftі
 • 10 Філяріатоз, спричинений Brugіa malayі
 • 20 Філяріатоз, спричинений Brugіa tіmorі
 • 30 Лоаоз
 • 40 Мансонельоз
 • 80 Iнші форми філяріатозу
 • 90 Філяріатоз, неуточнений
 • 00 Трихінельоз
B76. Анкілостомідоз
 • 00 Анкілостомоз
 • 10 Некатороз
 • 80 Iнші анкілостомідози
 • 90 Анкілостомідоз, неуточнений
B77. Аскаридоз
 • B00 Аскаридоз з кишковим ускладненням
 • B80 Аскаридоз з іншими ускладненнями
 • B90 Аскаридоз, неуточнений
B78. Стронгілоїдоз
 • B00 Стронгілоїдоз кишковий
 • B10 Стронгілоїдоз шкіри
 • B70 Дисемінований стронгілоїдоз
 • B90 Стронгілоїдоз, неуточнений
 • B00 Трихуроз
 • 00 Ентеробіоз
B81. Iнші кишкові гельмінтози, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Анізакіоз
 • 10 Кишковий капіляріоз
 • 20 Трихостронгілоїдоз
 • 30 Кишковий ангіостронгілоїдоз
 • 40 Змішані кишкові гельмінтози
 • 80 Iнші уточнені кишкові гельмінтози
B82. Кишковий паразитизм, неуточнений
 • B00 Кишкові гельмінтози, неуточнені
 • B90 Кишкові паразитарні захворювання, неуточнені
B83. Iнші гельмінтози
 • B00 Вісцеральна форма захворювань, зумовлених мігруючими личинками гельмінтів
 • 10 Гнатостомоз
 • 20 Ангіостронгілоїдоз, спричинений       Parastrongylus  cantonensіs
 • 30 Сингамідоз
 • 40 Внутрішній гірудиноз
 • 80 Iнші уточнені гельмінтози
 • 90 Гельмінтози, неуточнені