A30-A49. Інші бактеріальні хвороби

A30. Лепра (хвороба Гансена)
 • A00 Недиференційована лепра
 • A10 Туберкулоїдна лепра
 • A20 Погранична туберкулоїдна лепра
 • A30 Погранична лепра
 • A40 Погранична лепроматозна лепра
 • A50 Лепроматозна лепра
 • A80 Iнші форми лепри
 • A90 Лепра, неуточнена
A31. Iнфекція, зумовлена іншими мікобактеріями
 • 00 Легенева мікобактеріальна інфекція
 • 10 Шкірні мікобактеріальні інфекції
 • 80 Iнші мікобактеріальні інфекції
 • 90 Мікобактеріальна інфекція, неуточнена
A32. Лістеріоз
 • 00 Шкірний лістеріоз
 • 10 Лістеріозний менінгіт та менінгоенцефаліт
 • 70 Лістеріозна септицемія
 • 80 Iнші форми лістеріозу
 • 90 Лістеріоз,  неуточнений
 • A00 Правець новонародженого
 • 00 Акушерський правець
 • 00 Iнші види правця
A36. Дифтерія
 • 00 Дифтерія глотки
 • 10 Дифтерія носоглотки
 • 20 Дифтерія гортані
 • 30 Дифтерія шкіри
 • 80 Iнша дифтерія
 • 90 Дифтерія, неуточнена
A37. Коклюш
 • 00 Коклюш, спричинений Bordetella pertussіs
 • 10 Коклюш,  спричинений Bordetella parapertussіs
 • 80 Коклюш, спричинений Bordetella specіes
 • 90 Коклюш, неуточнений
 • 00 Скарлатина
A39. Менінгококова інфекція
 • 00 Менінгококовий менінгіт (G01)
 • 10 Синдром УотерхаусаФрідеріксена (Е35.1)
 • 20 Гостра менінгококцемія
 • 30 Хронічна менінгококцемія
 • 40 Менінгококцемія, неуточнена
 • 50 Менінгококова хвороба серця
 • 80 Iнші менінгококові інфекції
 • 90 Менінгококова інфекція, неуточнена
A40. Стрептококова септицемія
 • A00 Септицемія  стрептококова , групи А
 • A10 Септицемія стрептококова, групи В
 • A20 Септицемія стрептококова, групи D
 • A30 Септицемія, спричинена Streptocoсcus pneumonіae
 • A80 Iнша стрептококова септицемія
 • A90 Стрептококова септицемія, неуточнена
A41. Iнші септицемії
 • 00 Септицемія, спричинена Staphylococcus aureus
 • A10 Септицемія, спричинена іншим уточненим стафілококом
 • A20 Септицемія, спричинена неуточненим стафілококом
 • A30 Септицемія, спричинена Haemophіlus іnfluenzae
 • A40 Септицемія, спричинена анаеробним збудником
 • A50 Септицемія, спричинена іншими грамнегативними мікроорганізмами
 • A80 Iнша уточнена септицемія
 • A90 Септицемія, неуточнена
A42. Актиномікоз
 • 00 Легеневий актиномікоз
 • A10 Черевний актиномікоз
 • A20 Шийнолицьовий актиномікоз
 • A70 Актиномікозна септицемія
 • A80 Iнші форми актиномікозу
 • 90 Актиномікоз, неуточнений
A43. Нокардіоз
 • 00 Легеневий нокардіоз
 • 10 Шкірний нокардіоз
 • 80 Iнші форми нокардіозу
 • 90 Нокардіоз, неуточнений
A44. Бартонельоз
 • 00 Системний бартонельоз
 • A10 Шкірний та шкірнослизовий бартонельоз
 • A80 Iнші форми бартонельозу
 • A90 Бартонельоз, неуточнений
 • 00 Бешиха
A48. Iнші бактеріальні хвороби, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Газова гангрена
 • A10 Хвороба легіонерів
 • A20 Хвороба легіонерів без пневмонії (гарячка Понтіак)
 • A30 Токсичний шоковий синдром
 • A40 Бразильська пурпурна гарячка
 • A80 Iнші уточнені бактеріальні хвороби
A49. Бактеріальна інфекція неуточненої локалізації
 • 00 Стафілококова інфекція, неуточнена
 • 10 Стрептококова інфекція, неуточнена
 • 20 Iнфекція, спричинена Haemophіlus іnfluenzae, неуточнена
 • A30 Інфекція, спричинена мікоплазмою, неуточнена
 • A80 Iнші бактеріальні інфекції неуточненої локалізації
 • 90 Бактеріальна  інфекція, неуточнена