Month: January 2019

NCSP – діагностичні, інструментальні

2A-Ендоскопiчнi 2B-Рентгенологiчнi 2C-Комп’ютерна томографiя 2D-Магнiтно-резонансна дiагностика 2E-Радiологiчнi 2F-Сонографiчнi 2G-Термографiчнi 2H-Функцiональнi 2K-Електрофiзiологiчнi методи дослiдження 2I-Бiопсiя неоперацiйна 2J-Спецiальнi зондовi процедури 2A-Ендоскопiчнi 2B-Рентгенологiчнi 2C-Комп’ютерна томографiя 2D-Магнiтно-резонансна дiагностика 2E-Радiологiчнi …