Діагностичні інтервенції
Фізіологічне обстеження
 • 96012-00 — Оцінка мовлення
 • 92001-00 — Інші фізіологічні обстеження
 • 96013-00 — Оцінка побіжності мовлення
 • 96014-00 — Оцінка мови
 • 96018-00 — Оцінка стану судин
 • 96019-00 — Оцінка біомеханічних функцій
 • 96020-00 — Оцінка цілісності шкіри
 • 96008-00 — Неврологічне обстеження
 • 96009-00 — Оцінка стану слухової функції
 • 96010-00 — Оцінка функції ковтання
 • 96011-00 — Оцінка голосу
Передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-00 — Стандартне передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-01 — Тривале передопераційне анестезіологічне обстеження
 • 92500-02 — Ургентне передопераційне анестезіологічне обстеження
Оцінка особистої гігієни та іншої щоденної активності/незалежної життєдіяльності
 • 96021-00 — Оцінка догляду за собою/самообслуговування
 • 96022-00 — Оцінка підтримання здоров’я або одужання
 • 96024-00 — Оцінка потреби у допоміжному засобі, адаптивному пристрої чи додатковому обладнанні
 • 96025-00 — Перевірка допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96026-00 — Оцінка режиму харчування/раціону
 • 96027-00 — Спостереження за прийомом призначених/самостійно обраних ліків
 • 96028-00 — Оцінка ведення домашнього господарства
 • 96029-00 — Оцінка управління фінансами
 • 96030-00 — Оцінка конкретної ситуації, професійної діяльності, оточуючого середовища
 • 96031-00 — Оцінка виконання батьківських обов’язків
Оцінка психічного стану, поведінки або психосоціальна оцінка
 • 96032-00 — Психосоціальне спостереження
 • 96034-00 — Спостереження за вживанням алкоголю та інших лікарських засобів
 • 96236-00 — Першочергова оцінка психічного стану
 • 96237-00 — Детальна оцінка психічного стану
 • 96238-00 — Когнітивна та/або поведінкова оцінка
Інше спостереження, консультування, опитування, обстеження або оцінка
 • 96023-00 — Оцінка старіння
 • 96035-00 — Вивчення спадковості
 • 96037-00 — Інше обстеження, консультування або оцінка
 • 96184-00 — Тести на розвиток
 • 96186-00 — Духовна оцінка

Діагностичні тести, заміри або дослідження — нервова система
Електроенцефалографія (ЕЕГ)
 • 11000-00 — Електроенцефалографія
 • 11003-00 — Електроенцефалографія тривалістю ? 3 годин
 • 11006-00 — Електроенцефалографія скронево-клиноподібної ділянки
 • 11009-00 — Електрокортикографія
 • 92011-00 — Електроенцефалографічний (ЕЕГ) відео- та радіотелеметричний моніторинг
Нервово-м’язова електродіагностика
 • 11012-00 — Електроміографія (ЕМГ)
 • 11012-01 — Дослідження проведення по 1 нерву
 • 11012-02 — Дослідження проведення по 1 нерву з електроміографією
 • 11015-00 — Дослідження проведення по 2 або 3 нервам
 • 11015-01 — Дослідження проведення по 2 або 3 нервам з електроміографією
 • 11018-00 — Дослідження проведення по ? 4 нервам
 • 11018-01 — Дослідження проведення по ? 4 нервам з електроміографією
 • 11018-02 — Дослідження проведення з електроміографією по окремих волокнах нервів та м’язів
 • 11021-00 — Електроміографія з кількісним комп’ютеризованим аналізом
 • 11021-01 — Повторні дослідження нервово-м’язової провідності
 • 11021-02 — Повторні дослідження нервово-м’язової провідності з електроміографією з кількісним комп’ютеризованим аналізом
Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи
 • 11024-00 — Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2 дослідження
 • 11027-00 — Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ? 3 досліджень
Обстеження пацієнта під час сну
 • 12203-00 — Полісомнографія
 • 12203-01 — Оксиметрія протягом ночі
 • 92012-00 — Інше функціональне дослідження розладів сну
BLOCK_1830 Інші діагностичні неврологічні тести, заміри або дослідження
 • 39131-02 — Тестування імплантованого нейростимулятора
 • 92013-00 — Інтракаротидний амобарбіталовий тест

Діагностичні тести, заміри або дослідження — око та придатковий апарат
Вимірювання або дослідження функції зору
 • 11211-00 — Перевірка адаптації очей до темноти Темнова адаптометрія
 • 92018-00 — Перевірка кольорового зору
 • 96038-00 — Вимірювання гостроти зору
 • 96039-00 — Тест на контрастну чутливість
Периметрія
 • 11221-00 — Повна кількісна комп’ютерна периметрія, двобічна
 • 11224-00 — Повна кількісна комп’ютерна периметрія, однобічна
 • 96040-00 — Ручна периметрія, однобічна
 • 96041-00 — Ручна периметрія, двобічна
Вимірювання акомодації або рефракції
 • 96042-00 — Вимірювання акомодації
 • 96043-00 — Вимірювання рефракції
Інші діагностичні офтальмологічні тести, заміри або дослідження
 • 11200-00 — Провокаційні проби для виявлення глаукоми
 • 11204-00 — Електроретинографія (ЕРГ)
 • 11205-00 — Електроокулографія (ЕОГ)
 • 11210-00 — Паттерн-електроретинографія
 • 11235-00 — Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки
 • 11240-01 — Інтерферометрія з частковою когерентністю
 • 92015-00 — Зоровий викликаний потенціал (ЗВП)
 • 92016-00 — Тонометрія
 • 96044-00 — Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції

Діагностичні тести, заміри або дослідження – вухо, ніс, ротова порожнина та горло
Перевірка функції слуху
 • 11309-00 — Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод
 • 11309-01 — Аудіометричне дослідження повітряної провідності з використанням візуалізації
 • 11312-00 — Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний метод
 • 11312-02 — Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності з використанням візуалізації
Мовна аудіометрія
 • 11315-01 — Тест розпізнавання мовлення
 • 11315-02 — Тест розпізнавання мовлення в шумі
 • 96045-00 — Мовний rollover-тест (тест розпізнавання мовлення із підвищенням інтенсивності)
Мовленнєва аудіометрія з перевіркою центральної слухової функції
 • 96046-00 — Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів (ПСС)
 • 96047-00 — Тест з використанням фільтрованого мовлення
 • 96048-00 — Тест виділення семантично неоднорідних фраз (SSI)
 • 96049-00 — Тест на злиття (складів чи звуків)
Слухові викликані потенціали
 • 11300-00 — Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку
 • 96050-00 — Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку
 • 96051-00 — Стаціонарні викликані потенціали
 • 96173-00 — Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку
Електрокохлеографія
 • 11303-00 — Екстратимпанальна електрокохлеографія
 • 11304-00 — Транстимпанальна електрокохлеографія
Імпедансна аудіометрія
 • 11324-00 — Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном
 • 11324-01 — Тимпанометрія з високочастотним зондуючим тоном
 • 96052-00 — Поріг акустичного рефлексу
 • 96053-00 — Розпад акустичного рефлексу
 • 96054-00 — Тест на дисфункцію євстахієвої труби
Психоакустичні тести
 • 96055-00 — Індекс чутливості до коротких наростань звука (SISI-тест)
 • 96056-00 — Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ABLB-тест)
 • 96057-00 — Тест на різницю рівнів з маскуванням
 • 96058-00 — Тест на згасання порогового тону
 • 96059-00 — Інші психоакустичні тести
Інша аудіометрія
 • 11306-00 — Інша аудіометрія
 • 11321-00 — Вимірювання змін функції завитка гліцерином
Оцінка отоакустичної емісії
 • 11332-00 — Оцінка отоакустичної емісії, викликаної клацанням
 • 11332-01 — Оцінка отоакустичної емісії продуктів викривлення
 • 11332-02 — Інша оцінка отоакустичної емісії
Тести вестибулярної функції
 • 11333-00 — Калорична проба лабіринту
 • 11336-00 — Одночасна подвійна калорична проба лабіринту
 • 11339-00 — Електроністагмографія
 • 96063-00 — Оцінка вестибулярної функції на кріслі, що обертається (кріслі Барані)
 • 96064-00 — Інші тести вестибулярної функції
Інші діагностичні тести, заміри або дослідження вуха, носа, рота та горла
 • 92026-00 — Тампонування зовнішнього слухового ходу
 • 96065-00 — Співставлення шуму у вухах або маскування звуку

Діагностичні тести, заміри або дослідження — дихальна система
Вимірювання сили скорочення дихального м’яза
 • 11503-00 — Вимірювання сили скорочення дихального м’яза, у тому числі трансдіафрагмального тиску або тиску у стравоході
 • 11503-01 — Вимірювання сили скорочення дихального м’яза з різними легеневими об’ємами
 • 11503-02 — Вимірювання витривалості або втомлюваності дихального м’яза
 • 11503-03 — Вимірювання сили скорочення дихального м’яза до та після внутрішньовенної ін’єкції плацебо та антихолінестеразних засобів
Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи
 • 11503-04 — Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи
 • 11503-05 — Спірометрія з фізичним навантаженням
Інше вимірювання функції зовнішнього дихання
 • 11500-00 — Бронхоспірометрія
 • 11503-06 — Вимірювання функції діафрагмального нерва
 • 11503-07 — Вимірювання розтяжності легень
 • 11503-08 — Оцінка тиску вуглекислоти в артеріальній крові або хвилинного серцевого викиду, метод поворотного дихання
 • 11503-09 — Вимірювання опору передніх відділів носа або глотки
 • 11503-10 — Вимірювання газового обміну
 • 11503-11 — Вимірювання дифузної ємності легень для монооксиду вуглецю
 • 11503-12 — Вимірювання повної ємності легень
 • 11503-13 — Вимірювання опору дихальних шляхів або легень
 • 11503-14 — Вимірювання вентиляторної реакції та/або реакції оклюзивного тиску на прогресуючу гіперкапнію та гіпоксію
 • 11503-15 — Вимірювання вентиляційно-перфузійного індексу з використанням методу елімінації множинних інертних газів
 • 11503-16 — Безперервний моніторинг функції легень протягом ? 6 годин
 • 11503-17 — Провокаційний інгаляційний тест
 • 11503-18 — Тести на розподіл обсягу вентиляції
 • 11503-19 — Тест на штучно створеній висоті
 • 11506-00 — Інші вимірювання респіраторної функції
 • 11512-00 — Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об’ємом під час видихання або вдихання

Діагностичні тести, заміри або дослідження — серцево-судинна система
Моніторинг судинного тиску
 • 11600-00 — Моніторинг тиску крові в порожнинах серця
 • 11600-01 — Моніторинг тиску в легеневій артерії
 • 11600-02 — Моніторинг центрального венозного тиску
 • 11600-03 — Системний моніторинг артеріального тиску
Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях
 • 11614-00 — Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях за допомогою транскраніального доплера
Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних судин
 • 11602-00 — Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках у стані спокою за допомогою CW-доплера або імпульсної доплеровської РЛС
 • 11604-00 — Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках за допомогою плетизмографії
 • 11605-00 — Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у нижніх кінцівках під час та після фізичного навантаження з використанням інфрачервоної фотоплетизмографії
 • 11610-00 — Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок
 • 11611-00 — Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок
 • 11612-00 — Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках
Амбулаторна безперервна електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11708-00 — Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
 • 11709-00 — Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
Амбулаторна електрокардіографія (ЕКГ), що активується пацієнтом
 • 11710-00 — Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 20 секунд до та 15 секунд після кожної активації
 • 11711-00 — Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом принаймні 30 секунд після кожної активації
 • 11722-00 — Моніторинг кардіальної події за допомогою вживлюваного пристрою, що активується пацієнтом
Інша електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11700-00 — Інша електрокардіографія (ЕКГ)
 • 11713-00 — Запис сигнал-усередненої ЕКГ
Тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
 • 11718-00 — Тестування іншого кардіостимулятора
 • 11721-03 — Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або антитахікардіального кардіостимулятора
 • 11727-00 — Тестування кардіодефібрилятора
Інші серцево-судинні діагностичні обстеження, вимірювання або дослідження
 • 11615-00 — Вимірювання температури пальців
 • 11712-00 — Велоергометрія
 • 11715-00 — Тест з використанням методу розведення індикаторів
 • 11724-00 — Ортостатична проба
 • 92056-00 — Моніторинг серцевого викиду або потоку крові, не класифікований в інших рубриках
 • 92057-00 — Дистанційне вимірювання

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження – кров та кровотворні органи
Діагностичні тести, вимірювання або дослідження, кров та кровотворні органи
 • 13312-00 — Взяття крові у новонародженого для діагностики
 • 13839-00 — Взяття крові для діагностики
 • 13839-01 — Взяття зразка кам’янистого синуса
 • 13839-02 — Взяття зразків з надниркової вени
 • 13842-00 — Катетеризація артерій для визначення газів крові
 • 30097-00 — Тестування із стимуляцією адренокортикотропним гормоном

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження — система органів травлення
Діагностичні тести, вимірювання або дослідження щодо системи органів травлення
 • 11800-00 — Перевірка моторики стравоходу
 • 11810-00 — Вимірювання шлунково-стравохідного рефлюксу з використанням моніторингу pH протягом 24 годин
 • 11830-00 — Аноректальна манометрія
 • 11830-01 — Вимірювання чутливості аноректальної зони
 • 11830-02 — Вимірювання ректо-сфінктерного рефлексу
 • 11833-00 — Вимірювання моторного латентного періоду соромітного та спинномозкового нерва
 • 11833-01 — Електроміографія тазової діафрагми та анального сфінктера
 • 30493-00 — Манометрія жовчних шляхів
 • 90770-00 — Тестування імплантованого анального електростимулятора
 • 92091-00 — Аналіз шлункового соку

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження – сечостатева система
Цистометрографія
 • 11903-00 — Цистометрографія
 • 11912-00 — Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці
 • 11915-00 — Цистометрографія з електроміографією сфінктера сечівника
 • 11917-00 — Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням
 • 11919-00 — Цистометрографія з мікційною (контрастною) цистоуретерографією
Профілометрія уретри
 • 11906-00 — Профілометрія уретри (ПУ)
 • 11909-00 — Профілометрія уретри (ПУ) з електроміографією сфінктера сечівника
Інші діагностичні тести, вимірювання та дослідження сечостатевої системи
 • 11900-00 — Вивчення сечовипускання
 • 11921-00 — Дослідження сечового міхура шляхом промивання
 • 92128-00 — Вимірювання тиску в сечівнику
 • 92130-00 — Мазок Папаніколау

Інші діагностичні тести, заміри або дослідження
Ядерна медицина (без візуалізації)
 • 12500-00 — Визначення об’єму циркулюючої крові за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12503-00 — Визначення тривалості життя еритроцитів після дози радіоактивного випромінювання
 • 12503-01 — Кінетичний тест на визначення заліза
 • 12506-00 — Визначення крововтрати у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12509-00 — Тест на втрату білків у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12512-00 — Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 1 ізотоп
 • 12515-00 — Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 2 ізотопи
 • 12518-00 — Дослідження щитоподібної залози на накопичення радіоактивної речовини
 • 12521-00 — Проба з перхлоратом калію
 • 12524-00 — Проба функції нирок за допомогою радіоізотопної діагностики
 • 12530-00 — Сцинтіграфія всього тіла
 • 12533-00 — Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю
Шкірно-алергічна проба
 • 12000-00 — Шкірно-алергічна проба з використанням ? 20 алергенів
 • 12003-00 — Шкірно-алергічна проба з використанням ? 21 алергену
Тестування нашкірним пластиром
 • 12012-00 — Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби
 • 12015-00 — Тестування нашкірним пластиром, використовуючи усі алергени у стандартному наборі для алергічної проби
 • 12018-00 — Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ? 50 алергенів
 • 12021-00 — Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ? 51 алергену
Інші діагностичні тести, вимірювання або дослідження
 • 92194-00 — Аутопсія
 • 92204-00 — Неінвазивні діагностичні тести, вимірювання або дослідження, не класифіковані в інших рубриках

Терапевтичні інтервенції
Консультування або навчання щодо особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної життєдіяльності
 • 96066-00 — Профілактичне консультування або навчання
 • 96067-00 — Консультування або навчання щодо харчування/раціону
 • 96068-00 — Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху
 • 96069-00 — Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору
 • 96070-00 — Консультування або навчання щодо відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення або мови
 • 96071-00 — Консультування або навчання щодо допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96072-00 — Консультування або навчання щодо призначених/самостійно обраних ліків
 • 96073-00 — Консультування або навчання щодо наркотичної залежності
 • 96074-00 — Консультування або навчання щодо залежності від азартних ігор або биття об заклад
 • 96075-00 — Консультування або навчання щодо догляду за собою/самообслуговування
 • 96076-00 — Консультування або навчання щодо заходів для підтримки або відновлення здоров’я
 • 96077-00 — Консультування або навчання щодо ведення домашнього господарства
 • 96078-00 — Консультування або навчання щодо управління фінансами
 • 96079-00 — Консультування або навчання щодо ситуації/працевлаштування/оточуючого середовища
 • 96080-00 — Консультування або навчання щодо підготовки до батьківства, навичок виховання дітей або планування сім’ї
Психосоціальне консультування
 • 96081-00 — Консультування з питань взаємовідносин
 • 96082-00 — Консультування у кризовій ситуації/події
 • 96084-00 — Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу
 • 96085-00 — Консультування у випадку горя/важкої втрати
 • 96086-00 — Інші психосоціальні консультації
Інше консультування або навчання
 • 96087-00 — Надання психологічної консультації, вказівок або навчання
 • 96088-00 — Генетичне консультування або навчання
 • 96089-00 — Навчання щодо ресурсів
 • 96090-00 — Інше консультування або навчання
Інтервенції з використанням допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 47540-00 — Накладення колосовидної пов’язки на стегно
 • 47540-01 — Накладення колосовидної пов’язки на плечовий суглоб
 • 47708-00 — Використання гіпсового корсету
 • 47711-00 — Використання гало-апарату
 • 47717-00 — Використання гало-апарату та корсету для грудного відділу
 • 47720-00 — Використання гало-феморальної тракції
 • 90531-00 — Тракція, не класифікована в інших рубриках
 • 92139-00 — Неінвазивне встановлення стимулятора росту кістки
 • 96091-00 — Виготовлення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96092-00 — Використання, припасовування, налагодження або заміна іншого допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96093-00 — Ремонт допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
 • 96094-00 — Видалення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
Інтервенції, пов’язані з нутритивною підтримкою
 • 96095-00 — Супровід лікувального харчування
 • 96096-00 — Додаткове пероральне харчування
 • 96097-00 — Ентеральне харчування через зонд
 • 96098-00 — Парентеральне харчування
Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
 • 92002-00 — Реабілітація хворого алкоголізмом
 • 92003-00 — Детоксикація після вживання алкоголю
 • 92004-00 — Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю
 • 92005-00 — Реабілітація хворого наркоманією
 • 92006-00 — Детоксикація після вживання наркотиків
 • 92007-00 — Реабілітація та детоксикація після вживання наркотиків
 • 92008-00 — Комбінована реабілітація хворого алкоголізмом та наркоманією
 • 92009-00 — Комбінована детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
 • 92010-00 — Комбінована реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
Психологічні/психосоціальні терапії
 • 96001-00 — Психологічна підготовка
 • 96100-00 — Тілесно-орієнтована терапія
 • 96101-00 — Когнітивна та/або поведінкова терапія (КПТ)
 • 96102-00 — Сімейна терапія/терапія опікунства
 • 96103-00 — Клінічний гіпноз
 • 96104-00 — Музикотерапія (музична терапія)
 • 96177-00 — Міжособистісна психотерапія (МПТ)
 • 96178-00 — Терапія пар
 • 96179-00 — Сексуальна терапія
 • 96180-00 — Інші психотерапії або психосоціальні терапії
 • 96181-00 — Арт-терапія
 • 96182-00 — Бібліотерапія
 • 96183-00 — Наративна терапія
 • 96185-00 — Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках
 • 96239-00 — Психонавчання
Тренування навичок відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення та комунікації
 • 96134-00 — Тренування навичок відтворення звуків
 • 96135-00 — Тренування навичок мовлення
 • 96136-00 — Тренування навичок побіжності мовлення
 • 96137-00 — Тренування навичок мови
Тренування навичок, пов’язаних з навчанням, знаннями та пізнанням
 • 96110-00 — Тренування навичок, що стосуються навчання
 • 96112-00 — Тренування навичок, що стосуються сенсорної/сенсомоторної/нейросенсорної функції
 • 96113-00 — Тренування навичок, що стосуються пам’яті, орієнтації, сприйняття або уваги
 • 96114-00 — Тренування навичок, що стосуються виконавчих функцій
Тренування навичок руху
 • 96115-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи обличчя/скронево-нижньощелепний суглоб
 • 96116-00 — Лікувальна фізкультура, очні м’язи
 • 96117-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи стравоходу
 • 96118-00 — Лікувальна фізкультура, плечовий суглоб
 • 96119-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи грудної клітки та живота
 • 96120-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи спини або шиї
 • 96121-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи руки
 • 96122-00 — Лікувальна фізкультура, ліктьовий суглоб
 • 96123-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи кисті, променево-зап’ястковий суглоб або суглоби пальців
 • 96124-00 — Лікувальна фізкультура, кульшовий суглоб
 • 96125-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи тазової діафрагми
 • 96126-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи гомілки
 • 96127-00 — Лікувальна фізкультура, колінний суглоб
 • 96128-00 — Лікувальна фізкультура, м’язи стопи, гомілковостопний суглоб або суглоби пальців стопи
 • 96129-00 — Лікувальна фізкультура, усе тіло
 • 96130-00 — Тренування навичок, що стосуються положення/рухомості/рухів тіла
 • 96131-00 — Тренування навичок, що стосуються переміщення
Тренування навичок, що стосуються функцій систем організму
 • 96132-00 — Тренування навичок, що стосуються слухової функції
 • 96133-00 — Тренування навичок, що стосуються бінокулярного зору
 • 96138-00 — Лікувальна фізкультура, система органів дихання (респіраторна система) (дихання)
 • 96139-00 — Лікувальна фізкультура, кардіореспіраторна/серцево-судинна система
Тренування навичок, що стосуються особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної життєдіяльності
 • 96140-00 — Тренування навичок, що стосуються догляду за собою/самообслуговування
 • 96141-00 — Тренування навичок, що стосуються підтримання здоров’я
 • 96142-00 — Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
 • 96143-00 — Тренування навичок, що стосуються ведення домашнього господарства
 • 96144-00 — Тренування навичок, що стосуються управління фінансами
 • 96145-00 — Тренування навичок, що стосуються методів батьківського виховання
 • 96146-00 — Тренування навичок праці/професійних навичок
 • 96147-00 — Тренування навичок, що стосуються ергономіки
 • 96148-00 — Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія
Тренування інших навичок
 • 96150-00 — Тренування навичок, що стосуються методів, які допомагають почуватися впевнено у воді
 • 96151-00 — Тренування інших навичок
Терапії з використанням агентів, не класифіковані в інших рубриках
 • 22065-00 — Холодова терапія
 • 92178-00 — Теплова терапія
 • 92199-00 — Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія (ДУХЛТ) локалізацій не класифікованих в інших рубриках
 • 96152-00 — Зворотний біологічний зв’язок
 • 96153-00 — Гідротерапія
 • 96154-00 — Ультразвукова терапія
 • 96155-00 — Стимулююча терапія, не класифікована в інших рубриках

Імунізація, ін’єкції, перфузія
Профілактична вакцинація або щеплення проти певних бактеріальних хвороб
 • 92143-00 — Вакцинація проти холери
 • 92144-00 — Вакцинація проти черевного тифу та паратифу
 • 92145-00 — Вакцинація проти туберкульозу
 • 92146-00 — Введення дифтеритного анатоксину
 • 92147-00 — Вакцинація від кашлюку
 • 92148-00 — Введення АП-анатоксину
 • 92149-00 — Введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця
Профілактична вакцинація або щеплення проти певних вірусних хвороб
 • 92151-00 — Вакцинація проти сказу
 • 92150-00 — Введення вакцини проти поліомієліту
 • 92152-00 — Вакцинація проти жовтої гарячки
 • 92153-00 — Вакцинація проти кору
 • 92154-00 — Вакцинація проти епідемічного паротиту
 • 92155-00 — Вакцинація проти краснухи
 • 92156-00 — Введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
 • 92157-00 — Вакцинація проти вірусних хвороб, не класифікована в інших рубриках
Інша вакцинація або щеплення
 • 92158-00 — Профілактична вакцинація проти вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів
 • 92159-00 — Профілактична вакцинація проти грипу
 • 92160-00 — Профілактична вакцинація проти вірусного енцефаліту, що переноситься членистоногими
 • 92161-00 — Профілактичне введення вакцини проти інших хвороб
 • 92162-00 — Введення протиправцевої сироватки
 • 92163-00 — Введення протиботулінічної антитоксичної сироватки
 • 92164-00 — Введення інших антитоксинів (сироваток)
 • 92165-00 — Вакцинація проти пневмококу
 • 92166-00 — Вакцинація проти менінгококу
 • 92167-00 — Вакцинація проти Haemophilus influenzae тип В
 • 92168-00 — Вакцинація проти гепатиту В
 • 92169-00 — Вакцинація проти гепатиту А
 • 92170-00 — Вакцинація проти Ку-гарячки
 • 92171-00 — Інша вакцинація або щеплення
Імунізація
 • 92172-00 — Пасивна імунізація нормальним імуноглобуліном
 • 92173-00 — Пасивна імунізація анти-D імуноглобуліном
 • 92174-00 — Пасивна імунізація імуноглобуліном проти вітряної віспи та оперізувального лишаю
 • 92175-00 — Пасивна імунізація антирабічним імуноглобуліном
 • 92176-00 — Пасивна імунізація імуноглобуліном (для серотерапії) (проти) гепатиту В
 • 92177-00 — Пасивна імунізація імуноглобуліном проти цитомегаловірусу
 • 92179-00 — Імунізація проти алергії
 • 92180-00 — Вакцинація проти аутоімунних захворювань
 • 96195-00 — Введення протиотрутної сироватки, інше
 • 96195-01 — Введення протиотрутної сироватки, прискорений протокол
 • 96195-02 — Введення протиотрутної сироватки, терміновий протокол
Перфузія
 • 22055-00 — Перфузія органу, не класифікована в інших рубриках
 • 22060-00 — Перфузія всього тіла
 • 34533-00 — Ізольована перфузія кінцівки
 • 96231-00 — Апаратна перфузія при трансплантації органів

Терапевтичні інтервенції
Терапевтичні інтервенції щодо ока, вуха, носа, ротової порожнини та горла
 • 92025-00 — Промивання ока
 • 92027-00 — Розширення лобно-носового каналу
 • 92028-00 — Промивання носових проходів
 • 92029-00 — Заміна тампонів у носі
 • 92030-00 — Видалення тампонів з носа
 • 92031-00 — Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу
 • 92032-00 — Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу
 • 96156-00 — Терапія, що використовує оклюзію ока
Гіпербарична киснева терапія (оксигенотерапія)
 • 13020-00 — Гіпербарична киснева терапія, > 90 хвилин та ? 3 годин
 • 13025-00 — Гіпербарична киснева терапія, > 3 годин
 • 96191-00 — Гіпербарична киснева терапія, ? 90 хвилин
Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів дихання
 • 92042-00 — Немеханічні реанімаційні заходи
 • 92043-00 — Респіраторні лікарські засоби, які приймаються за допомогою небулайзера
 • 92044-00 — Інше збагачення киснем
 • 92045-00 — Інше контролювання атмосферного тиску та складу атмосфери
 • 92210-00 — Терапія оксидом азоту
 • 96157-00 — Звільнення (дренування) дихальних шляхів без розрізу
Терапевтичні інтервенції щодо серцево-судинної системи
 • 13400-00 — Кардіоверсія
 • 13851-00 — Управління пристроєм для підтримання кровообігу
 • 92052-00 — Серцево-легенева реанімація
 • 92053-00 — Непрямий (закритий) масаж серця
 • 92054-00 — Стимуляція каротидного синуса
 • 92055-00 — Інша зміна серцевого ритму
Забір і переробка крові / кісткового мозку в лікувальних цілях
 • 13709-00 — Заготівля крові для переливання
 • 13760-00 — Обробка кісткового мозку або периферичної крові в лабораторних умовах для трансплантації аутологічних (власних) стовбурових клітин
Аферез
 • 13750-00 — Терапевтичний (лікувальний) плазмаферез
 • 13750-01 — Терапевтичний (лікувальний) лейкоферез
 • 13750-02 — Терапевтичний (лікувальний) еритроферез
 • 13750-03 — Терапевтичний (лікувальний) тромбоцитаферез
 • 13750-04 — Аферез стовбурових клітин
 • 13750-05 — Аферез стовбурових клітин з кріоконсервуванням
 • 13750-06 — Інший терапевтичний (лікувальний) гемаферез
 • 13755-00 — Донорський гемаферез
Введення крові й продуктів крові
 • 13306-00 — Обмінне переливання крові у немовлят
 • 13706-01 — Введення цільної крові
 • 13706-02 — Введення еритроцитарної маси
 • 13706-03 — Введення тромбоцитарної маси
 • 13706-04 — Введення лейкоцитів
 • 13706-05 — Введення гамма-глобуліну
 • 92060-00 — Введення аутокрові
 • 92061-00 — Введення факторів згортання крові
 • 92062-00 — Введення іншої сироватки
 • 92063-00 — Введення плазмозамінників
 • 92064-00 — Введення іншого продукту крові
 • 92206-00 — Обмінне переливання крові
Інтервенції щодо системи органів травлення, пов’язані з введенням та розширенням без розрізу
 • 92065-00 — Тампонування прямої кишки
 • 92066-00 — Введення наконечника для клізми (ректоскопа, газовідвідної трубки)
 • 92067-00 — Розширення стоми після ентеростомії
Промивання (зрошення), очищення та місцева інстиляція без розрізу, система органів травлення
 • 14200-00 — Промивання шлунка
 • 31587-00 — Налаштування шлункового бандажу
 • 92036-00 — Введення назогастрального зонда
 • 92037-00 — Промивання шлунка через назогастральний зонд
 • 92073-00 — Іригація (промивання) через гастростому або ентеростому
 • 92074-00 — Іригація (промивання) через трубку у протоці підшлункової залози
 • 92075-00 — Інстиляція в шлунково-кишковий тракт, крім харчування через шлунковий зонд
 • 92076-00 — Видалення калових каменів
 • 92077-00 — Інше зрошення (промивання) прямої кишки
 • 92096-00 — Іригація (промивання) через холецистостому або іншу трубку у жовчній протоці
 • 96223-00 — Трансплантація фекальної мікробіоти
Заміна або видалення лікувального пристрою без розрізу, система органів травлення
 • 92078-00 — Заміна (назо-)гастрального зонда або езофагостомічної трубки
 • 92079-00 — Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у тонкій кишці
 • 92080-00 — Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у товстій кишці
 • 92081-00 — Видалення дренажного пристрою з заочеревинного простору
 • 92082-00 — Видалення дренажного пристрою з очеревини
 • 92083-00 — Видалення трубки з тонкої кишки
 • 92084-00 — Видалення трубки з товстої кишки або апендикса
 • 92085-00 — Видалення трубки або дренажу з протоки підшлункової залози
 • 92086-00 — Видалення іншого пристрою з шлунково-кишкового тракту
 • 92097-00 — Видалення Т-подібної трубки (дренажу Кера), іншої трубки з жовчної протоки або печінкової трубки
 • 92098-00 — Видалення трубки з холецистостомії
 • 92141-00 — Видалення пристрою з черевної порожнини
Видалення стороннього тіла або конкременту з шлунково-кишкового тракту без розрізу
 • 92087-00 — Видалення стороннього тіла з ротової порожнини без розрізу
 • 92088-00 — Видалення стороннього тіла з товстої кишки без розрізу
 • 92089-00 — Видалення стороннього тіла зі штучного отвору (стоми) без розрізу
 • 92090-00 — Видалення стороннього тіла з прямої кишки або заднього проходу (ануса) без розрізу
Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини та газів
 • 14212-00 — Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини
 • 14212-01 — Розправлення інвагінації за допомогою газів (пневматичне розправлення
Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів травлення
 • 13500-00 — Шлункова гіпотермія
 • 13506-00 — Балонна тампонада шлунка та стравоходу
 • 92070-00 — Ручне вправлення пролапса після ентеростомії
 • 92071-00 — Ручне вправлення грижі/кили
 • 92094-00 — Ректальний масаж
Введення, заміна та видалення лікувального пристрою без розрізу, статеві шляхи
 • 92104-00 — Тампонування піхви
 • 92105-00 — Введення вагінального зліпка
 • 92106-00 — Введення діафрагми (ковпачка) в піхву
 • 92107-00 — Введення іншого пессарію в піхву
 • 92108-00 — Заміна діафрагми (ковпачка) в піхві
 • 92109-00 — Заміна іншого пессарію в піхві
 • 92110-00 — Заміна тампону або дренажу в піхві або вульві
 • 92111-00 — Видалення внутрішньоматкового тампону
 • 92112-00 — Видалення тампону з піхви або вульви
 • 92113-00 — Видалення діафрагми (ковпачка) з піхви
 • 92114-00 — Видалення іншого пессарію з піхви
 • 92115-00 — Видалення стенту або кільця з передміхурової залози
 • 92116-00 — Видалення іншого пристрою зі статевих шляхів
Промивання, очищення та місцева інстиляція без розрізу, сечостатева система
 • 92099-00 — Промивання (іригація) через нефростому або пієлостому
 • 92100-00 — Промивання (іригація) через уретеростому або сечовідний катетер
 • 92101-00 — Промивання (іригація) через інший постійний сечовий катетер
 • 92102-00 — Промивання (іригація) через цистостому
 • 92103-00 — Спринцювання піхви
Видалення лікувального пристрою з сечовивідних шляхів без розрізу
 • 36650-00 — Видалення пієлостомічної або нефростомічної трубки
 • 92118-00 — Видалення уретеростомічної трубки або сечовідного катетера
 • 92119-00 — Видалення іншого пристрою для виведення сечі
 • 92120-00 — Видалення стенту сечовода
 • 92121-00 — Видалення цистостомічної трубки
 • 92122-00 — Видалення іншого пристрою з сечовивідної системи
Видалення стороннього тіла з сечостатевої системи без розрізу
 • 92123-00 — Видалення стороннього тіла з матки без розрізу
 • 92124-00 — Видалення стороннього тіла з піхви без розрізу
 • 92125-00 — Видалення стороннього тіла з жіночих зовнішніх статевих органів без розрізу
 • 92126-00 — Видалення стороннього тіла з калитки або статевого члена без розрізу
Інші терапевтичні інтервенції щодо сечостатевої системи
 • 92131-00 — Масаж передміхурової залози
 • 92132-00 — Розтягування крайньої плоті
 • 96158-00 — Тренування сечового міхура
Терапевтичні інтервенції щодо скелетно-м’язової системи
 • 50115-00 — Маніпуляція/мобілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках
 • 92138-00 — Видалення стороннього тіла з голови або шиї без розрізу
 • 92140-00 — Видалення тампону з тулуба, не класифіковане в інших рубриках
 • 92142-00 — Видалення іншого пристрою з тулуба
 • 96159-00 — Тест на амплітуду руху/м’язовий тест за допомогою спеціального обладнання
 • 96160-00 — Фототерапія, суглоба
 • 96161-00 — Фототерапія, м’яких тканин
Імплантація гормону або живої тканини
 • 14203-00 — Пряма підшкірна імплантація гормону
 • 14203-01 — Пряма імплантація живої тканини
 • 14206-00 — Імплантація гормону за допомогою канюлі
 • 14206-01 — Імплантація живої тканини за допомогою канюлі
Електроконвульсивна терапія
 • 14224-00 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), неуточнена латералізація, не визначена як ультра коротка
 • 14224-01 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), неуточнена латералізація, ультра коротка
 • 14224-02 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), одностороння, не визначена як ультра коротка
 • 14224-03 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), одностороння, ультра коротка
 • 14224-04 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), двостороння, не визначена як ультра коротка
 • 14224-05 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), двостороння, ультракоротка
 • 14224-06 — Електроконвульсивна терапія (EКТ), ?21 курсів лікування
Інші терапевтичні інтервенції
 • 30062-00 — Видалення підшкірного гормонального імплантату
 • 92049-00 — Видалення торакотомної трубки або дренажної трубки з плевральної порожнини
 • 92050-00 — Видалення медіастинального дренажу
 • 92195-00 — Промивання через катетер, не класифіковане в інших рубриках
 • 92200-00 — Зняття швів, не класифіковане в інших рубриках
 • 92201-00 — Видалення стороннього тіла без розрізу, не класифіковане в інших рубриках
 • 92202-00 — Видалення лікувального пристрою, не класифіковане в інших рубриках
 • 92203-00 — Зціджування молока з лактуючої молочної залози
 • 92205-00 — Неінвазивна терапевтична інтервенція, не класифікована в інших рубриках
 • 93173-00 — Акупунктура
 • 96162-00 — Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м’яких тканин, не класифіковані в інших рубриках

Анестезія та аналгезія
Провідникова анестезія
 • 92508-10 — Нейроаксіальна блокада, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-19 — Нейроаксіальна блокада, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-20 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-29 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-30 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-39 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-40 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-49 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-50 — Нейроаксіальна блокада, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-59 — Нейроаксіальна блокада, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-69 — Нейроаксіальна блокада, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92508-90 — Нейроаксіальна блокада, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92508-99 — Нейроаксіальна блокада, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-10 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-19 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-20 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-29 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-30 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-39 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-40 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-49 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-50 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-59 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-69 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92509-90 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92509-99 — Регіональна блокада, нерв голови або шиї, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-10 — Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-19 — Регіональна блокада, нерв тулуба, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-20 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-29 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-30 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-39 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-40 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-49 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-50 — Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-59 — Регіональна блокада, нерв тулуба, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-69 — Регіональна блокада, нерв тулуба, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92510-90 — Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92510-99 — Регіональна блокада, нерв тулуба, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-10 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-19 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-20 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-29 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-30 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-39 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-40 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-49 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-50 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-59 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-69 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92511-90 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92511-99 — Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-10 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-19 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-20 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-29 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-30 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-39 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-40 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-49 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-50 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-59 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-69 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92512-90 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92512-99 — Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-10 — Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-19 — Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-20 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-29 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-30 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-39 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-40 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-49 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-50 — Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-59 — Інфільтрація місцевим анестетиком, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-69 — Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92513-90 — Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92513-99 — Інфільтрація місцевим анестетиком, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-10 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-19 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-20 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-29 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-30 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-39 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-40 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-49 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-50 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-59 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-69 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92519-90 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92519-99 — Внутрішньовенна регіональна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
Церебральна анестезія
 • 92514-10 — Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-19 — Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-20 — Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-29 — Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-30 — Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-39 — Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-40 — Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-49 — Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-50 — Загальна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-59 — Загальна анестезія, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-69 — Загальна анестезія, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92514-90 — Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92514-99 — Загальна анестезія, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-10 — Седація, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-19 — Седація, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-20 — Седація, пацієнт з легкими системними розладами, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-29 — Седація, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-30 — Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-39 — Седація, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-40 — Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу життю, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-49 — Седація, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-50 — Седація, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-59 — Седація, вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без хірургічного втручання, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-69 — Седація, пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть використані для донорства, не екстрена допомога або невідомо
 • 92515-90 — Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, процедура проводиться як екстрена допомога
 • 92515-99 — Седація, відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA, не екстрена допомога або невідомо
Післяпроцедурна аналгезія
 • 90030-00 — Підшкірна післяпроцедурна інфузія анестетика
 • 92516-00 — Проведення нейроаксіальної блокади
 • 92517-00 — Проведення регіональної блокади, нерв голови або шиї
 • 92517-01 — Проведення регіональної блокади, нерв тулуба
 • 92517-02 — Проведення регіональної блокади, нерв верхньої кінцівки
 • 92517-03 — Проведення регіональної блокади, нерв нижньої кінцівки
 • 92518-00 — Внутрішньовенна післяпроцедурна інфузія, контрольована пацієнтом аналгезія (КПА)
 • 92518-01 — Внутрішньовенна післяпроцедурна знеболююча інфузія

Інтервенції з підтримки клієнтів
Інтервенції, пов’язані з наданням допомоги
 • 96163-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з доглядом за собою/самообслуговуванням
 • 96164-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з підтриманням здоров’я
 • 96165-00 — Допомога з використанням допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового обладнання
 • 96166-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з положенням/рухомістю/рухливістю тіла
 • 96167-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з переміщенням
 • 96168-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з веденням домашнього господарства
 • 96169-00 — Допомога з діяльністю, пов’язаною з виконанням батьківських обов’язків
Інші інтервенції з підтримки клієнтів
 • 96107-00 — Координація послуг
 • 96108-00 — Захист інтересів
 • 96171-00 — Супроводження або перевезення клієнта
 • 96187-00 — Духовна підтримка
 • 96240-00 — Духовний ритуал

Узагальнені суміжні медичні інтервенції
Узагальнені суміжні медичні інтервенції
 • 95550-00 — Суміжна медична інтервенція, дієтологія
 • 95550-01 — Суміжна медична інтервенція, соціальна робота
 • 95550-02 — Суміжна медична інтервенція, трудова терапія
 • 95550-03 — Суміжна медична інтервенція, фізіотерапія
 • 95550-04 — Суміжна медична інтервенція, подіатрія
 • 95550-05 — Суміжна медична інтервенція, порушення мовлення
 • 95550-06 — Суміжна медична інтервенція,аудіологія
 • 95550-07 — Суміжна медична інтервенція, ортоптика
 • 95550-08 — Суміжна медична інтервенція, протезування та техніка застосування ортопедичних апаратів
 • 95550-09 — Суміжна медична інтервенція, фармацевтика
 • 95550-10 — Суміжна медична інтервенція, психологія
 • 95550-11 — Суміжна медична інтервенція, інше
 • 95550-12 — Суміжна медична інтервенція, пастирська турбота
 • 95550-14 — Суміжна медична інтервенція, навчання хворих на діабет

Фармакологічні інтервенції
Застосування фармакотерапії
 • 96196-00 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96196-01 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96196-02 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96196-03 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96196-04 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96196-06 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96196-07 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96196-08 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96196-10 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96196-19 — Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96197-00 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96197-01 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96197-02 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96197-03 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96197-04 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96197-06 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96197-07 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96197-08 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96197-10 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96197-19 — Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96198-00 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96198-01 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96198-02 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96198-03 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96198-04 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96198-06 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96198-07 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96198-08 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96198-10 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96198-19 — Інтратекальне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96199-00 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96199-01 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96199-02 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96199-03 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96199-04 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96199-06 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96199-07 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96199-08 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96199-10 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96202-03 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96199-19 — Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96200-00 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96200-01 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96200-02 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96200-03 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96200-04 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96200-06 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96200-07 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96200-08 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96200-10 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96200-19 — Підшкірне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96201-00 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96201-01 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96201-02 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96201-03 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96201-04 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96201-06 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96201-07 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96201-08 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96201-10 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96201-19 — Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96202-00 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96202-01 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96202-02 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96202-04 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96202-06 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96202-07 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96202-08 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96202-10 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96202-19 — Ентеральне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96203-00 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96203-01 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96203-02 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96203-03 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96203-04 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96203-06 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96203-07 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96203-08 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96203-10 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96203-19 — Оральний шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96205-00 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96205-01 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96205-02 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96205-03 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96205-04 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96205-06 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96205-07 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96205-08 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96205-10 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96205-19 — Інший шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96206-00 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
 • 96206-01 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб
 • 96206-02 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб
 • 96206-03 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, стероїд
 • 96206-04 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, антидот
 • 96206-06 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, інсулін
 • 96206-07 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина
 • 96206-08 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, електроліт
 • 96206-10 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, психотерапевтичний агент
 • 96206-19 — Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб
 • 96209-00 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протипухлинний засіб
 • 96209-01 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, тромболітичний засіб
 • 96209-02 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протиінфекційний засіб
 • 96209-03 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, стероїд
 • 96209-04 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, антидот
 • 96209-06 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, інсулін
 • 96209-07 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Поживна речовина
 • 96209-08 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, електроліт
 • 96209-10 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, психотерапевтичний агент
 • 96209-19 — Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Інший та неуточнений фармакологічний засіб
Інші процедури, пов’язані з фармакотерапією
 • 13939-02 — Обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу
 • 13942-02 — Обслуговування (виключно) пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу
 • 90762-00 — План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс
 • 90762-01 — План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс
 • 92058-01 — Обслуговування (виключно) іншого катетера, імплантованого для застосування фармакотерапії
 • 96241-01 — Призначення психотерапевтичного агента, новий препарат
 • 96241-02 — Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат
 • 96241-09 — Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений
Технологічні інтервенції
 • 96233-00 — Роботизована інтервенція
 • 96234-00 — Технологічна інтервенція, не класифікована в інших рубриках