ACHI Процедуры, связанные с дыхательной системой

Вісь анатомічної локалізації:


Гортань
Процедури з обстеження гортані
 • 41764-03 — Фіброларингоскопія
 • 41849-00 — Ларингоскопія
 • 41855-00 — Мікроларингоскопія
Процедури на гортані, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 41870-01 — Введення агента в гортань або в голосові зв’язки
 • 41886-01 — Видалення ларингеального стента
 • 41905-02 — Введення ларингеального стента
 • 41905-03 — Заміна ларингеального стента
Процедури, пов’язані з розрізом гортані
 • 41868-00 — Розсічення мембрани гортані із застосуванням мікроларингоскопії
 • 90164-00 — Розріз гортані
Ларингоскопія з висіченням
 • 41852-00 — Ларингоскопія з видаленням ураженої ділянки
 • 41861-00 — Мікроларингоскопія з лазерним видаленням ураженої ділянки
 • 41864-00 — Мікроларингоскопія з видаленням ураженої ділянки
 • 41867-00 — Мікроларингоскопія з арітеноїдектомією
Ларингектомія
 • 41834-00 — Тотальна ларингектомія
 • 41837-00 — Геміларингектомія
 • 41840-00 — Ларингектомія вище голосових зв’язок
 • 41843-00 — Ларингофарингектомія
Інші пов’язані з висіченням процедури на гортані
 • 41813-00 — Видалення валекулярної кісти
 • 90161-00 — Висічення іншої ураженої ділянки гортані
 • 41876-02 — Ларингопластика
Ларингофісура
 • 41876-00 — Ларингофісура
 • 41876-01 — Ларингофісура з видаленням голосових зв’язок
Інші відновлювальні процедури на гортані
 • 41843-01 — Первинне відновлення безперервності травного тракту після проведення ларингофарингектомії
 • 41873-00 — Відновлення при переломі гортані
 • 30294-01 — Ларингофарингектомія і пластична реконструкція
 • 41867-01 — Повторна арітеноїдектомія
Інші процедури на гортані
 • 90150-00 — Тиропластика
 • 90160-00 — Інші процедури на гортані

Трахея
 • 41764-04 — Трахеоскопія через штучну стому
Процедури на трахеї, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 41886-02 — Видалення трахеального стента
 • 41905-00 — Введення трахеального стента
 • 41905-01 — Заміна трахеального стента
Процедури на трахеї, пов’язані з висіченням
 • 41886-00 — Видалення стороннього тіла з трахеї
 • 90167-00 — Висічення ураженої ділянки трахеї
 • 41884-00 — Крикотиреостомія
Трахеостомія
 • 41880-00 — Черезшкірна трахеостомія
 • 41881-00 — Відкрита трахеостомія, тимчасова
 • 41881-01 — Відкрита трахеостомія, постійна
Резекція внутрішнього ураження трахеї з відновленням
 • 38453-00 — Резекція внутрішнього ураження трахеї з накладенням анастомозу
 • 38453-02 — Резекція внутрішнього ураження трахеї з використанням трансплантатів
Резекція стриктури трахеї з відновленням
 • 38453-04 — Резекція стриктури трахеї з накладенням анастомозу
 • 38453-05 — Резекція стриктури трахеї за допомогою лазера з накладенням анастомозу
 • 38453-06 — Резекція стриктури трахеї з використанням трансплантатів
 • 38453-07 — Резекція стриктури трахеї з використанням лазера, з використанням трансплантатів
Інші відновлювальні процедури на трахеї
 • 38453-08 — Відновлення трахеї, інтраторакальний доступ
 • 41879-01 — Накладення швів на розрив трахеї
 • 41879-02 — Закриття зовнішньої нориці трахеї
 • 41879-03 — Закриття зовнішньої нориці трахеї
 • 41879-04 — Відновлення трахеї, цервікальний доступ
 • 43852-00 — Закриття стравохідно-трахеальної нориці шляхом торакотомії
 • 43900-00 — Закриття стравохідно-трахеальної нориці
Процедури з реконструкції трахеї
 • 41879-06 — Реконструкція трахеї і формування штучної гортані
 • 41885-00 — Накладання стравохідно-трахеальної фістули
 • 41881-02 — Ревізія трахеостомії
 • 90162-00 — Інші процедури на трахеї

Бронхи
Процедури з обстеження бронхів
 • 41889-01 — Бронхоскопія через штучну стому
 • 41889-05 — Бронхоскопія
Ендоскопічна біопсія, бронхоальвеолярний лаваж або видаленням стороннього тіла з бронхів
 • 41895-02 — Ендоскопічне видалення стороннього тіла з бронхів
 • 41898-02 — Фібробронхоскопія з бронхоальвеолярним лаважом [БАЛ]
 • 41898-04 — Ендоскопічна [пункційна] біопсія бронха
Інші пов’язані з висіченням процедури на бронхах
 • 43912-02 — Інші відкриті процедури висічення бронхів
 • 90163-01 — Інше ендоскопічне висічення бронха
546Відновлювальні процедури на бронху
 • 41904-00 — Бронхоскопія з дилатацією
 • 41905-06 — Ендоскопічне введення бронхіального пристрою
 • 41905-07 — Ендоскопічна заміна бронхіального пристрою
 • 41905-08 — Ендоскопічне видалення бронхіального пристрою
Інші процедури на бронху
 • 90165-00 — Інші процедури на бронху
 • 90165-01 — Інші ендоскопічні процедури на бронху
 • 90165-02 — Інші закриті процедури на бронху
 • 96217-00 — Процедури деструкції на бронху
 • 96217-01 — Процедури ендоскопічної деструкції на бронху

Легені і плевра
Процедури на легені або плеврі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 18228-00 — Інтраплевральна блокада
 • 90180-00 — Плевро-перитонеальне шунтування
Процедури, пов’язані з розрізом легеня або плеври
 • 38415-00 — Розріз плеври
 • 38418-04 — Розріз легені
 • 38436-01 — Ендоскопічне розділення плевральних спайок
 • 90166-00 — Розділення плевральних спайок
Біопсія легені або плеври
 • 38418-01 — Біопсія плеври
 • 38418-02 — Біопсія легені
 • 38418-05 — Ендоскопічна [пункційна] біопсія плеври
 • 38418-06 — Ендоскопічна [пункційна] біопсія легені
 • 38418-07 — Інша закрита [пункційна] біопсія плеври
 • 38418-08 — Інша закрита [пункційна] біопсія легені
Часткова резекція легені
 • 38438-00 — Сегментарна резекція легені
 • 38440-00 — Клиноподібна резекція легені
 • 38440-01 — Радикальна клиноподібна резекція легені
 • 90169-00 — Ендоскопічна клиноподібна резекція легені
 • 90170-00 — Операція зі зменшення обсягу легень
Лобектомія легені
 • 38438-01 — Лобектомія легені
 • 38441-00 — Радикальна лобектомія
Пневмонектомія
 • 38438-02 — Пневмонектомія
 • 38438-03 — Видалення легені донора для пересадки
 • 38441-01 — Радикальна пневмонектомія
Інші пов’язані з висіченням процедури на легені або плеврі
 • 38421-00 — Ендоскопічна декортикація легені
 • 38421-01 — Декортикація легені
 • 38424-00 — Плевректомія
 • 38424-01 — Енуклеація гідатидної ехінококової кісти легені
 • 96218-00 — Інші ендоскопічні процедури висічення на легені
Пересадка легені
 • 90172-00 — Послідовна трансплантація легень, білатеральна [BSSLT]
 • 90172-01 — Інша трансплантація легенів
Інші відновлювальні процедури на легені або плеврі
 • 38424-02 — Плевродез
 • 90171-00 — Ендоскопічний плевродез
 • 90173-00 — Інше відновлення легені або плеври
 • 90174-00 — Ревізія спинномозкової рідини [СМР] з шунта плевральної локалізації
Інші процедури на легені або плеврі
 • 38456-02 — Інші процедури на легені або плеврі, інтраторакальний доступ
 • 38456-35 — Інші закриті процедури на легені або плеврі
 • 38456-36 — Інші ендоскопічні процедури на легені або плеврі
 • 90181-00 — Процедури на легені, пов’язані з деструкцією
 • 90181-01 — Ендоскопічні деструкційні процедури на легені
 • 90181-02 — Інші закриті деструкційні процедури на легені

Грудна стінка, середостіння і діафрагма
Процедури з обстеження грудної стінки, середостіння або діафрагми
 • 38448-01 — Медіастиноскопія
 • 38436-00 — Торакоскопія
Процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 38800-00 — Діагностичний торакоцентез
 • 38803-00 — Лікувальний торакоцентез
 • 38806-00 — Введення міжреберного катетера для дренування
Процедури, пов’язані з розрізом грудної стінки, середостіння або діафрагми
 • 30320-00 — Експлоративне втручання на середостінні шляхом медіастинотомії
 • 38448-00 — Експлоративне втручання на середостінні через цервікальний доступ
 • 38418-00 — Експлоративна торакотомія
 • 38656-01 — Повторне відкриття після торакотомії або стернотомії
Пов’язані з висіченням процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
 • 38446-02 — Видалення ураженої ділянки середостіння шляхом торакотомії
 • 38446-03 — Видалення ураженої ділянки середостіння шляхом стернотомії
 • 43987-00 — Висічення внутрішньогрудної нейробластоми
 • 96216-00 — Перкутанна (черезшкірна)[пункційна] біопсія грудної стінки, середостіння та діафрагми
Корекція при клиноподібній або лійкоподібній деформації грудної клітки
 • 38457-00 — Корекція при клиноподібній деформації грудної клітки
 • 38457-01 — Корекція при лійкоподібній деформації грудної клітки
 • 38458-00 — Корекція при лійкоподібній деформації грудної клітки з імплантацією підшкірного протезу
Торакопластика
 • 38427-00 — Торакопластика, повна
 • 38430-00 — Торакопластика, поетапна, перший етап
 • 38430-01 — Торакопластика, поетапна, другий або подальший етап
Інші відновлювальні процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
 • 43915-00 — Плікація діафрагми
 • 90176-00 — Відновлення грудної стінки
 • 90177-00 — Корекція при торако-абдомінальній дуплікації
 • 90178-00 — Інше відновлення діафрагми
Інші процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
 • 38456-03 — Інші процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі, інтраторакальний доступ
 • 90175-03 — Інші ендоскопічні процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
 • 90175-04 — Інші закриті процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

Інші і множинні локалізації дихальної системи
Відновлення прохідності дихальних шляхів
 • 22007-00 — Ендотрахеальна інтубація, однопросвітна
 • 22007-01 — Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, однопросвітної
 • 22008-00 — Ендотрахеальна інтубація, двопросвітна
 • 22008-01 — Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, двопросвітної
 • 90179-02 — Назофарингеальна інтубація
 • 90179-05 — Ведення пацієнта при проведенні назофарингеальної інтубації
 • 90179-06 — Ведення пацієнта при трахеостомії
 • 92035-00 — Інша інтубація дихальних шляхів
 • 92035-01 — Ведення пацієнта при проведенні іншої інтубації дихальних шляхів
 • 92041-00 — Вентиляція з безперервним негативним тиском [CNPV]
 • 92046-00 — Заміна трахеостомічної трубки
 • 92047-00 — Видалення трахеостомічної трубки
 • 96190-01 — Заміна назофарингеальної трубки
 • 96190-02 — Видалення назофарингеальної трубки
Допоміжна штучна вентиляція легенів
 • 13882-00 — Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, < 24 годин
 • 13882-01 — Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 24 і < 96 годин
 • 13882-02 — Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 96 годин
Неінвазивна штучна вентиляція легенів
 • 92209-00 — Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, < 24 годин
 • 92209-01 — Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, > 24 і < 96 годин
 • 92209-02 — Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, > 96 годин
 • 92211-00 — Ведення пацієнта при проведенні комбінованої ШВЛ, > 96 годин
Екстракорпоральна допоміжна штучна вентиляція легень
 • 38627-03 — Регулювання канюлі при екстракорпоральній мембранній оксигенації
 • 38627-04 — Видалення канюлі при екстракорпоральній мембранній оксигенації
 • 90225-01 — Екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕМО)
 • 90225-02 — Екстракорпоральне очищення від вуглекислого газу (ЕОВГ)