ACHI Процедуры, связанные с мочевыделительной системой

Вісь анатомічної локалізації:


Нирки
 • 36652-00 — Ретроградна пієлоскопія
Екстракція ниркових конкрементів або маніпуляції на них.
 • 30450-01 — Екстракція конкрементів сечовивідних шляхів з/під візуалізаційним контролем
 • 36639-01 — Черезшкірна фрагментація ниркових конкрементів
 • 36639-02 — Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
 • 36652-01 — Ендоскопічна маніпуляція з нирковими конкрементами
 • 36652-02 — Черезшкірна маніпуляція ниркових конкрементів
 • 36654-02 — Ендоскопічна екстракція ниркових конкрементів
 • 36656-02 — Ендоскопічна фрагментація ниркових конкрементів
 • 36656-03 — Ендоскопічна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
Інші процедури на нирках, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36537-02 — Черезшкірне дренування навколониркової зони
 • 36604-00 — Встановлення (проведення) сечовідного стента шляхом черезшкірної нефростомії з використанням інтервенційних технік
 • 36605-00 — Введення сечовідного стента з екстракцією конкременту через нефростомічну трубку
 • 36607-00 — Введення сечовідного стента з балонною дилатацією через нефростомічну трубку
 • 36624-01 — Черезшірне дренування нирки
 • 36649-00 — Заміна дренажної трубки (нефростомія)
Черезшкірна нефроскопія
 • 36627-00 — Черезшкірна нефроскопія
 • 36633-00 — Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової миски
 • 36633-01 — Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової чашечки
 • 36633-02 — Черезшкірна нефроскопія з розрізом сечоводу
Нефролітотомія з видаленням конкрементів
 • 36540-00 — Нефролітотомія з видаленням ? 2 конкрементів
 • 36543-00 — Нефролітотомія з видаленням ? 3 конкрементів
Інші процедури, пов’язані з розрізом нирки
 • 36537-00 — Діагностичний розріз паранефральної області
 • 36537-01 — Діагностичний розріз нирки
Процедури на нирках, пов’язані з деструкцією
 • 90370-00 — Інша деструкція ураженої ділянки нирки
 • 90370-01 — Процедури на нирках, пов’язані з ендоскопічною деструкцією
 • 90370-02 — Інші закриті процедури на нирках, пов’язані з диструкції
Біопсія нирки
 • 36561-00 — Закрита біопсія нирки
 • 36627-01 — Черезшкірна нефроскопія з біопсією
 • 36654-00 — Ретроградна пієлоскопія з біопсією нирки
 • 36821-00 — Ендоскопічна браш-біопсія ниркової балії
Часткова нефректомія
 • 36522-00 — Лапароскопічна часткова нефректомія
 • 36522-01 — Часткова нефректомія
 • 36522-02 — Інші закриті резекції нирки
 • 36525-00 — Лапароскопічна часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім втручанням на тій самій нирці
 • 36525-01 — Часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім втручанням на тій самій нирці
 • 36525-02 — Інші закриті резекції нирки, ускладнені після попередньої операції на тій самій нирці
Повна нефректомія
 • 36516-00 — Лапароскопічна повна нефректомія, одностороння
 • 36516-01 — Повна нефректомія, одностороння
 • 36516-02 — Лапароскопічна повна нефректомія, двостороння
 • 36516-03 — Повна нефректомія, двостороння
Повна нефректомія задля трансплантації
 • 36516-04 — Лапароскопічна повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
 • 36516-05 — Повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
 • 36516-06 — Повна нефректомія задля трансплантації, трупний донор
Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки, що трансплантується
 • 36519-00 — Лапароскопічна повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
 • 36519-01 — Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
 • 36519-02 — Лапароскопічна повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
 • 36519-03 — Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Радикальна нефректомія
 • 36528-00 — Лапароскопічна радикальна нефректомія
 • 36528-01 — Радикальна нефректомія
 • 36529-00 — Радикальна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Нефроуретеректомія
 • 36531-00 — Лапароскопічна нефроуретеректомія
 • 36531-01 — Нефроуретеректомія
 • 36533-00 — Нефроуретеректомія,ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці
Інші процедури на нирках, пов’язані з висіченням
 • 36558-00 — Лапароскопічне висічення кісти нирки
 • 36558-01 — Висічення кісти нирки
 • 36558-02 — Інші процедури, пов’язані з локальним висіченням ураженої ділянки нирки або її тканин
Нефростомія або пієлостомія
 • 36552-01 — Пієлостомія
 • 36552-00 — Нефростомія
Пієлопластика
 • 36564-00 — Лапароскопічна пієлопластика
 • 36564-01 — Пієлопластика
 • 36570-00 — Лапароскопічна пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на нирковій мисці тієї самої нирки
 • 36570-01 — Пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на нирковій мисці тієї самої нирки
Трансплантація нирки
 • 36503-00 — Трансплантація нирки
 • 36503-01 — Аутотрансплантація нирки
 • 90350-00 — Інші процедури з відновлення (виправлення) нирок
Гемодіаліз
 • 13100-00 — Гемодіаліз
 • 13100-01 — Інтермітуюча гемофільтрація
 • 13100-02 — Постійна гемофільтрація
 • 13100-03 — Інтермітуюча гемодіафільтрація
 • 13100-04 — Постійна гемодіафільтрація
 • 13100-05 — Гемоперфузія
Перитонеальний діаліз
 • 13100-06 — Перитонеальний діаліз, короткостроковий
 • 13100-07 — Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий
 • 13100-08 — Постійний перитонеальний діаліз, довгостроковий
Процедури, пов’язані зі створенням доступу/підключенням або забезпеченням функціонування системи перитонеального діалізу
 • 13109-00 — Введення та фіксація постійного перитонеального катетера для довгострокового перитонеального діалізу
 • 13109-01 — Заміна постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
 • 13110-00 — Видалення постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
 • 13112-00 — Встановлення перитонеального діалізу через абдомінальну пункцію і введення тимчасового катетера
 • 90351-00 — Видалення тимчасового катетера для перитонеального діалізу
Інші інтервенції з діалізу нирок
 • 13104-00 — Навчання та інструктування з проведення діалізу в домашніх умовах
 • 90353-00 — Тест на адекватність гемодіалізу
 • 90353-01 — Тест на адекватність перитонеального діалізу
 • 90354-00 — Інші процедури на нирках

Сечовід
Процедури з обстеження сечоводу
 • 36803-00 — Уретероскопія
 • 36860-00 — Ендоскопічне обстеження кишкового кондуїту
 • 36860-01 — Ендоскопічне обстеження кишкового резервуару
Ендоскопічна катетеризація сечовода
 • 36818-00 — Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, одностороння
 • 36818-01 — Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, двостороння
 • 36824-00 — Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння
 • 36824-01 — Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння
Ендоскопічне введення, заміна або видалення сечовідного стента
 • 36821-01 — Ендоскопічне введення сечовідного стента
 • 36821-03 — Ендоскопічна заміна сечовідного стента
 • 36833-01 — Ендоскопічне видалення сечовідного стента
Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу
 • 36803-02 — Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію
 • 36806-02 — Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії
 • 36857-00 — Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії
Інші процедури на сечоводі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36608-00 — Черезшкірна заміна сечовідного стента
 • 90355-00 — Імплантація електронного стимулятора сечовода
 • 90355-01 — Видалення електронного стимулятора сечовода
 • 90367-00 — Заміна уретростомічної трубки
Діагностичний розріз сечоводу
 • 36612-00 — Лапароскопічний діагностичний розріз сечоводу
 • 36612-01 — Діагностичний розріз сечоводу
Уретероліз
 • 36615-00 — Лапароскопічний уретероліз
 • 36615-01 — Уретероліз
Уретеролітотомія
 • 36549-00 — Уретеролітотомія
 • 36549-01 — Лапароскопічна уретеролітотомія
 • 37444-00 — Лапароскопічна уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тому ж самому сечоводі
 • 37444-01 — Уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тому ж самому сечоводі
Інші процедури, пов’язані з розрізом сечоводу
 • 36825-00 — Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу
 • 36830-00 — Ендоскопічна уретральна меатотомія
 • 36809-01 — Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу
Біопсія сечоводу
 • 30075-33 — Відкрита біопсія сечоводу
 • 36806-00 — Ендоскопічна біопсія сечоводу
 • 90356-00 — Черезшкірна біопсія сечоводу
Уретеректомія
 • 36579-00 — Лапароскопічна часткова уретеректомія
 • 36579-01 — Часткова уретеректомія
 • 36579-02 — Лапароскопічна повна уретеректомія
 • 36579-03 — Повна уретеректомія
 • 36848-00 — Ендоскопічна резекція уретероцеле
Уретероліз з репозицією сечоводу
 • 36615-02 — Лапароскопічний уретероліз з репозицією сечоводу
 • 36615-03 — Уретероліз з репозицією сечоводу
Відновлення безперервності сечоводу
 • 36573-00 — Лапароскопічне відновлення безперервності сечоводу
 • 36573-01 — Відновлення безперервності сечоводу
Пересадження (трансплантація) сечоводу у шкіру
 • 36585-00 — Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
 • 36585-01 — Пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
 • 36585-02 — Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє
 • 36585-03 — Пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє
Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
 • 36597-00 — Лапароскопічне пересадження сечоводу до іншого сечоводу
 • 36597-01 — Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
Пересадження сечоводу до кишки
 • 36594-00 — Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
 • 36594-01 — Пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
 • 36594-02 — Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
 • 36594-03 — Пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
Реімплантація сечоводу у сечовий міхур
 • 36588-00 — Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
 • 36588-01 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
 • 36588-02 — Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
 • 36588-03 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з відновленням/виправленням
 • 36591-00 — Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, одностороння
 • 36591-01 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, одностороння
 • 36591-02 — Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, двостороння
 • 36591-03 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, двостороння
 • 36591-04 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з жорсткою фіксацією до поперекового м’яза, одностороння
 • 36591-05 — Реімплантація сечоводу у сечовий міхур за методом з жорсткою фіксацією до поперекового м’яза, двостороння
Інші відновлювальні процедури на сечоводі
 • 36618-00 — Лапароскопічна редукційна уретеропластика
 • 36618-01 — Редукційна уретеропластика
 • 36621-00 — Закриття шкірної уретеростомії
 • 36803-01 — Ендоскопічна дилатація сечоводу
 • 90357-00 — Інше виправлення сечоводу
Ревізійні процедури на сечоводі
 • 36609-00 — Ревізія кишкового сечового кондуїту
 • 36609-01 — Ревізія кишкового сечового резервуару
 • 36609-02 — Лапароскопічна ревізія уретеростомії
 • 36609-03 — Ревізія уретеростомії
 • 90358-00 — Інші процедури на сечоводі

Сечовий міхур
Процедури з обстеження сечового міхура
 • 36812-00 — Цистоскопія
 • 36812-01 — Цистоскопія через штучну стому
Сечова катетеризація
 • 36800-00 — Катетеризація сечового міхура
 • 36800-01 — Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера
 • 36800-03 — Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера
Імплантація або видалення електронного стимулятора сечового міхура
 • 90359-00 — Імплантація електронного стимулятора сечового міхура
 • 90359-01 — Видалення електронного стимулятора сечового міхура
Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36800-02 — Заміна цистостомічної трубки
 • 36833-00 — Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 36842-00 — Ендоскопічний лаваж кров’яних згустків із сечового міхура
 • 36851-00 — Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура
 • 37041-00 — Черезшкірна [голкова] аспірація сечового міхура
Цистотомія
 • 37008-00 — Лапароскопічна цистотомія [цистостомія
 • 37008-01 — Цистотомія [цистостомія]
 • 37011-00 — Черезшкірна цистотомія [цистостомія]
Цистолітотомія
 • 37008-02 — Лапароскопічна цистолітотомія
 • 37008-03 — Цистолітотомія
Інші процедури, пов’язані з розрізом сечового міхура
 • 36812-02 — Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
 • 36854-00 — Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура
 • 37008-06 — Розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
Процедури на сечовому міхурі, пов’язані з деструкцією
 • 36840-03 — Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура ? 2 см або тканини сечового міхура
 • 36845-06 — Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі
 • 36845-07 — Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура
 • 36863-00 — Літолапаксія сечового міхура
Біопсія сечового міхура
 • 30075-10 — Біопсія сечового міхура
 • 36836-00 — Ендоскопічна біопсія сечового міхура
Видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 37008-04 — Лапароскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
 • 37008-05 — Видалення стороннього тіла із сечового міхура
Ендоскопічна резекція уражень або тканин сечового міхура
 • 36840-02 — Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура ? 2 см або тканин сечового міхура
 • 36845-04 — Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі
 • 36845-05 — Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура
 • 36854-02 — Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура
Цистектомія
 • 37000-00 — Лапароскопічне часткове висічення сечового міхура
 • 37000-01 — Часткове висічення сечового міхура
 • 37014-00 — Повне висічення сечового міхура
Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з висіченням
 • 37020-00 — Лапароскопічне висічення дивертикулу сечового міхура
 • 37020-01 — Висічення дивертикулу сечового міхура
 • 90360-00 — Інше висічення уражень сечового міхура
Усунення розриву сечового міхура
 • 37004-00 — Лапароскопічне усунення розриву сечового міхура
 • 37004-03 — Усунення розриву сечового міхура
Закриття фістули сечового міхура
 • 37023-00 — Лапароскопічне закриття зовнішньої міхурової нориці
 • 37023-01 — Закриття зовнішньої міхурової нориці
 • 37029-00 — Лапароскопічне закриття сечоміхурово-вагінальних свищів
 • 37029-01 — Закриття сечоміхурово-вагінальних свищів через абдомінальний доступ
 • 37038-00 — Лапароскопічне закриття сечоміхурово-кишкових свищів
 • 37038-01 — Закриття сечоміхурово-кишкових свищів
Корекція екстрофії сечового міхура
 • 37050-00 — Закриття екстрофії сечового міхура
 • 37842-02 — Вторинна корекція екстрофії сечового міхура
 • 37842-03 — Вторинна корекція екстрофії сечового міхура з уретральною реімплантацією
Збільшення розміру сечового міхура
 • 37047-00 — Лапароскопічне збільшення розміру сечового міхура
 • 37047-01 — Збільшення розміру сечового міхура
Інші відновлювальні процедури на сечовому міхурі
 • 36827-00 — Гідродилатація сечового міхура під ендоскопічним контролем
 • 37004-01 — Інше відновлення сечового міхура з використанням лапароскопічних методів
 • 37004-02 — Інше відновлення сечового міхура
 • 37045-00 — Формування утримуючого клапану
 • 37053-00 — Лапароскопічне розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області сечоміхурового трикутника
 • 37053-01 — Розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області сечоміхурового трикутника
Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у чоловіків
 • 37044-00 — Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у чоловіків
 • 37044-03 — Ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання, у чоловіків
 • 37339-01 — Парауретральні ін’єкції об’ємоутворюючих агентів від стресового нетримання, у чоловіків
Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у жінок
 • 35599-00 — Слінгова (петльова) операція з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 35599-01 — Ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37043-00 — Трансвагінальна голкова уретропексія задля усуненнястресового нетримання
 • 37044-01 — Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37044-02 — Ревізія залобкової операціїз усунення стресового нетримання, у жінок
 • 37339-00 — Парауретральні ін’єкції об’ємоутвоюючих агентів від стресового нетримання, у жінок
 • 37340-00 — Розщеплення уретрального слінга після попередньої операції з усунення стресового нетримання
Інші процедури на сечовому міхурі
 • 90363-00 — Інші діагностичні процедури на сечовому міхурі
 • 90363-01 — Інші процедури на сечовому міхурі

Уретра
 • 37315-00 — Уретроскопія
Введення, заміна або видалення штучного уретрального сфінктера
 • 37381-00 — Введення манжети штучного уретрального сфінктера, промежинний доступ
 • 37384-00 — Введення манжети штучного уретрального сфінктера, абдомінальний доступ
 • 37387-00 — Введення штучного уретрального сфінктера
 • 37390-01 — Заміна штучного уретрального сфінктера
 • 37390-02 — Видалення штучного уретрального сфінктера
Інші процедури на уретрі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 36811-00 — Ендоскопічне введення уретрального протезу
 • 36811-01 — Ендоскопічне введення сечівникового стента
 • 37318-00 — Ендоскопічне видалення стороннього тіла з уретри
Процедури, пов’язані з розрізом уретри
 • 36854-01 — Ендоскопічний розріз зовнішнього уретрального сфінктера
 • 37321-00 — Зовнішня уретральна меатотомія
 • 37324-00 — Зовнішня уретротомія
 • 37324-01 — Внутрішня уретротомія
 • 37327-00 — Оптична уретротомія
Інші процедури на уретрі, пов’язані з деструкцією
 • 35527-00 — Каутеризація (припікання) слизової оболонки уретри у разі розростання
 • 36815-01 — Ендоскопічна деструкція уретральних бородавок
 • 37318-01 — Ендоскопічна діатермія уретри
 • 37318-02 — Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів
 • 37318-03 — Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів із застосуванням лазера
 • 37854-00 — Ендоскопічна деструкція клапану уретри
Біопсія уретри
 • 30075-31 — Біопсія уретри
 • 37318-04 — Ендоскопічна біопсія уретри
Інші процедури на уретрі з висіченням
 • 35523-00 — Висічення слизової оболонки уретри у разі її розростання
 • 36854-03 — Ендоскопічна резекція зовнішнього уретрального сфінктера
 • 37330-00 — Часткова уретректомія
 • 37330-01 — Повна уретректомія
 • 37369-00 — Висічення пролапса уретри
 • 37372-00 — Висічення дивертикула уретри
 • 37800-00 — Висічення відкритого сечового протоку
Закриття фістули (нориці) уретри
 • 37333-00 — Закриття уретро-вагінальної нориці
 • 37336-00 — Закриття уретро-ректальної нориці
Відновлення уретри в області розриву
 • 37306-00 — Відновлення дистальної секції уретри в області рани або розриву
 • 37309-00 — Відновлення простатичного або мембранозного сегмента уретри в області рани або розриву
Уретропластика
 • 37342-00 — Уретропластика, одноетапна процедура
 • 37345-00 — Уретропластика, кількаетапна процедура, перший етап
 • 37348-00 — Уретропластика, кількаетапна процедура, другий етап
Інші відновлювальні процедури на уретрі
 • 37300-00 — Проведення уретрального зонду
 • 37303-00 — Дилатація уретральної стриктури
 • 37324-02 — Зовнішня уретротомія
 • 90364-00 — Інше виправлення уретри
 • 90371-00 — Балонна дилатація уретральної стриктури із застосуванням інтервенційних методів візуалізаційного контролю
 • 37375-00 — Реконструкція уретрального сфінктеру
 • 37390-00 — Ревізія штучного сечового сфінктеру
 • 90365-00 — Інші процедури на уретрі

Сечова система — інші локалізації
 • 36546-00 — Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ) сечового тракту
 • 90369-00 — Діагностичний розріз перивезикальних тканин
 • 30075-32 — Біопсія периренальних або перивезикальних тканин
Інші процедури у сечовій системі
 • 36600-02 — Формування неутримуючого кишкового сечового резервуару
 • 36606-00 — Формування утримуючого кишкового сечового резервуару
 • 36606-03 — Формування утримуючого кишкового сечового резервуару із приєднанням резервуару до уретри
 • 90366-00 — Інші процедури на сечовій системі