ACHI Процедуры на ухе и сосцевидном отростке

Вісь анатомічної локалізації:


Зовнішнє вухо

 • 90119-00 — Отоскопія
 • 41500-00 — Видалення стороннього тіла зі слухового каналу без розрізу
 • 41503-00 — Видалення стороннього тіла зі слухового каналу через розріз
Процедури висічення на зовнішньому вусі
 • 30075-28 — Біопсія зовнішнього вуха
 • 30104-00 — Висічення преаурикулярного синуса
 • 41506-00 — Висічення вушного поліпа, зовнішнє вухо
 • 41509-00 — Усунення закупорюючого кератоза з зовнішнього слухового проходу
 • 41518-00 — Видалення екзостоза з зовнішнього слухового проходу
Процедури загоєння зовнішнього вуха
 • 30052-00 — Загоєння рани зовнішнього вуха
 • 41521-00 — Корекція стенозу слухового каналу
 • 41521-01 — Корекція стенозу слухового каналу за допомогою шкірного трансплантата
 • 90110-00 — Інше загоєння зовнішнього вуха
Процедури відновлення зовнішнього вуха
 • 41512-00 — Відновлення зовнішнього слухового каналу
 • 45662-00 — Відновлення зовнішнього слухового каналу у зв’язку з вродженою атрезією
 • 90111-00 — Інші процедури на зовнішньому вусі

Барабанна перетинка і середнє вухо

Процедури обстеження зовнішнього вуха
 • 41629-00 — Експлорація середнього вуха
 • 41650-00 — Огляд барабанної перетинки, однобічний
 • 41650-01 — Огляд барабанної перетинки, двобічний
Процедури прикладання, введення та видалення на барабанній порожнині або середньому вусі
 • 41647-00 — Санітарна обробка вуха, однобічна
 • 41647-01 — Санітарна обробка вуха, однобічна
 • 41755-00 — Катетеризація слухової труби
Міринготомія
 • 41626-00 — Міринготомія, однобічна
 • 41626-01 — Міринготомія, двобічна
 • 41632-00 — Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна
 • 41632-01 — Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна
Інші процедури розрізу на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 41533-00 — Атикотомія
 • 41533-02 — Інше розрізання середнього вуха
 • 41599-00 — Експлорація внутрішнього слухового проходу з декомпресією черепного нерва
 • 41641-00 — Каутеризація перфорованої барабанної перетинки
Процедури висічення на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 30075-29 — Біопсія середнього вуха
 • 41620-00 — Видалення ураження гломуса, транстимпанічний доступ
 • 41623-00 — Видалення ураження гломуса, трансмастоїдний доступ, з мастоїдектомією
 • 41635-00 — Висічення ураження середнього вуха
 • 41644-00 — Висічення краю перфорованої барабанної перетинки
 • 41644-01 — Інше висічення середнього вуха
Мірингопластика
 • 41527-00 — Мірингопластика, трансканальний доступ
 • 41530-00 — Мірингопластика, завушний або внутрішньовушний доступ
 • 41533-01 — Мірингопластика з атикотомією
 • 41635-01 — Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою
 • 90112-00 — Інше загоєння барабанної порожнини та середнього вуха
Процедури відновлення барабанної порожнини та середнього вуха
 • 41536-00 — Атикотомія з відновленням кісткового дефекту
 • 41536-01 — Атикотомія з відновленням кісткового дефекту та мірингопластикою
 • 41542-00 — Мірингопластика з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
 • 41638-00 — Висічення ураження середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
 • 41638-01 — Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
Інші процедури на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 90113-00 — Інші процедури на слуховій трубі
 • 90114-00 — Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі

Слухові кісточки

 • 41608-00 — Стапедектомія
Процедури загоєння слухових кісточок
 • 41608-01 — Стапедотомія
 • 41611-00 — Мобілізація слухових кісточок
 • 41539-00 — Відновлення ланцюга кісточок середнього вуха
 • 90115-00 — Інші процедури на слухових кісточках
 • 41557-02 — Імплантація електромагнітного слухового апарату
 • 41557-03 — Розріз соскоподібного відростку
Мастоїдектомія
 • 41545-00 — Мастоїдектомія
 • 41548-00 — Видалення мастоїдної порожнини
 • 41557-00 — Модифікована радикальна мастоїдектомія
 • 41557-01 — Радикальна мастоїдектомія
 • 41564-00 — Модифікована радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної порожнини та слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
 • 41564-01 — Радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної порожнини та слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
Інші процедури висічення соскоподібного відростка та скроневої кістки
 • 30244-00 — Видалення шилоподібного відростку скроневої кістки
 • 41584-00 — Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією
 • 41584-01 — Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією та декомпресією лицевого нерва
 • 41587-00 — Тотальна резекція скроневої кістки
Процедури загоєння соскоподібного відростку та скроневої кістки
 • 41551-00 — Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки
 • 41560-00 — Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
 • 41560-01 — Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
Процедури відновлення соскоподібного відростка та скроневої кістки
 • 41554-00 — Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
 • 41563-00 — Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
 • 41563-01 — Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
Процедури ревізії на соскоподібному відростку та скроневій кістці
 • 41566-00 — Ревізія мастоїдектомії без порушення цілісності стінки
 • 41566-01 — Ревізія модифікованої радикальної мастоїдектомії
 • 41566-02 — Ревізія радикальної мастоїдектомії
 • 90116-00 — Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

Внутрішнє вухо

Процедури прикладення, введення та видалення на внутрішньому вусі
 • 41617-00 — Імплантація протеза завитка
 • 41617-01 — Видалення протеза завитка
Процедури розрізу на внутрішньому вусі
 • 41572-00 — Лабіринтотомія
 • 41590-00 — Декомпресія ендолімфатичного мішка
 • 41590-01 — Декомпресія ендолімфатичного мішка з шунтуванням
Процедури висічення на внутрішньому вусі
 • 30075-30 — Біопсія внутрішнього вуха
 • 41593-00 — Розтин присінкового нерва, транслабіринтний доступ
 • 41596-00 — Розтин присінкового нерва, ретролабіринтний доступ
 • 41596-01 — Розтин завиткового нерва, ретролабіринтний доступ
 • 41596-02 — Розтин присінкового та завиткового нервів, ретролабіринтний доступ
Процедури загоєння внутрішнього вуха
 • 41615-00 — Загоєння вікна присінка
 • 41614-00 — Закриття фістули вікна завитка
 • 41614-01 — Закриття фістули вікна присінка
 • 41614-02 — Загоєння вікна завитка
 • 90117-00 — Інше загоєння внутрішнього вуха
 • 90118-00 — Інші процедури на внутрішньому вусі