ACHI Процедуры на носу, рту и глотке

Вісь анатомічної локалізації:


Ніс

Процедури з обстеження носа
 • 41653-00 — Обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору
 • 41653-01 — Інші діагностичні процедури на носі
 • 41764-00 — Назальна ендоскопія
 • 41764-01 — Синусоскопія
 • 41907-00 — Введення назальної септальної кнопки
Процедури на носі, пов'язані з розрізом
 • 41659-00 — Видалення стороннього тіла з носової порожнини
 • 41683-00 — Розділення спайок у носі
 • 41683-01 — Розділення спайок у носі з введенням стента
Зупинка носової кровотечі
 • 41656-00 — Задня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової кровотечі
 • 41677-00 — Передня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової кровотечі
 • 41680-00 — Зупинка носової кровотечі шляхом кріотерапії
Інші пов'язані з деструкцією процедури на носі
 • 41674-00 — Каутеризація або діатермія носових раковин
 • 41674-01 — Каутеризація або діатермія носової перегородки
 • 41695-00 — Конхектомія шляхом кріотерапії
 • 90130-00 — Локальна деструкція ураженої ділянки носової порожнини
 • 41761-00 — Обстеження носової порожнини і/або носоглоткового простору з біопсією
Процедури, пов'язані з висіченням на носових раковинах
 • 41689-00 — Часткова конхектомія, одностороння
 • 41689-01 — Часткова конхектомія, двостороння
 • 41689-02 — Тотальна конхектомія, одностороння
 • 41689-03 — Тотальна конхектомія, двостороння
 • 41692-00 — Підслизова резекція носової раковини, одностороння
 • 41692-01 — Підслизова резекція носової раковини, двостороння
Ендоназальне видалення ураженої ділянки
 • 41668-00 — Видалення носового поліпа
 • 41728-00 — Латеральна ринотомія з видаленням ураженої ділянки всередині носової порожнини
 • 41729-00 — Висічення дермоїдної кісти носа з поширенням всередині носової порожнини
 • 90131-00 — Локальне висічення інших уражень всередині носової порожнини
 • 41671-00 — Підслизова резекція носової перегородки
Корекція носової перегородки
 • 41671-01 — Закриття перфорації носової перегородки
 • 41671-02 — Септопластика
 • 41671-03 — Септопластика з підслизовою резекцією носової перегородки
Інші відновлювальні процедури на носі
 • 30052-03 — Зашивання рани на носі
 • 90132-00 — Інше відновлення (корекція) носу
Інші процедури на носі
 • 41672-00 — Реконструкція носової перегородки
 • 41686-00 — Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових раковин, одностороння
 • 41686-01 — Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових раковин, двостороння
 • 90133-00 — Інші процедури на носі

Придаткові пазухи носа

Втручання на придаткових пазухах носа, пов'язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 41701-00 — Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через прокол
 • 41704-00 — Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через природний отвір
 • 41740-00 — Катетеризація лобової пазухи (фронтального синусу)
Втручання, пов'язані з розрізом придаткових пазух носа
 • 41737-04 — Етмоїдотомія
 • 41716-00 — Інтраназальне видалення чужорідного тіла з гайморової пазухи
 • 41719-00 — Дренування верхньощелепної (гайморової) пазухи через зубну альвеолу
 • 41743-00 — Трепанація лобової пазухи
 • 41752-02 — Сфеноїдотомія
Біопсія придаткових пазух носа
 • 41716-05 — Біопсія гайморової пазухи
 • 41737-07 — Біопсія фронтального синусу (лобової пазухи)
 • 41737-08 — Біопсія решітчастої пазухи
 • 41752-04 — Біопсія клиноподібної пазухи
Інтраназальне видалення поліпу з придаткових пазух носа
 • 41716-03 — Інтраназальне видалення поліпу з гайморової пазухи
 • 41737-05 — Інтраназальне видалення поліпу з лобової пазухи
 • 41737-06 — Інтраназальне видалення поліпу з решітчастої пазухи
 • 41752-03 — Інтраназальне видалення поліпу з клиноподібної пазухи
Інші пов'язані з висіченням втручання на придаткових пазухах носа
 • 41737-03 — Етмоїдектомія, двостороння
 • 41716-06 — Висічення ураженої ділянки верхньощелепної (гайморової) пазухи
 • 41731-00 — Етмоїдектомія, через лобово-носовий канал
 • 41731-01 — Етмоїдектомія зі сфеноїдектомією, через лобово-носовий канал
 • 41737-02 — Етмоїдектомія, одностороння
 • 41737-09 — Фронтальна синусектомія
 • 41746-00 — Радикальна облітерація фронтального синуса
 • 41752-01 — Сфеноїдектомія
Максилярна антростомія
 • 41710-00 — Радикальна максилярна антростомія, одностороння
 • 41710-01 — Радикальна максилярна антростомія, двостороння
 • 41713-00 — Радикальна максилярна антростомія з трансантральною етмоїдектомією
 • 41713-01 — Радикальна максилярна антростомія з трансантральною невректомією відієвого нерва
 • 41716-01 — Інтраназальна максилярна антростомія, одностороння
 • 41716-02 — Інтраназальна максилярна антростомія, двостороння
Інші відновлювальні процедури на придаткових пазухах носа
 • 41722-00 — Закриття ороантральної фістули
 • 41734-00 — Радикальна етмоїдектомія із застосуванням клаптя з остеопластичного матеріалу
 • 45849-00 — Пластика верхньощелепної пазухи кістковим трансплантатом
Інші процедури на придаткових пазухах носа
 • 41716-04 — Інші інтраназальні втручання на верхньощелепній пазусі
 • 41737-00 — Інші інтраназальні втручання на лобовій пазусі
 • 41737-01 — Інші інтраназальні втручання на решітчастій пазусі
 • 41749-00 — Зовнішня процедура у решітчастій пазусі
 • 41752-00 — Інші інтраназальні втручання на клиноподібній пазусі

Язик

Втручання, пов'язані з розрізом язика
 • 30278-01 — Лізис спайок на язиці
 • 30278-02 — Розсічення вуздечки язика (френотомія)
 • 90134-00 — Деструкція ураженої ділянки язика
Пов'язані з висіченням процедури на язиці
 • 30075-19 — Біопсія язика
 • 30272-00 — Часткове висічення язика
 • 30278-00 — Розсічення вуздечки язика
 • 41779-01 — Тотальне висічення язика
 • 90135-00 — Висічення ураженої ділянки язика
 • 90136-00 — Інше відновлення язика
 • 90137-00 — Інші процедури на язиці

Слинні залози і протоки

Втручання, пов'язані з розрізом слинної залози або слинної протоки
 • 30266-00 — Розріз слинної залози або слинної протоки
 • 30266-01 — Марсупіалізація кісти слинної залози або протоки
 • 30266-02 — Видалення конкрементів із слинної залози або протоки
 • 30262-01 — Діатермія слинної залози або протоки
Пов'язані з висіченням процедури на слинній залозі або протоці
 • 30075-22 — Біопсія слинної залози або протоки
 • 30094-09 — Черезшкірна голкова біопсія слинної залози або протоки
 • 30247-00 — Тотальне висічення привушної слинної залози
 • 30250-00 — Тотальне висічення привушної слинної залози зі збереженням лицьового нерва
 • 30253-00 — Часткове висічення привушної слинної залози
 • 30255-00 — Видалення піднижньощелепних проток
 • 30256-00 — Висічення підщелепної залози
 • 30259-00 — Висічення під’язикової залози
 • 90138-00 — Висічення ураженої ділянки слинної залози
Відновлювальні процедури на слинній залозі або протоці
 • 30262-00 — Дилатація слинної залози або протоки
 • 30269-00 — Закриття фістул (нориць) в області слинної залози або протоки
 • 41910-00 — Транспозиція протоки великої слинної залози
 • 52148-00 — Мікрохірургічне відновлення протоки привушної залози
 • 90139-00 — Інше відновлення слинної залози або протоки
Інші процедури на слинній залозі або протоці
 • 18360-02 — Введення агента у слинну залозу
 • 90140-00 — Інші процедури на слинній залозі або протоці

Рот, піднебіння і піднебінний язичок

Процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку, пов'язані з
 • 45845-00 — Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, перший етап
 • 45847-00 — Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, другий етап
Втручання, пов'язані з розрізом рота, піднебіння або піднебінного язичка
 • 30281-00 — Розсічення вуздечки губи (френотомія)
 • 41810-00 — Увулотомія
 • 96215-00 — Розріз і дренування ураженої ділянки у ротовій порожнині
Біопсія ротової порожнини або м'якого піднебіння
 • 30075-23 — Біопсія ротової порожнини
 • 30075-24 — Біопсія м’якого піднебіння
 • 45799-00 — Аспіраційна біопсія кісти щелепи
Висічення ураженої ділянки рота або піднебіння
 • 30275-00 — Радикальне висічення ураженої ділянки всередині ротової порожнини
 • 30283-00 — Висічення кісти ротової порожнини
 • 45831-00 — Висічення папілярної гіперплазії піднебіння
 • 90141-00 — Локальне висічення або деструкція ураженої ділянки кісткового піднебіння
 • 90141-01 — Висічення інших уражених ділянок ротової порожнини
Інші пов'язані з висіченням втручання на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 30281-01 — Розсічення вуздечки губи (френотомія)
 • 41787-00 — Увулектомія з частковою палатектомією
 • 41787-01 — Увулектомія з частковою палатектомією і тонзилектомією
 • 41810-01 — Увулектомія
 • 45825-00 — Висічення екзостозів в області піднебіння
Увулопалатофарингопластика
 • 41786-00 — Увулопалатофарингопластика
 • 41786-01 — Увулопалатофарингопластика з тонзилектомією
Інші відновлювальні процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 30052-02 — Зашивання рани на губі
 • 30052-04 — Закриття фістули в області рота
 • 45676-00 — Інше відновлення рота
 • 45837-00 — Підслизова вестибулопластика
 • 45837-01 — Відкрита вестибулопластика
 • 90142-01 — Інше відновлення піднебіння
 • 90142-02 — Інше відновлення піднебінного язичка
 • 41787-02 — Ревізійна увулектомія
Інші втручання (процедури) на роті, піднебінні або піднебінному язичку
 • 90143-00 — Інші процедури на роті
 • 90143-01 — Інші процедури на піднебінні
 • 90143-02 — Інші процедури на піднебінному язичку

Піднебінні мигдалики і аденоїди

 • 41807-00 — Розріз і дренування перитонзиллярного абсцесу
 • 41797-00 — Зупинка кровотечі після проведення тонзилектомії і аденоїдектомії
 • 30075-25 — Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів
Тонзилектомія або аденоїдектомія
 • 41789-00 — Тонзилектомія без аденоїдектомії
 • 41789-01 — Тонзилектомія з аденоїдектомією
 • 41801-00 — Аденоїдектомія без тонзилектомії
 • 41804-00 — Видалення язикового мигдалика
 • 90144-00 — Висічення ураженої ділянки піднебінних мигдаликів або аденоїдів
 • 90145-00 — Інше відновлення піднебінних мигдаликів або аденоїдів
 • 90146-00 — Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

Глотка

 • 41764-02 — Обстеження глотки із застосуванням фіброволоконної оптики
 • 30061-01 — Видалення стороннього тіла з глотки без розрізу
Втручання, пов'язані з розрізом глотки
 • 41758-00 — Розділення спайок фарингеальної локалізації
 • 41770-01 — Крикофарингеальна міотомія з видаленням глоткової кишені
 • 41776-00 — Крикофарингеальна міотомія
 • 41776-01 — Крикофарингеальна міотомія з інверсією глоткової кишені
 • 41779-00 — Фаринготомія
Пов'язані з деструкцією процедури на глотці
 • 41674-02 — Каутеризація (припікання) або діатермія глотки
 • 52035-00 — Ендоскопічна лазерна терапія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів
Фарингектомія
 • 41782-00 — Часткова фарингектомія
 • 41785-00 — Часткова фарингектомія з частковою глоссектомією
 • 41785-01 — Часткова фарингектомія з тотальною глоссектомією
Інші пов'язані з висіченням втручання на глотці
 • 30075-26 — Біопсія тканин фарингеальної локалізації
 • 30286-00 — Висічення бранхіогенної (бічної зябрової) кісти шиї
 • 30289-00 — Висічення бранхіогенної нориці
 • 31400-00 — Висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів
 • 31409-00 — Висічення ураженої ділянки парафарингеального простору шляхом цервікального доступу
 • 31412-00 — Висічення рецидивуючого або персистуючого ураження парафарингеального простору шляхом цервікального доступу
 • 41767-00 — Видалення ураженої ділянки носоглотки
 • 41770-00 — Видалення глоткової кишені
 • 41773-00 — Ендоскопічна резекція глоткової кишені
 • 41804-01 — Видалення бічних валиків глотки
 • 41813-01 — Видалення кісти глотки
 • 90149-00 — Висічення інших уражених ділянок глотки
 • 90147-00 — Інші процедури на глотці