ACHI Лучевые онкологическими процедуры


Променевi онкологiчнi процедури
Поверхнева радіотерапія
 • 15000-00 — Радіотерапія, поверхнева, 1 поле
 • 15003-00 — Радіотерапія, поверхнева, ? 2 полів
Ортовольтна радіотерапія
 • 15100-00 — Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле
 • 15103-00 — Радіотерапія, ортовольтна, > 2 полів
Мегавольтна радіотерапія
 • 15224-00 — Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом впливу
 • 15239-00 — Радіотерапія, мегавольтна, > 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом впливу
 • 15254-00 — Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами впливу
 • 15269-00 — Радіотерапія, мегавольтна, > 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами впливу
Інша мегавольтна радіотерапія
 • 15600-00 — Стереотаксична радіотерапія, одна доза
 • 15600-01 — Стереотаксична радіотерапія, фракцiйна
 • 15600-02 — Опромінення половини тіла
 • 15600-03 — Опромінення всього тіла
 • 15600-04 — Опромінення всієї площі шкіри
Брахітерапія з використанням закритого джерела випромінювання
Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, гінекологічна
 • 15303-00 — Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози
 • 15304-00 — Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози
 • 15311-00 — Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози
 • 15312-00 — Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози
 • 15319-00 — Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька потужність дози
 • 15320-00 — Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока потужність дози
Брахітерапія, інші внутрішньопорожнинні локалiзацiї
 • 90764-00 — Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, низька потужність дози
 • 90764-01 — Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, висока потужність дози
Брахітерапія, інша
 • 15327-00 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька потужність дози
 • 15327-01 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча потужність дози
 • 15327-02 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, низька потужність дози
 • 15327-03 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, пульсуюча потужність дози
 • 15327-04 — Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел
 • 15327-05 — Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ? 10 джерел
 • 15327-06 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока потужність дози
 • 15327-07 — Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, висока потужність дози
 • 15338-00 — Брахітерапія, передміхурової залози
 • 15360-00 — Брахітерапія, внутрішньосудинна
 • 15339-00 — Видалення закритого радіоактивного джерела
Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів
 • 15012-00 — Брахітерапія, ока
 • 90766-00 — Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів, інших локалізацій
Введення терапевтичної дози відкритих радіоізотопів
 • 16003-00 — Введення терапевтичної дози Ітрію-90
 • 16009-00 — Введення терапевтичної дози Йоду-131
 • 16012-00 — Введення терапевтичної дози Фосфору-32
 • 16015-00 — Введення терапевтичної дози Стронцію-89
 • 16018-00 — Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам
 • 90960-00 — Введення терапевтичної дози іншого відкритого радіоізотопу
Користування радіопроцедурною кімнатою
Зліпки з радіоактивними препаратами
 • 15342-00 — Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами
 • 15351-00 — Створення та застосування аплікатора для ока
Створення та прилаштування пристроїв для іммобілізації або додаткового лікувального обладнання для проведення радіотерапії
 • 90765-00 — Створення та прилаштування пристрою для іммобілізації, простого
 • 90765-01 — Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, середньої складності
 • 90765-02 — Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, складного
 • 90765-03 — Створення та прилаштування індивідуальних блоків
 • 90765-04 — Створення та прилаштування додаткового лікувального обладнання
Комп’ютеризоване планування
Налаштування поля опромінення
 • 15500-00 — Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте
 • 15503-00 — Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої складності
 • 15506-00 — Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне
 • 15506-01 — Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп’ютерного томографа
 • 15506-02 — Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT)
 • 15509-00 — Налаштування поля опромінення за допомогою рентгенологічного діагностичного приладу
 • 15550-00 — Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії (3D-КПТ)
Дозиметрія випромінювання
 • 15527-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, проста
 • 15518-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, проста
 • 15521-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, середньої складності
 • 15524-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, складна
 • 15524-01 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT)
 • 15530-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, середньої складності
 • 15533-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, складна
 • 15536-00 — Планування брахітерапії, просте
 • 15536-01 — Планування брахітерапії, середньої складності
 • 15536-02 — Планування брахітерапії, складне
 • 15539-00 — Планування брахітерапії, для передміхурової залози
 • 15541-00 — Планування брахітерапії, внутрішньосудинної
 • 15556-00 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для 3D конформної променевої терапії (3D-КПТ)
 • 15556-01 — Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ для 3D конформної променевої терапії (3D-КПТ)
 • 37217-01 — Імплантація фідуціальних маркерів (координатних міток)